luni, aprilie 29, 2024
spot_img

Regionala București cumpără piatră spartă pentru balastarea liniilor de cale ferată

Sucursala Regională de Căi Ferate București vrea să cumpere piatră spartă pentru balastarea liniilor de cale ferată.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat luni dimineață anunțul de licitație ce are ca obiect ”Piatră spartă”.

Valoarea totală estimată a contractului, care va trebui dus la bun sfârșit în termen de 30 de zile, este de 938.370 de lei, echivalentul a aproximativ 188.000 de euro.Condiții de participare la licitație

Pentru participarea la procedura de achiziție, se solicită lista livrărilor de produse realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați.

Experiența similară se va demonstra prin prezentarea unui contract sau cumul de contracte din care să reiasă livrarea de produse similare în ultimii trei ani cu o valoare individuală/cumulată de minimum 938.370 de lei. Produse similare acceptate: piatră de carieră concasată.

De asemenea, dacă ofertantul are calitatea de producător, va prezenta:

– Autorizație de Furnizor Feroviar pentru produsele supuse procedurii de achiziție publică, eliberată de AFER conform cerințelor OMT 290/2000, valabilă la momentul prezentării;

– Certificat de omologare tehnică Feroviară pentru produsele de achiziție publică, eliberată de AFER.

Dacă ofertantul are calitatea de distribuitor autorizat, va prezenta:

– Agrement Tehnic Feroviar eliberat de AFER, pentru comercializarea produselor la calea ferată, conform cerințelor OMT 290/2000, valabilă la momentul prezentării;

– Certificat de omologare tehnică Feroviară/Agrement Tehnic Feroviar (după caz) pentru produsele supuse procedurii, emis pe numele societății producătoare eliberat de AFER;

– Declarație pe proprie răspundere de la producător, că distribuitorul poate să comercializeze produsele supuse achiziției.

Totodată, se cere un certificat valabil la momentul prezentării, emis de un organism de certificare acreditat care să ateste respectarea de către operatorul economic a standardului SR EN ISO 9001 sau alte probe sau dovezi care confirmă asigurarea unui nivel corespunzător al managementului calității.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 30 mai 2024, ora 15:00. Ofertele trebuie să fie valabile până pe 30 mai 2025.

IN THE SPOTLIGHT

ARIC 25 de ani: Basm/Real. Ţinta comună – Realizarea proiectului

ARIC a organizat ieri, 18 aprilie, o Conferință aniversară la hotel Novotel București pentru a celebra 25 de ani de la înfiinţare. Evenimentul, intitulat „Basm/Real...

Ultimele Articole