spot_img
marți, mai 17, 2022
spot_img

Transporturile au trimis Guvernului Ordonanța „colac de salvare” a CFR Marfă

Ministerul Transporturilor a trimis Secretariatului General al Guvernului proiectul Ordonanței de Urgență care prevede stingerea datoriilor CFR Marfă către stat prin transferul de active. Ordonanța poartă numele „privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare din sectorul transportului feroviar”.

Cum explică MT necesitatea OUG

Fără măsuri speciale adoptate, există riscul închiderii necontrolate a CFR Marfă, se spune în nota de fundamentare. „Pentru recuperarea cu celeritate a ajutorului de stat declarat nelegal prin Decizia Comisiei Europene C(2020) 1115 final din 24.02.2020, acordat Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă “CFR MARFĂ” SA a fost propus Serviciilor Comisiei un mijloc alternativ de stingere a creanței reprezentând ajutor de stat, bazat pe o procedură derogatorie față de prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală; în lipsa unui mecanism alternativ de rambursare a ajutorului de stat declarat nelegal de către SNTFM CFR MARFĂ, reglementat prin legislația internă, riscul închiderii necontrolate a societății, ca urmare a demersurilor de executare silită a companiei, și a eliminării bruște a acesteia de pe piața de transport feroviar de marfă este iminent, afectând în mod direct industriile strategice și clienții deserviți de către SNTFM CFR MARFĂ”, spun autorii proiectului.

Ordonanța semnalată în premieră de publicația Jurnalul poate fi consultată integral aici.

 

„Stingerea creanţelor fiscale şi bugetare administrate de Ministerul Finanţelor (MF), prin Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), poate fi asigurată și accelerată prin trecerea în proprietatea publică/privată a statului a unor bunuri mobile și imobile ale societăților din sectorul de transport feroviar, evitându-se astfel acumularea de datorii și arierate față de bugetul de stat de către aceste societăți în prezentul context; în prezent, nu sunt reglementate la nivel primar măsuri referitoare la obligaţiile de plată care fac obiectul unor decizii de recuperare a unor ajutoare de stat nelegale, fapt ce pune în dificultate Statul român în recuperarea acestor ajutoare, a căror recuperare trebuie să fie efectivă şi imediată potrivit normelor europene în materie”, se mai arată în notă.Citește aici cum arată planul de salvare a CFR Marfă

Există riscul procedurii de infrigement

„Ținând cont de faptul că orice întârziere în adoptarea măsurilor prezentate poate periclita funcţionarea operatorilor din sectorul transportului feroviar și poate afecta decisiv industriile direct dependente de acești operatori, iar, în ceea ce privește punerea în aplicare a Deciziei C(2020) 1115 final a Comisiei Europene, crește riscul declanșării procedurii de infringement față de Statul român de către Comisia Europeană”, avertizează autorii.

Cum trec activele la stat

Trecerea activelor în proprietatea statului are loc la cererea operatorilor economici din sectorul transportului feroviar. Creanţele fiscale şi bugetare administrate de instituţii ale administraţiei publice centrale se sting prin trecerea unor active din proprietatea acestora în proprietatea publică a statului şi în administrarea ministerului de resort – Ministerul Transporturilor și Infrastructurii.

Dacă uzul sau interesul public nu se justifică la data trecerii activelor funcţionale în proprietatea publică a statului, conform analizei realizate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, activele trec în proprietatea privată a statului.

Analiza realizată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii are în vedere: uzul public sau privat al activului, asigurarea exploatării acestuia în regim de continuitate şi permanenţă, obiective de ordin economic, financiar, social şi de mediu urmărite de minister privind exploatarea eficientă a activului, interesul general sau particular care corespunde scopului utilizării activului, condiţiile speciale legate de protejarea secretului de stat și regimul special al unor bunuri din componenţa activului.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii publică, în termen de 48 ore, pe site-ul ministerului, un anunț privind depunerea cererii de trecere a activelor în proprietatea statului, precum și lista depusă a activelor propuse. În termen de 15 zile de la data publicării anunțului de către Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, celelalte instituții publice sau unitățile administrativ-teritoriale își pot exprima intenția de a prelua în administrare activele propuse de către operatorul de transport feroviar, prin transmiterea unei cereri în acest sens către minister.

Dacă o unitate administrativ-teritorială solicită preluarea activelor proprietate publică a statului, dobândite în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, trecerea activelor din domeniul public al statului în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale se face cu acordul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, la cererea consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, prin hotărâre a Guvernului

Stingerea creanțelor fiscale și bugetare

În vederea stingerii creanţelor fiscale şi bugetare, operatorul economic depune cererea de stingere a obligaţiilor fiscale şi bugetare la organul fiscal central.

În cazul în care operaţiunea de transfer a proprietăţii bunurilor, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, este taxabilă, cu valoarea stabilită, potrivit legii, plus taxa pe valoarea adăugată, se stinge cu prioritate taxa pe valoarea adăugată aferentă operaţiunii de dare în plată, cu excepția cazului în care operațiunea vizează stingerea unei creanțe reprezentând ajutor de stat, ca urmare a emiterii unei decizii de recuperare de către Comisia Europeană. În ipoteza rambursării unui ajutor de stat, organul fiscal va proceda la stingerea cu prioritate a creanțelor de natura ajutorului de stat, în detrimentul celorlalte creanțe fiscale sau bugetare.

Destinația activelor transferate

Bunurile mobile şi imobile transferate în domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale pot face obiectul oricăror acte de administrare și de dispoziție în condițiile legii. Bunurile mobile şi imobile transferate pot face, totodată, obiectul unor contracte de concesiune. Prevederile prezentei ordonanțe de urgență se aplică pe o perioadă de doi ani de la data intrării în vigoare.

Ultimele Articole