marți, septembrie 26, 2023
spot_imgspot_img

Trocul dintre Guvern și baronii locali privind spitalele ceferiștilor, publicat în Monitorul Oficial

Într-un limbaj de lemn, alambicat și prețios, ce ascunde lipsa de argumente din jurul măsurii în cauză, Guvernul a adoptat Ordonanța 41/2023 care consfințește transferul spitalelor ceferiștilor de la Ministerul Transporturilor la cine le vrea.

Ordonanța de Urgență 41/2023 a fost elaborată în mod ilegal, fără dezbatere publică la nivelul Ministerului Transporturilor, dar a fost publicată în Monitorul Oficial 459 din 25 mai 2023.

Pentru a justifica ceea ce este de nejustificat, Guvernul a recurs la un limbaj complicat, al cărui șir e greu de urmărit. Se vorbește de „necesitatea obiectivă a adoptării măsurilor legislative necesare pentru eficientizarea serviciilor de asistență medicală”, dar și ”constituirea unor structuri flexibile capabile să surprindă îndeaproape și cu promptitudine nevoile reale de sănătate ale populației”. Nu se explică ce nu mergea până acum și ce va merge de acum înainte mai bine și de ce.

Guvernul vorbește de „necesitatea accelerării procesului de reformă în domeniul sanitar”, fără a ne spune și care reformă are loc în România.

Se mai aduce în discuție la fel de găunos și „imperativul îndeplinirii obligației statului de garantare a dreptului constituțional al cetățenilor la ocrotirea sănătății, prin certificarea calității serviciilor de sănătate”, fără a se explica cum beneficiază de drepturile lor constituționale românii aflați în situații medicale urgente, plimbați între spitale până își dau obștescul sfârșit.

Și, în fine, „asigurarea efectivă a accesului egal al cetățenilor la îngrijirile sanitare de bază și creșterea calității vieții” este un alt argument forte pentru care personalul din Transporturi rămâne fără propria sa rețea de îngrijire a sănătății.

De ce e ilegală măsura de transfer pentru spitalele ceferiștilor

După cum a mai explicat recent Club Feroviar, măsura trecerii spitalelor din subordinea Ministerului Transporturilor în cea la diferite entități locale este considerată ilegală din mai multe puncte de vedere:

– Legislația europeană obligă statele membre să dețină unități medicale în subordine care să realizeze controalele și asistența medicală la nivelul personalului din subordine.

– Nu există un proiect de act normativ care să fi fost în dezbatere publică la nivelul Ministerului Transporturilor și care să prevadă trecerea unităților medicale subordonate la instituții de învățământ medical sau la administrația locală.

– Nu există o consultare a sindicatelor pe această temă și un acord exprimat de acestea.

– Odată eliminate spitalele din rețeaua Ministerului Transporturilor, serviciile de expertiză medicală în domeniul transporturilor vor fi realizate contra cost de către unități medicale private interesate mai degrabă de obținerea profiturilor decât de calitatea expertizei și a controalelor medicale efectuate.

– Sunt spitale CFR care au unităși subordonate în alte județe. Se va ajunge astfel ca, de exemplu, Consiliul Județean Iași să aibă în subordine Ambulatoriul din Suceava a spitalului CF.

– Nu în ultimul rând, aflăm din Ordonanță că anterior aprobării OUG, premierul Ciucă a decis de capul lui să înființeze un comitet inter-ministerial cu acest scop (încă din martie).

Ce prevede OUG 41

OUG 41 este disponibil aici.

– Unitățile sanitare din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii se transferă din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii în subordinea altor ministere și instituții cu rețea sanitară proprie.

– Atribuțiile și competențele Ministerului Transporturilor și Infrastructurii rezultând din calitatea de ordonator principal de credite, precum și managementul asistenței medicale acordate în cadrul unităților sanitare din rețeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii se transferă entităților prevăzute.

– Punerea în aplicare a prevederilor (…) se reglementează prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, la cererea entităților prevăzute.

– Se stabilesc următoarele criterii care trebuie îndeplinite cumulativ de către entitățile care preiau unitățile sanitare: a) capacitatea și bonitatea financiară; b) capacitatea administrativă și calitatea organelor și organismelor decizionale; c) asigurarea managementului asistenței medicale prin structuri cu atribuții specifice în acest domeniu; d) proiect/program de dezvoltare și modernizare a infrastructurii de sănătate și de creștere a calității serviciului medical.

– Cererea entității de preluare a unităților sanitare și documentele din care rezultă îndeplinirea criteriilor prevăzute se înaintează către Comitetul interministerial privind transferul rețelei sanitare a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, înființat prin Decizia prim-ministrului nr. 57/2023 privind înființarea, organizarea și funcționarea Comitetului interministerial privind transferul rețelei sanitare a Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

– În cazul unităților sanitare prevăzute în anexă care au în structura organizatorică aprobată structuri externe de tip secții, ambulatorii și dispensare situate pe raza teritorială a altor unități administrativ-teritoriale decât cea în care unitatea sanitară își are sediul, prin hotărârile Guvernului prevăzute se pot dispune, după caz, măsuri de reorganizare a persoanei juridice, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă.

– Preluarea personalului unităților sanitare se face cu respectarea procedurii și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal, cu menținerea drepturilor salariale la data preluării, potrivit prevederilor Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

– Prin excepție, în cazul unităților sanitare cuprinse în proiectul „Creșterea siguranței pacienților în structurile spitalicești din subordinea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, care utilizează fluide medicale”, respectiv Spitalul Clinic Căi Ferate Iași, Spitalul General Căi Ferate Drobeta-Turnu Severin, Spitalul General Căi Ferate Galați, Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca, Spitalul General Căi Ferate Simeria, hotărârile se adoptă după finalizarea perioadei de implementare a proiectului.

Ultimele Articole