spot_img
miercuri, martie 22, 2023
spot_img

Valoarea de inventar a CFR SA crește cu peste 190 de milioane de euro. La ce sumă se ajunge

Valoarea de inventar a CFR SA va crește cu peste 190 de milioane de euro, după ce Guvernul va adopta o Hotărâre în acest sens.

Pe agenda ședinței de joi a Executivului se află un proiect de Hotărâre de Guvern privind modificarea și completarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, concesionate Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al Statului.

În conformitate cu prevederile art. 288 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, inventarul bunurilor din domeniul public al statului se întocmeşte și se modifică de ministere şi se supune spre aprobare Guvernului.

Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA a obţinut avizul Consiliului de Administraţie nr. 21/21.02.2022 şi aprobarea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 10/07.03.2022, aferente modificărilor intervenite la inventarierea făcută în cursul anului 2021. Bunurile în cauză nu sunt supuse cererilor de retrocedare, nu sunt grevate de sarcini, nu fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti, nefăcând nici obiectul notificărilor formulate în temeiul Legii nr. 10/2001 şi nu fac parte din Lista Monumentelor Istorice actualizată.Valoarea de inventar a CFR SA ajunge la patru miliarde de euro

Proiectul de act normativ se referă la modificarea datelor de identificare și actualizarea valorii de inventar a unor bunuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea CNCF CFR SA, ca urmare a punerii în funcţiune a unor bunuri noi, modernizării/reabilitării unor bunuri aflate în domeniul public al statului și corectării/completării unor elemente de descriere tehnică, rezultat al inventarierii anuale.

Valoarea totală a modificărilor efectuate va fi de 13.062.196.965,46 lei. După aplicarea modificărilor mai sus prezentate, valoarea bunurilor din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea CNCF CFR SA va deveni 19.685.030.568,46 lei, echivalentul a aproximativ patru miliarde de euro.

Ultimele Articole