joi, septembrie 28, 2023
spot_imgspot_img

Ce companii vor să livreze utilaje grele de cale pentru CFR SA. Evaluarea ofertelor, prelungită

Patru companii, dintre care două grupate într-o asociere, vor să livreze utilaje grele de cale pentru CFR SA, la licitația lansată de compania de infrastructură. Termenul de evaluare a ofertelor a fost prelungit recent până la finele lunii februarie.

Pe 24 august 2021, Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a lansat licitația pentru utilaje grele de cale, cu o valoare de peste 20 de milioane de lei.

La data menționată, în sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Mașini și utilaje grele de cale (5 loturi)”. Valoarea totală estimată a contractului este de 108.500.000 de lei, echivalentul a aproape 22 de milioane de euro.

Licitație de utilaje grele de cale pentru CFR SA, împărțită în cinci loturi

Cele cinci loturi scoase la licitație sunt următoarele:

Lot 1 – Mașină de ciuruit balast în linie curentă și pe aparate de cale

Valoarea estimată fără TVA: 37.500.000 lei

Lot 2 – Maşină de burat nivelat și ripat cu avans continuu cu burajul a două traverse simultan

Valoarea estimată fără TVA: 27.500.000 lei

Lot 3 – Maşină de burat linia curentă și aparate de cale

Valoarea estimată fără TVA: 22.500.000 lei

Lot 4 – Mașină de profilat balastul căii ferate

Valoarea estimată fără TVA: 13.000.000 lei

Lot 5 – Maşină automată de sudură electrică a şinei cap la cap prin presiune şi contact

Valoarea estimată fără TVA: 8.000.000 lei.

Mașina de ciuruit balast în linie curentă și pe aparate de cale este un utilaj autopropulsat, care are capacitatea deplină de a curăța patul de balast de sub liniile de cale ferată, precum și de sub aparatele de cale, pentru a aduce balastul la o calitate optimă, cerută de condițiile de transport.

Maşina de burat nivelat și ripat cu avans continuu cu burajul a două traverse simultan este destinată efectuării lucrărilor de reparaţii mecanizate a căii ferate, pentru burajul continuu de mare productivitate pe linii curente și din stații.

Maşina de burat linia curentă și aparate de cale este o mașină grea de cale, autopropulsată, destinată a efectua lucrări de buraj, nivelat și ripat pe linii curente, aflate în aliniament și curbe, precum și a aparatelor de cale, fiind destinată efectuării lucrărilor de reparaţii mecanizate a căii ferate.

Maşina de profilat balastul căii ferate este o mașină grea de cale, autopropulsată, destinată lucrărilor de profilare a prismei de balast până la definitivarea formei standard a acesteia, prin transferarea și redistribuirea unor cantități excedentare de piatră spartă în zonele cu lipsă de balast, situate pe partea superioară a platformei căii, pe taluzurile prismei și pe bancheta căii.

În fine, maşina automată de sudură electrică a şinei cap la cap prin presiune şi contact este destinată sudării șinelor lungi descărcate în lungul căii sau transformării căii ferate în cale fără joante.

Trei oferte pentru cele cinci loturi ale licitației de utilaje grele de cale pentru CFR SA

Până la data limită de depunere a ofertelor, s-au arătat interesate să livreze aceste utilaje următoarele companii (potrivit anunțului din SEAP):

  1. Ofertant unic: Plasser & Theurer Export von Bahnbaumaschinen G.m.b.H, pentru loturile 1, 2, 3 și 4.
  2. Ofertant unic: Geismar SAS, pentru lotul 5.
  3. Asociere: Hiarom Invest (lider), Contrail Machinery, pentru lotul 5.


Termenul de evaluare a ofertelor depuse a fost prelungit până pe 28 februarie

Pe 27 decembrie 2021, în SEAP a fost publicată o notă justificativă pentru prelungirea termenului de evaluare a ofertelor.

Termenul iniţial a fost 5 octombrie 2021, cu finalizarea evaluării ofertelor la data de 28 decembrie 2021, însă un operator economic a solicitat prelungirea cu o lună a termenului de depunere a ofertelor.

Astfel, entitatea contractantă a prelungit termenului de depunere a ofertelor până la data de 2 noiembrie 2021, cu termen de evaluare 21 ianuarie 2021, însă sistemul SEAP nu a permis extinderea evaluării, rămânând data de 28 decembrie 2021. ”Având în vedere complexitatea şi volumul foarte mare al documentelor, precum şi termenele necesare observatorilor ANAP pentru exercitarea funcţiei de control al calităţii şi regularităţii concluziilor fazelor critice aferente procesulului de evaluare conform OUG 98/14.12.2017, comisia de evaluare a constatat că se afla în imposibilitatea de a stabili oferta câştigătoare până la data de 28.12.2021. Faţă de cele prezentate anterior, în vederea finalizării etapelor de evaluare a ofertelor, care presupune în principal, verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare pentru ofertantul clasat pe primul loc, stabilirea ofertei câştigătoare, elaborarea raportului procedurii de atribuire şi obţinerea tuturor avizelor de la verificatorii ANAP, vă rugăm să aveţi amabilitatea să aprobaţi prelungirea perioadei de evaluare a ofertelor până la data de 28.02.2022”, se arată în documentul menționat.

Ultimele Articole