sâmbătă, septembrie 30, 2023
spot_imgspot_img

Locomotive antice, modernizate la prețuri de locomotive noi și din care se va face bici

Ministerul Transporturilor pregătește un act normativ privind modernizarea materialului rulant, și anume de locomotive electrice, trecerea pe baterii a unor locomotive diesel – hidraulice și vagoane de călători. Vechimea locomotivelor face însă aproape imposibilă modernizarea acestora. În plus, prețurile sunt cele la care se cumpără locomotive noi, cu tot cu întreținere, garanție și pregătire personal. Singura rațiune este că e vorba de bani  nerambursabili de la UE și dacă nu ne putem lua locomotive noi, măcar să îi dăm pe modernizări discutabile.

Ministerul Transporturilor pregătește un act normativ privind modernizarea materialului rulant, și anume a unor locomotive electrice, trecerea pe baterii a unor locomotive diesel – hidraualice și vagoane de călători, proiectul de act normativ fiind disponibil aici.

Acesta are în vedere reaprobarea Notei de fundamentare-actualizare indicatori tehnico-economici aferenți proiectului de investiții „Modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 de locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori și modernizarea a 139 vagoane de călători”.

Realizarea unor investiții în parcul de locomotive și vagoane din România, aferente liniilor electrificate, va duce la reducerea poluării, creșterea eficienței, accesibilității și gradului de digitalizare a transportului feroviar de călători, speră Ministerul Transporturilor.

 Proiectul de act normativ pentru locomotive modernizate

Acest proiect mai precizează:

  1. Locomotivele electrice și vagoanele modernizate sunt introduse pe întreaga rețea electrificată și în proiect de a fi electrificată și sunt vizate legături directe între marile orașe ale României, pentru a contribui la reducerea poluării din transporturi.
  2. În corelare cu strategiile de dezvoltare a transportului feroviar din România, pentru creșterea eficienței serviciilor (scăderea costurilor de tracțiune și de utilizare a infrastructurii) pe tronsoane comune vehiculele vor funcționa cuplat, urmând a fi decuplate în ultimul nod feroviar comun.
  3. Pentru a asigura corelarea proiectului cu politicile naționale și europene de interoperabilitate, locomotivele electrice modernizate sunt dotate cu nivelul tehnologic implementat de administratorul de infrastructură.
  4. Pentru asigurarea disponibilității ridicate vehiculelor modernizate, în condițiile în care rolul principal al ARF este de gestionare a obligațiilor de serviciu public în transportul feroviar de călători, construcția și întreținerea spațiilor necesare asigurării întreținerii și reparațiilor locomotivelor electrice și vagoanelor, precum și serviciile de întreținere și reparații, vor fi transferate Operatorului de transport feroviar în calitate de beneficiar al materialului rulant modernizat.
  5. Compensarea efectului financiar net al serviciilor se va asigura prin Bugetul de Stat, în cadrul bugetului anual alocat Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în calitate de ordonator principal de credite, și Autorității pentru Reformă Feroviară, în calitate de ordonator terțiar.
  6. Noile oferte de servicii de transport feroviar public de călători, dezvoltate pe baza materialului rulant modernizat, vor avea în vedere atât sporirea mobilității în jurul marilor centre socio-economice ale țării, cât și realizarea unor conexiuni rapide între unitățile administrativ teritoriale importante ale țării.

Finanțarea cheltuielilor de investiții se va realiza din Fonduri externe nerambursabile, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, „Componenta 4 – Transport sustenabil” și de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit legii.

De ce e necesară actualizarea prețurilor

„Având în vedere situația actuală a proiectului de investiții “Modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 de locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori și modernizarea a 139 vagoane de călători”, faptul că soluția tehnică nu a suferit modificări față de Studiul de Fezabilitate nr.22/266/07.06.2022 ce a făcut obiectul avizului CTE-MTI nr.144/153 din 22.09.2022 și faptul că indicatorii tehnico-economici aprobați prin Hotărârea Guvernului nr.1317 din 28 octombrie 2022 au fost calculați pe baza costurilor estimative pentru modernizarea de locomotive și reînnoire vagoane din Planul Național de Redresare și Reziliență din anul 2021,exprimate în euro, a fost necesară o actualizare a acestor indicatori”.

Nota de fundamentare care a însoțit menționa un preț de 1,2 milioane de euro pe locomotivă, fără TVA, de peste două ori prețul „actualizat” acum.

Multe semne de întrebare

Primul semn de întrebare privind modernizarea locomotivelor electrice de 5100 kW (locomotive pe șase osii) privește prețurile ce urmează a fi plătite. Proiectul prevede un cost de 1,09 miliarde lei pentru 55 de locomotive, inclusiv TVA, ceea ce înseamnă în medie 3,35 milioane de euro, fără TVA, pentru modernizarea unei locomotive. Or, trebuie precizat că Bulgaria a cumpărat în 2020 de la Siemens zece locomotive Smartron la un preț de 55,54 milioane leva, fără TVA, adică o medie de 2,75 milioane euro pe unitate. Sunt incluse aici suportul tehnic, toate piesele de schimb și consumabile pentru o perioadă de 3 ani sau 600.000 km, precum și transport, asigurare și pregătirea de exploatare. Locomotivelor le-a fost asigurată o garanție de trei ani.

Alte semne de întrebare privesc posibilitățile de modernizare și utilitatea finală a acesteia. La acest preț, locomotiva poate va fi aproape una nouă, însă ce se va întâmpla cu boghiurile, vor exista tot șase perechi asemenea locomotivelor de marfă care au fost excluse anterior din licitație de către ARF? Apoi, pur și simplu, pasionați ai căii ferate au explicat aici, într-un articol de opinie apărut pe Club Feroviar, că deseori modernizările sunt bani aruncați și sunt echivalente cu montarea de piese de Tesla pe Dacia 1100. O cutie cu echipamente ETCS cu greu își găsește locul la bordul unei locomotive înghesuite. Cele șase osii, dacă rămân după modernizare, sunt inutile, fiind întâlnite doar la trenurile grele de marfă.

 Proiectul prevede următoarele sume:

În condițiile anterior menționate pentru modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, conversia a 20 de locomotive diesel hidraulice de manevră în locomotive electrice cu acumulatori și modernizarea a 139 vagoane de călători”, este necesară alocarea sumei totale de 2.074.921 mii lei cu TVA) pentru:

– modernizare  a 55 de locomotive electrice apte pentru viteza de 160 km/h și tractare de trenuri de până la 16 vagoane” este necesară suma de 1.099.449 mii lei cu TVA (conform rapoartelor de consultare a pieței nr. DA4/2/350/03.03.2023, DA4/2/349/03.03.2023 și DA4/2/348/03.03.2023);

– conversia a 20 de locomotive diesel hidraulice de manevră pentru trenuri de călători în locomotive electrice cu acumulatori plug-in este necesară suma totală de 131.881 mii lei cu TVA;

– pentru modernizarea a 139 de vagoane (30 de vagoane de dormit, tip cușetă, vagoane de restaurant și bistro și 109 vagoane de clasă pentru trenurile InterCity, InterRegio și Regio), este necesară suma de 843.591 mii lei cu TVA (conform raportului de consultare a pieței nr. DA 4/7/351/03.03.2023)

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, prin Autoritatea pentru Reformă Feroviară, răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate în proiectul de act normativ.

 

Ultimele Articole