spot_img
sâmbătă, septembrie 24, 2022
spot_img

Regionala Cluj a CFR SA vrea acord cadru pentru vopsirea podurilor de cale ferată

Regionala Cluj a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA vrea să încheie un contract pentru vopsirea podurilor de cale ferată.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect „Revopsire poduri metalice CF pe raza Sucursalei Regionale CF Cluj”. La podurile şi podeţele metalice de pe raza Sucursalei Regionale CF Cluj sunt necesare lucrări de refacere a protecţiei anticorozive a suprastructurilor metalice, în scopul menţinerii capacităţii portante a structurilor şi asigurării condiţiilor de siguranţă pentru circulaţia trenurilor, se arată în anunț. Valoarea totală estimată a contractului este cuprinsă în intervalul dintre 1.000.000 și 3.000.000 de lei.

Lucrările de revopsire a podurilor metalice CF care fac obiectul achiziţiei constau în: pregătirea prealabilă a suprafeţelor metalice prin spălare-degresare, curăţarea suprafeţelor metalice şi aplicarea sistemului de protecţie anticorozivă. Se urmăreşte încheierea unui acord-cadru pe doi ani , cu două contracte subsecvente anuale. Pentru primul contract subsecvent sunt prevăzute lucrări pentru cantitatea minima (1.143 de tone), la următoarele poduri: pod km 785+767 peste Rȃul Someş L400/Secţia L6 Satu Mare şi viaduct km 29+957 L422 /Secţia L9 Sighet.Condiții de participare la licitația pentru vopsirea podurilor de cale ferată

Pentru îndeplinirea cerinței privind experiența similară se solicită o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acopera cel mult ultimii cinci ani , însoțită de certificate de bună execuție pentru lucrările cele mai importante.

Lista va conține valori, perioade de execuție, beneficiari, indiferent dacă aceștia din urmă sunt entități contractante sau clienți privați. Operatorii economici trebuie să facă dovada că au executat și dus la bun sfârșit lucrări similare, de natura și complexitatea celor supuse prezentei achiziții, sau superioare din punctul de vedere al complexității și/sau scopului, în valoare individuală/cumulată de minimum 450.000 de lei fără TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte.

Garanția de participare este de 5.000 de lei și se constituie prin virament bancar în contul entității contractante. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 12 ianuarie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 12 mai 2022.

Ultimele Articole