spot_img
vineri, august 12, 2022
spot_img

CENAFER: Facem eforturi deosebite pentru digitalizarea cursurilor în contextul pandemiei

Centrul Național de Formare Profesională în Domeniul Feroviar încheie joi lista entităților care au acceptat să discute cu platforma CFiR privitor la pregătirea resurselor umane atât de necesare în domeniu. CENAFER furnizează cifre interesante privind activitatea de formare profesională din ultimul an și dă un răspuns celor care critică instituția pentru numărul prea mic al persoanelor fizice acceptate la cursuri.

doru.cireasa@clubferoviar.ro

Una dintre principalele probleme abordate de CFiR privește acceptarea persoanelor fizice la cursurile organizate. Fără a folosi cuvântul, CENAFER acuză neseriozitatea deseori a celor care se înscriu la cursuri drept persoane fizice pentru a renunța ulterior sub diferite motive, cu toate prejudiciile aduse. 

Legea Statutului Personalului Feroviar pune presiune

O situație specială a fost cauzată de preconizata intrare în vigoare a Legii Statutului Personalului Feroviar. „Pe fondul intrării în vigoare a Statutului Personalului Feroviar, Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER și-a luat angajamentul că va sprijini unităţile feroviare pentru formarea unui număr suficient de personal calificat în meserii (funcții) cu responsabilități în siguranța circulației. Evident că întreprinderile feroviare cunosc cel mai bine situația personalului ce urmează să beneficieze de prevederile Statutului Personalului Feroviar, cu alte cuvinte ce personal va deveni deficitar în următoarea perioadă. Conform OMTCT Nr 2261/2005 de aprobare a Metodologiilor de organizare şi derulare a programelor de formare-calificare la Art.4, unitățile feroviare transmit la Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER până la data de 15 decembrie a fiecărui an personalul propus în vederea calificării profesionale în anul următor. Pe baza acestor solicitări, CENAFER întocmește Planul Anual de Formare Profesională, pe scurt PAFP. Pe fondul apropierii datei de aplicare a prevederilor Statutului Personalului Feroviar, unitățile feroviare au trimis până la data de 15.12.2020 cât și după această dată, chiar și în prezent, un număr foarte mare de solicitări care au pus o presiune pe capacitatea de formare profesională a CENAFER”, spune instituția condusă de Mircea Dorobanțu.

La data actuală, sunt cuprinși în cursuri de formare profesională, conform solicitărilor, un număr de 2.180 de cursanți pe diferite specialități și, în plus, 20 de clase de calificare profesională cu un număr de 675 de cursanți au susținut de la începutul anului până azi examenele de absolvire a cursurilor de calificare.

CFiR, singura platformă de resurse umane care se ocupă strict de domeniul feroviar și cel al transportului urban pe șină, organizează ediţia a IV-a a Târgului de Carieră Feroviară în România în datele de 20-21 aprilie, online.

Angajatori
Colaboratori Parteneri Media
facultatea de transporturi UPB logo CFDP

MAI MULTE DETALII

Situația persoanelor fizice. Neseriozitate?

CENAFER face puțină istorie a proiectului:

  • Prin implementarea celor trei proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă 2010 – 2013, Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER a calificat gratuit un număr de aproximativ 2200 de persoane și a perfecționat – specializat un număr de aproximativ 3200 de persoane pentru unitățile feroviare care au solicitat acest lucru.
  • În anul 2014, unitățile feroviare, satisfăcându-și prin proiectele CENAFER nevoile de formare profesională, și-au diminuat dramatic cererea de formare. CENAFER, din proprie inițiativă s-a orientat, chiar dacă nu era stipulat în clar prin OMTCT 2261/2005 această posibilitate, către persoane fizice aflate în căutarea obținerii unei calificări mai potrivite lor pentru piața muncii. Această acțiune a fost desfășurată însă, fără a afecta solicitările unităților feroviare care au fost tratate așa cum este normal și în spiritul ordinului ministrului cu prioritate maximă.
  • Inițial, cererile de intenție de a urma un curs de calificare profesională a persoanelor fizice au fost utilizate împreună cu solicitările unităților feroviare depuse până la 15 decembrie a anului anterior, conform OMTCT 2261/2005, pentru a putea proiecta pentru anul următor un Plan Anual de Formare Profesională realist.

Progresiv, în anii următori, persoanele fizice, având în vedere că nu se percep taxe de luare în evidență, iar depunerea unei solicitări nu obligă solicitantul în vreun fel, solicitanții au început să depună câte o cerere individuală pentru mai multe cursuri, chiar câte 4-5 cereri fiecare, cereri câteodată depuse în 2, 3, chiar și 4 Centre Teritoriale CENAFER. Cererile au început să fie depuse diferit, unele fizic cu număr de înregistrare, iar altele nu, unele prin poștă, altele prin fax, altele pe e-mail etc.

„În momentul în care se începeau demersurile pentru începerea unui curs de calificare, solicitanții persoane fizice, majoritar motivau că nu erau dispuși să înceapă cursul în acel moment, poate câteva luni mai târziu, poate anul viitor, sau poate în alt Centru Teritorial. În unele cazuri, solicitau altă meserie având cerere și pentru aceea, găsiseră un loc de muncă între timp și au omis să comunice renunțarea, iar cel mai des invocat motiv de renunțare și neparticipare era acela că nu puteau participa la cursuri în fiecare zi sau șase ore de curs zilnic erau prea multe pentru programul dumnealor.

