marți, aprilie 30, 2024
spot_img

Subvenție insuficientă în bugetul Metrorex pe 2024, se introduc limitări de viteză

Subvenția insuficientă acordată de stat prin bugetul Metrorex pe 2024 va avea ca rezultat introducerea de limitări de viteză, din cauza lipsei banilor pentru întreținerea și repararea căii de rulare. Bugetul este construit pe o pierdere estimată de peste 70 de milioane de euro.

Pe site-ul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a fost postat miercuri seara, în consultare publică, proiectul de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al Societăţii de Transport cu Metroul Bucureşti Metrorex SA.

În proiect, veniturile totale, în valoare de 2.397.728,12 mii lei, sunt estimate în creștere în anul 2024 faţă de cele realizate/preliminate în anul 2023, cu 71,31%, respectiv cu suma de 998.059,78 mii lei.

Valoarea subvenţiei alocate în acest an prin Legea bugetului de stat este în valoare de 727.200 mii lei, după reținerea procentului de 10% și reprezintă doar 67,38% din necesarul fundamentat.

”Suma alocată la capitolul bugetar <Subvenţii pentru transportul călătorilor cu metroul> nu acoperă cheltuielile privind activitatea curentă de exploatare a metroului. Nerealizarea întreţinerii şi reparaţiei căii de rulare (înlocuiri parţiale ale elementelor ce intră în componenţa acesteia) conduce la încălcarea normelor de siguranţă a circulaţiei cu repercusiuni majore întrucât neefectuarea acestor lucrări va determina în mod obligatoriu introducerea de limitări de viteză cu consecinţe directe în ceea ce priveşte: scăderea veniturilor din încasări ca urmare a diminuării numărului de călători transportați (scăderea vitezei determină creşterea intervalului de succedare a trenurilor şi implicit scăderea numărului de călători transportaţi); uzura accelerată a elementelor ce intervin în contactul roată – şină deoarece sistemul de cale de rulare este proiectat să funcţioneze optim în relaţia cu trenurile de metrou la valori predefinite de viteză conform normelor de proiectare şi siguranţă feroviară”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Tot aici se precizează că Metrorex SA vrea să facă demersurile necesare pe parcursul execuției bugetare, astfel încât la sfârșitul anului 2024 să diminueze pierderea prevăzută. Trebuie amintit faptul că și în Nota de fundamentare a proiectului de buget pe 2023 erau prezente avertizări identice (au fost preluate cu copy-paste în documentul actual), legate de subvenția insuficientă.

Se mizează pe creșterea abruptă a numărului de călători

În ciuda subvenției mai mici, veniturile vor fi ceva mai mari, mai ales pe seama celor din producţia vândută care se estimează că vor crește cu 37,02%, respectiv cu suma de 107.021,39 mii lei, până la 396.117,09 mii lei. Veniturile din serviciile prestate (activitatea de transport de călători cu metroul), în valoare de 362.560 mii lei, sunt programate în creștere cu 42%, respectiv cu suma de 107.242,28 mii lei.

Concret, în anul 2024 se preconizează o creștere a numărului de călători cu 33.216.793 (de la un număr de 142.783.207 călători realizat pe anul 2023 la 176.000.000 călători programat pe anul 2024).Cheltuielile salariale, în creștere cu 11,68%

Acestea au fost veniturile, să trecem acum la cheltuieli, a căror valoare totală, de 2.749.835,71 mii lei, este estimată în creștere cu 82,66% față de cea realizată/preliminată la finele anului trecut.

Se constată faptul că, în structura cheltuielilor, cele cu bunuri și servicii sunt programate în anul 2024 la valoarea de 615.265 mii lei, în creștere cu 42,25% față de cele realizate/preliminate la data de 31 decembrie 2023.

Cu un procent mult mai mic, de numai 11,68%, cresc cheltuielile de natură salarială, de la 799.872,23 mii lei (anul 2023) la 893.312,41 mii lei (anul 2024). De fapt, veniturile salariaților au crescut (în valoare cumulată de 96.360,48 mii lei) începând cu luna noiembrie 2023. În schimb, a scăzut cu 2.920,30 mii lei valoarea bonusurilor, ca urmare a aplicării prevederilor Legi nr. 296/2023 ”privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung”, cunoscută și ca Legea austerității.

Fără noi angajări în 2024 și salarii înghețate

În proiect se precizează faptul că Metrorex nu programează în anul 2024 creșterea numărului de personal față de cel realizat în anul 2023.

De asemenea, nu se vor acorda premii, prime, bonusuri și alte drepturi de natură salarială similare, cu excepția celor prevăzute prin Memorandumul de derogare de la Legea austerității. Nu în ultimul rând, Metrorex SA nu va majora/indexa și nu prevede în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 alte mecanisme de creștere salarială în cursul anului 2024, pentru drepturile reprezentând salarii aflate în plată la data de 31 decembrie 2023.

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2024, în valoare de 13.869,85 lei/salariat, este în creștere cu 8,52% față de cel preliminat/realizat în anul 2023.

Numărul de personal prognozat la finele anului 2024 este de 5.211 salariați, menținut la nivelul numărului de personal realizat la finele anului 2023. Numărul mediu de salariaţi – 5.208 persoane – este estimat în scădere cu 54 salariați față de numărul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

Explodează cheltuielile cu salariile directorilor

Dacă la salariații de rând creșterea veniturilor nu este mare, nu același lucru se poate spune și despre sumele alocate directoratului.

Astfel, pentru acest an indemnizația directorului general, precum și cea a directorului financiar, numiți prin contract de mandat și acte adiționale, sunt în sumă totală de 696 mii lei. Spre comparație, în proiectul de buget pe anul trecut, indemnizațiile pentru directori erau de 396,07 mii lei. Făcând calculul, rezultă o creștere de 75%!

Însă indemnizația membrilor Consiliului de Administrație este în sumă totală de 320,70 mii lei, la jumătate față de cea prevăzută pentru anul trecut, de 660 mii lei.

Făcând diferența între venituri și cheltuieli, rezultă o pierdere în valoare de 352.107,59 mii lei, adică peste 70 de milioane de euro.

Investițiile cuprinse în bugetul Metrorex pe 2024

Cheltuielile pentru investiții pentru anul 2024, în valoare de 777.505 mii lei, sunt estimate pentru anul 2024, în creștere cu 50,68%, respectiv cu suma de 261.522,96 mii lei față de cele realizate la data de 31 decembrie 2023.

Concret, banii se vor duce către:

  • Magistrala 5 – Drumul Taberei-Pantelimon

Secțiunea  1 – Râul Doamnei – Eroilor, inclusiv stația, galeria de legătură Valea  Ialomiței – obiectiv de investiţii în continuare, pusă în funcțiune cu călători în luna septembrie 2020

Total alocat: 72.162 mii lei

  • Magistrala 6 – Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă

Coandă – Otopeni

Total alocat : 657.624 mii lei

IN THE SPOTLIGHT

ARIC 25 de ani: Basm/Real. Ţinta comună – Realizarea proiectului

ARIC a organizat ieri, 18 aprilie, o Conferință aniversară la hotel Novotel București pentru a celebra 25 de ani de la înfiinţare. Evenimentul, intitulat „Basm/Real...

Ultimele Articole