spot_img
marți, februarie 7, 2023
spot_img

CFR SA a lansat o licitație pentru lucrări de reparații pe linia Gura Humorului-Ilva Mică

Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a lansat o licitație pentru lucrări de reparații pe linia Gura Humorului-Ilva Mică, în valoare de aproximativ 70.000 de euro.

lucrări de reparații pe linia Gura Humorului-Ilva Mică

În sistemul electronic de achiziții publice a fost lansat marți anunțul de licitație ce are ca obiect ”Lucrări de reparații terasamente, poduri și podețe (eliminare puncte periculoase): Linia 511 Gura Humorului – Ilva Mică, interval de stație Silhoasa – Larion, km. 40+820 – km. 40+900”.

Licitația trebuie organizată din cauza stării necorespunzătoare a traverselor din lemn, beton și a materialului mărunt de cale care necesită realizarea lucrărilor de înlocuire a acestora, precum de colmatarea prismei de piatră și a substratului căii. Lucrările vor fi făcute doar de către personalul calificat din cadrul societăților specializate, autorizate şi agrementate AFER in acest scop.

Valoarea totală estimată este de 336.128,98 lei, echivalentul a aproximativ 70.000 de euro.

În ce constau aceste lucrări de reparații pe linia Gura Humorului-Ilva Mică

Achiziția se referă, în principal, la executarea următoarelor lucrări: realizarea stratului de repartiție din balast sub talpa traversei; protejarea platformei căii cu geotextil nețesut cu rol de separare și drenare; amplasarea tuburilor riflate găurite pe zona cuvă de balast și terasamente protejate cu geotextil nețesut;  amplasarea stratului de geogrilă; realizarea stratului de piatră spartă sub talpa traversei; demontare linie CF pe traverse de lemn și traverse de beton pentru realizare asanare platformă CF; suprastructură CF pe traverse de lemn și traverse de beton; înlocuirea traverselor necorespunzătoare de lemn și beton cu traverse de lemn pe cuvă de balast; zona contrașine și traverse de beton în corpul panourilor; înlocuirea materialului mărunt de cale uzat și defect; decolmatarea șanțurilor de scurgere; profilarea prismei de piatră spartă; lucrări de încarcăre/descărcare, transport și manipulare a materialului rezultat din săpătură; lucrări de încărcare/descărcare, transport și manipulare a materialului care se introduce în cale (balast, piatră spartă, gotextil, geogrilă); lucrări de încărcare/descărcare, transport și manipulare material de cale care se scoate/introduce din și în cale (traverse de lemn și beton, material mărunt de cale); stivuirea în stație a traverselor de lemn și beton scoase din cale; racordare la ecartament și nivel a zonelor lucrate cu zone nelucrate; lucrări efectuate la linii până la atingerea vitezei stabilite de circulație; transporturi de materiale de la furnizori în stația CF.

Trenurile străbat cei 144 km în patru ore

Garanţia pentru participare este de: 3.360 de lei şi este irevocabilă. Perioada de valabilitate a garanţiei de participare este de minimum patru luni de zile de la data limită de depunere a ofertelor. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 18 mai 2020, oar 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la 18 septembrie 2020.

Cei 144 km dintre Gura Humorului și Ilva Mică sunt parcurse de trenurile Regio operate de CFR Călători în peste patru ore.

Ultimele Articole