Prin aceste acțiuni și motive privind participarea, refuzul, amânarea cursului sau Centrului Teritorial ofertant s-a denaturat complet rolul acestor solicitări, adică acela de a sta la baza întocmirii unui Plan Anual de Formare Profesională realist și fezabil și încă o dată accentuăm, cereri în completarea solicitărilor unităților feroviare, cereri tratate prioritar”, explică CENAFER.

Ca urmare și în contextul presiunii actuale pe formare venită din partea companiilor feroviare și a dispozițiilor legale se pare că CENAFER se orientează cu precădere către companii.

La ora actuală, Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER face eforturi deosebite în a satisface în totalitate solicitările unităților feroviare de a califica personal recrutat de unitățile feroviare conform nevoilor lor, adică în funcție de domiciliul viitorilor salariați, disponibilitatea de a urma un program de lucru în tură, turnus, zile de sâmbătă sau duminică, sau chiar cu un nivel de studii mai ridicat.

Cursurile rarisime de calificare

Câteva explicații în ceea ce privește gruparea cursanților în clase și așa-zise impuneri ale CENAFER ca o clasă să aibă un anumit număr minim de cursanți:

„Pentru a cuprinde în Planul Anual de Formare Profesională, Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER trebuie să identifice un număr minim de solicitări pentru acel curs de formare profesională, însă niciodată de la înființarea instituției și până astăzi nu am condiționat ca un singur operator să asigure numărul minim singur”, spune CENAFER.

Două exemple:

  • Cursul de calificare în meseria Mecanic de Locomotivă desfășurat la Centrul Teritorial Constanța cu începere din data de 22.02.2021 are în componența ei cursanți aparținând “CFR Călători”, “ Cargo Trans Vagon”, “Unicom Tranzit”, “Transferoviar Călători”și “TMK Artrom Slatina”.
  • Cursul de calificare în meseria Impiegat de Mișcare desfășurat la Centrul Teritorial București cu începere din data de 11.02.2021 are în componența ei cursanți aparținând “CN CFR SA”, “ TFIN”, “Metrorex”, “Unicom Tranzit”, “Tehnotrans” și “ Via Terra”.

Dar există și cursuri „dificile care au un grad foarte mic de solicitare” cum ar fi de exemplu calificare „Macaragiu Tren Intervenție” sau „Conducător tren Macara” unde apar doar 1, 2 sau maximum 3 solicitări pe an. CENAFER, chiar și în cazul acestor cursuri cu un număr mic de cursanți, a reușit să ducă la bun sfârșit sarcina.

Un instructor blocat pentru 3-4 cursanți

„Trebuie bine înțeles că ar fi dificil de explicat unităților feroviare care nu sunt interesate de aceste tipuri de cursuri de ce Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER cuprinde în Planul Anual de Formare Profesională un curs și blochează un expert – instructor pentru 3-4 cursanți și nu alocăm expertul-instructor pentru un curs de 36 de cursanți cu deficit mare în piața muncii. Este de la sine înțeles că Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER a conștientizat faptul că este organismul național specializat în domeniul formării profesionale cu specific feroviar care și-a asumat rolul de a sprijini toate unitățile feroviare cu toate meseriile cu responsabilități în siguranța circulației conform Anexei 1 din HG 1663/2004”, spune Centrul de Formare.

Digitalizarea cursurilor. Lărgirea bazei de instructori

CENAFER încearcă lărgirea bazei de instructori pentru a-și spori capacitatea operațională. „Pentru a crește numărul de cursuri și implicit de cursanți prin Planul Anual de Formare Profesională pe anul 2021 s-au identificat în alte compartimente ale instituției salariați care aveau pregătirea de experți-instructori la bază, de exemplu șefii serviciilor de ramură Material Rulant, Mișcare Comercial și Infrastructură, salariații care lucrau în Serviciul Formare Profesională și Metodologie și erau responsabili cu întocmirea planurilor de învățământ și a suporturilor de curs, cea mai parte a directorilor Centrelor Teritoriale, precum și salariații de la compartimentele „Acte de Studii” din Centrelor Teritoriale au primit sarcini de predare cu normă întreagă, suplimentar față de activitățile curente și specifice postului pe care îl ocupă. Ca exemplu, dacă prin organigramă avem 10 posturi de experți instructori la serviciul material rulant, în prezent sunt implicați un număr de 17 salariați în activitatea de predare specifică acestei ramuri.

Având în vedere și evoluția situației pandemice de la ora actuală Centrul Național de Calificare și Instruire Feroviară – CENAFER, pentru reducerea deplasărilor la școală la maxim posibil, a venit în sprijinul cursanților și deci implicit al unităților feroviare, implementând modalități de predare on-line, ceea ce a presupus un efort deosebit prin digitizarea cursurilor de calificare astfel încât cursanții să aibă acces permanent la suportul de curs, achiziționarea de licențe ZOOM în număr suficient pentru a asigura participarea tuturor cursanților la aceasta modalitate de predare, susținerea testelor de evaluare la finalizarea modulelor predate să se facă în Centrul Teritorial cel mai apropiat de domiciliu, indiferent de Centrul Teritorial unde sunt înscriși, mai spune CENAFER.

Ultimele Articole