spot_img
duminică, aprilie 2, 2023
spot_img

Republica Moldova trece la modelul european de gestionare a infrastructurii feroviare

Transporturile feroviare de mărfuri și călători vor fi deservite de operatori privați, la stat urmând să rămână doar infrastructura feroviară pentru a cărei uitlizare se va percepe o taxă de utilizare a infrastructurii, potrivit unui proiect de Cod al transportului feroviar susținut de către Guvernul țării vecine.

Ministerul Economiei și Infrastructurii din Republica Moldova, în a cărui subordine se află Întreprinderea de Stat Calea Ferată din Moldova (ÎS – CFM), a elaborat proiectul unui Cod al transporturilor feroviare din țara vecină care modifică radical structura acestui sector. Proiectul, prezentat aici pe situl de internet al ministerului, a  primit susținerea Guvernului și a fost trimis spre aprobare la Ministerul justiției și, spre expertiză,  la Direcția anticorupție din această țară.

Ce prevede noul Cod al transporturilor feroviare

Trebuie spus că actualul model de organizare a căii ferate din Moldova se bazează pe un Cod publicat în anul 2003 și este unul centralizat, comparabil cu cel existent in România până la divizarea CFR  în entitități de exploatare a infrastructurii, transporturi feroviare, gestionare a activelor sau alimentare cu energie electrică și telecomunicații.

În premabulul proiectului inițiatorii explică faptul că astfel se dorește racordarea legislației în domeniu a Moldovei UE la cea a UE. Sunt asimilate în noul Cod prevederi ale UE privind instituirea spațiului feroviar unic european, siguranța căilor ferate comunitare, licențierea companiilor de cale ferată, repartizarea capacităților de infrastructură feroviară, perceperea de tarife pentru utilizarea infrastructurii feroviare și certificarea siguranței, etc.

Potrivit prezentării făcute de Monitorul Fiscal, infrastructura feroviară va aparține în continuare statului, va fi subvenționată parțial din bugetul de stat, iar serviciile de tracțiune, transport pasageri și marfă vor fi prestate de operatorii privați.

Documentul stabilește cadrul juridic privind condițiile de gestionare a infrastructurii feroviare și de organizare a activităților de transport feroviar, condițiile de înregistrare și certificare a întreprinderilor din domeniu în Republica Moldova, cerințele față de angajații acestora, precum și raporturile juridice între subiecții implicați în transportul feroviar de pasageri, bagaje și mărfuri în Republica Moldova.
Potrivit proiectului, responsabil pentru gestionarea și dezvoltarea infrastructurii feroviare este Administratorul Infrastructurii, care este o întreprindere ce gestionează infrastructura feroviară prin realizarea, administrarea și întreținerea acesteia, inclusiv gestionarea traficului, control-comandă, semnalizare și asigură dezvoltarea ei în conformitate cu politicile de dezvoltare și finanțare a infrastructurii aprobate de Guvern.

Întreprinderile feroviare care prestează servicii de transport feroviar de călători și mărfuri vor achita Administratorului un tarif pentru utilizarea infrastructurii feroviare și altor servicii prestate de acesta. Tarifele se vor elabora de Administratorul Infrastructurii în comun cu Autoritatea Feroviară și se vor determina de MEI în baza unei metodologii de calcul aprobată de Guvern, publicate în Monitorul Oficial și pe paginile web ale întreprinderilor care prestează aceste servicii.

Totodată, veniturile din activitățile de gestionare a rețelei de infrastructură, inclusiv subvențiile de la bugetul de stat, pot fi utilizate de către Administratorul Infrastructurii doar în scopul finanțării propriei activități, inclusiv pentru rambursarea împrumuturilor. Administratorul poate utiliza doar veniturile din activitățile de gestionare a infrastructurii pentru a plăti dividende acționarilor societății. Proiectul mai prevede că, Administratorul și întreprinderile feroviare nu acordă împrumuturi unul altuia, iar datoriile Administratorului Infrastructurii trebuie să fie separate de datoriile altor entități – întreprinderi feroviare.

Potrivit proiectului, Guvernul asigură dezvoltarea infrastructurii feroviare prin realizarea programelor investiționale, dar și sustenabilitatea financiară, prin alocarea anuală de la bugetul de stat a resurselor financiare care vor constitui diferența dintre costurile totale pentru întreținerea şi asigurarea funcționării infrastructurii feroviare publice şi veniturile proprii ale Administratorului Infrastructurii, din finanțări externe nerambursabile, credite interne și externe contractate de Administratorul Infrastructurii sau de către Guvern.

Republica Moldova urmează să adopte și un proiect de lege pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind transporturile internaționale feroviare (COTIF) care are ca scop promovarea, îmbunătățirea și facilitarea traficului internațional feroviar, stabilirea unei proceduri uniforme pentru admiterea tehnică a materialului feroviar destinat utilizării în traficul internațional, contribuirea la eliminarea dificultăților la punctele de trecere ale frontierei în traficul internațional feroviar etc.

Ultimele Articole