spot_img
duminică, februarie 5, 2023
spot_img

WeBuild-Astaldi contestă și lotul 2 din electrificarea Cluj Napoca-Episcopia Bihor. Kremlinul, din nou invocat

Atât Arcada Company SA Galați, lider RailWorks, cât și WeBuild SpA Italia au depus marți contestații la licitația de electrificare a lotului 2 din Cluj Napoca – Episcopie, și anume Aghireș-Poieni.

Asocierea RailWorks condusă de Arcada Company, ce include și firma Alstom, a fost desemnată câștigătoare de către CFR SA, după o victorie similară obținută la lotul 1. Desemnarea asocierii drept câștigătoare a fost contestată însă marți de către asocierea condusă de firma italiană WeBuild care a fuzionat recent cu Astaldi. Argumentele contestației sunt în mare parte identice cu cele la care firma italiană a apelat și la lotul 1.

Și anume, WeBuild a invocat absența unei experiențe de manager proiect pentru persoana propusă de asociere, absența unor referințe complete pentru implementarea sistemului ERTMS din partea Alstom, dar și o prezență a firmei Alstom pe piața Rusiei, în contextul sancțiunilor internaționale aplicate acestei țări. La capitolul referințe ERTMS, WeBuild a susținut că Alstom nu poate prezenta referințe atât din partea unui gestionar de infrastructură, cât și a unui operator de transport feroviar.

Detalii privind argumentele invocate au fost furnizate aici.

În ceea ce privește contestația formulată de Arcada, firma a invocat caracterul necorespunzător al unor lucrări prestate de Astaldi WeBuild pentru Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale și incapacitatea firmei WeBuild de a demonstra că a preluat experiența similară pentru contracte derulate de Astaldi.

Ambele asocieri participante au solicitat CNSC respingerea ofertei concurenței ca fiind neconformă.

Firmele câștigătoare desemnate pe toate loturile

Proiectul de electrificare și reabilitare a liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor are deja constructorii desemnați. Astfel: Lotul 1 – Cluj Napoca – Aghireș – executant Asocierea Railworks; Lotul 2 – Aghireș – Poieni – executant Asocierea Railworks; Lotul 3 – Poieni – Aleșd – executant Asocierea FCC Construction – Gulermak – CNN și Lotul 4 – Aleșd – Frontieră – executant Asocierea Webuild Spa – Impresa Pizzarotti & C Spa Salcef.

Contractele pe cele patru loturi, pentru elaborarea proiectului tehnic și execuția lucrărilor, vor putea fi semnate după încheierea perioadei aferente depunerii de contestații, conform prevederilor legale. Durata de implementare a fiecărui contract va fi de 42 de luni, 6 luni proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor.

Prin electrificarea și reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor se va contribui în mod direct la realizarea obiectivelor prevăzute în Master Planul General de Transport, prin: asigurarea unei reţele feroviare sustenabile şi eficiente din punct de vedere economic; dezvoltarea unui mod de transport favorabil mediului înconjurător; evitarea accidentelor rutiere prin atragerea transportului de mărfuri de pe rutier pe feroviar; asigurarea coeziunii teritoriale şi sociale; creşterea economică inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Obiectivele proiectului privind electrificarea Cluj Napoca-Episcopia Bihor

Principalele obiective feroviare ale acestui program sunt: electrificarea şi reabilitarea liniei de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia Bihor pentru atingerea vitezei maxime de circulație de 160 km/h; modernizarea a 33 de poduri feroviare și 210 podețe; reabilitarea a 5 tuneluri feroviare; 75 de treceri la nivel cu calea ferată modernizate; modernizarea stațiilor, haltelor și a punctelor de oprire; construcții de clădiri noi pentru călători în stațiile Poieni și Oradea, dar și în Hm Ciucea; construcții de clădiri de exploatare/mentenanță în stațiile Cluj-Napoca și Oradea, dar și în Hm Ciucea, Hm Lacu Crișului, Hm Butan; modernizarea instalațiilor de semnalizare/centralizare/telecomunicații, bariere automate la trecerile la nivel; sistemul european de management al traficului (ERMS) pe întregul tronson; lucrări specifice protecției mediului.

Prin electrificarea şi reabilitarea tronsonului de cale ferată Cluj Napoca – Oradea – Episcopia se va reduce timpul de călătorie şi va creşte viteza medie de deplasare. De asemenea, se vor îmbunătăți condițiile de siguranţă a traficului feroviar și conectivitatea rețelei feroviare.

Ultimele Articole