ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN (ONFR) asigură îndeplinirea cerințelor pentru realizarea interoperabilității feroviare în Comunitate

28 iulie 2020

ONFR asigură îndeplinirea cerințelor pentru realizarea interoperabilității feroviare în ComunitateONFR, organism de evaluare, testare și inspecție terț, cu atribuții de organism notificat (NoBo)- Nr. 2269, membru cu drepturi depline al Asociației Nb-Rail, și  de organism desemnat (DeBo), asigură ca elementele constitutive de interoperabilitate și subsistemele de infrastructură, material rulant și locomotive, sistemele de management al traficului – ERTMS/ETCS, precum și componentele acestora, să îndeplinească cerințele pentru realizarea interoperabilității feroviare în Comunitate și, totodată, a calității relevante.

ONFR sprijină operatorii economici, pentru a asigura un transport feroviar sigur și securizat, fiabil și eficient, cu un portofoliu larg de servicii:

  • evaluarea conformității;
  • autorizare;
  • omologare;
  • agrementare;
  • inspecție;
  • testare în laboratoare cu încercări acreditate etc.

ONFR aduce, prin serviciile sale, beneficii administratorilor de infrastructură, companiilor de construcții și producătorilor de componente feroviare.

Competențele ONFR în domeniul feroviar și metrou se bazează pe mai mult de 50 de ani de activitate. Cu  aproape 150 de experți multidisciplinari, evaluatori de conformitate ARC și experți tehnici cu experiență, cu facilități de testare feroviară și instrumente de testare proprii, ONFR are capabilitatea să efectueze, în fiecare etapă a unui proiect de infrastructură,  material rulant și locomotive până la punerea lui în funcțiune, evaluarea conformității cu asigurarea îndeplinirii cerințelor solicitate de specificațiile tehnice de interoperabilitate, norme tehnice naționale sau internaționale.

Laboratoarele ONFR sunt acreditate conform EN/ ISO 17025 și sunt echipate pentru a efectua teste în conformitate cu standardele corespunzătoare pentru evaluarea conformităţii produselor şi serviciilor din punct de vedere al caracteristicilor şi parametrilor determinanţi pentru siguranţa circulaţiei, protecţia vieţii şi a mediului înconjurător, aferente transportului feroviar.

ONFR asigură îndeplinirea cerințelor pentru realizarea interoperabilității feroviare în Comunitate

ONFR constituie o garanție pentru ca punerea pe piață a produselor și serviciilor din domeniul feroviar să îndeplinească cerințele obligatorii, voluntare și contractuale pentru construcția, modernizarea, reînnoirea materialului rulant, a infrastructurii și a componentelor acestora. ONFR oferă o evaluare independentă, terță parte, a subsistemelor structurale și a componentelor lor pentru a se asigura că sunt conforme cu standardele relevante și acceptate în vederea comercializării lor pe piața europeană a produselor din România.

Date complete de contact găsiți în Catalog Feroviar la pagina ORGANISMUL NOTIFICAT FEROVIAR ROMÂN (ONFR).


Soluția de a te prezenta gratuit companiilor din domeniul feroviar

Catalog Feroviar

În România sunt peste 1000 de companii care au diverse certificări, agremente tehnice sau atestate de furnizori feroviari sau sunt licențiate pentru a face transport feroviar. Pe lângă acestea, alte aproximativ 3-4000 de companii, instituții, organizații, produc și/sau prestează servicii, influențează politic, legislativ, administrativ și/sau executiv domeniul feroviar și cel al transportului urban pe șină.

La începutul lunii aprilie, Catalog Feroviar a inaugurat pe site-ul Club Feroviar rubrica “Industria feroviară românească”. La această categorie, orice tip de entitate juridică care activează în domeniul feroviar își poate prezenta produsele sau serviciile într-un articol de promovare publicat gratuit.

Mai multe detalii despre cum puteți beneficia de această ofertă puteți afla din acest articol sau puteți să ne contactați la office@catalogferoviar.ro sau tel: 021 22 44 385.