duminică, mai 28, 2023
spot_img

Regionala Cluj a CFR SA cumpără un utilaj de sudură electrică a șinei cap la cap

Regionala Cluj a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA vrea să cumpere un utilaj de sudură electrică a șinei cap la cap.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat sâmbătă anunțul de licitație ce are ca obiect ”Mașină automată de sudură electrică a șinei cap la cap prin presiune și contact”. Valoarea totală estimată a contractului este de 8.300.000 de lei, echivalentul a aproape 1,7 milioane de euro.

Achiziţia maşinii automate de sudură electrică a şinei cap la cap prin presiune şi contact este necesară pentru eliminarea întreruperilor pe calea fără joante şi eliminarea zonelor cu joante sudabile, acest lucru avȃnd ca efect reducerea drastică a necesarului de lucrări de întreţinere şi eliminarea zonelor de şină uzată în curbe. Avantajele urmărite de entitatea contractantă prin această achiziţie sunt: eliminarea restricţiilor şi limitărilor de viteză cauzate de starea necorespunzătoare a infrastructurii, asigurarea circulaţiei în condiţii de siguranţă a trenurilor de călători şi marfă la viteza proiectată a liniei, reducerea duratelor de execuţie a lucrărilor pentru reînnoirea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii feroviare prin echiparea corespunzătoare a unităţilor de execuţie lucrări în regie proprie, înnoirea parcului de utilaje existent, pregătirea şi instruirea gratuită de către producătorul/furnizorul echipamentului a personalului care va deservi utilajul, economii la bugetul companiei în privinţa muncii prin creşterea gradului de mecanizare.

Derularea contractului începe de la data semnării lui de catre ambele părţi și durează până la data îndeplinirii integrale a obligaţiilor contractuale în sarcina furnizorului, dar nu mai mult de 16 luni. Durata contractului include termenul de livrare, instalare, punere în funcțiune, instruire, recepţie, plata şi restituirea garanţiei de bună execuţie (dacă este cazul). Nu include perioada de garanţie tehnică, deoarece certificatul de garanţie tehnică constituie un angajament complet distinct de clauzele contractuale.Condiții de participare la licitația privind cumpărarea unui utilaj de sudură electrică a șinei

Pentru îndeplinirea cerinței privind experiența similară se solicită lista principalelor livrări de produse similare sau superioare ca natură şi complexitate, efectuate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiariarilor publici sau privaţi.

Ofertanții vor face dovada experienței similare prin prezentarea de orice documente/certificate ce demostreaza faptul că aceștia au furnizat produse similare sau superioare (ca natură şi complexitate) celor supuse achiziţiei, în valoare cumulată a produselor de minimum opt milioane de lei, la nivelul a unul sau mai multor contracte.

Garanţia de participare este în valoare de: 80.000 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 16 noiembrie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 16 martie 2023.

Ultimele Articole