spot_img
vineri, decembrie 2, 2022
spot_img

Dezastrul din transportul feroviar de marfă. Fără soluții intermodale, fără vagoane izolate

Autoritățile recunosc dezastrul din transportul feroviar de marfă și încearcă acum, în al 12-lea ceas, să găsească soluții pentru revigorarea lui. În Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2019-2023, pusă în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor, se face o radiografie la rece a acestui mod de transport.

Adrian Bărbulescu

În ultimele trei decenii, transportul feroviar de marfă a suferit un declin major (am putea zice chiar o prăbușire), atât în ceea ce priveşte volumul de transport (tone transportate) cât şi din punctul de vedere al volumului de prestaţii (tone*km).

Pentru ambii indicatori s-a înregistrat o reducere drastică, de peste 80% în cazul volumului de prestaţii şi de 76% în cazul volumului de transport. ”Acest declin se reflectă în diminuarea dramatică a cotei de piaţă, care reprezintă în prezent doar 21,9% din totalul transporturilor terestre de marfă şi 17,81% din totalul transporturilor de marfă (cu referire, în ambele cazuri, exclusiv la transportul interurban şi internaţional)”, se arată în document.

Și la nivelul Uniunii Europene prevalează transportul rutier, în dauna celui feroviar: peste 76% la nivelul UE-27 şi 72,63% în cazul României. Însă o analiză mai detaliată arată că diferenţa este dată în principal de structura mărfurilor transportate pe cale terestră, în cazul României având o pondere mai însemnată mărfurile care se transportă în cantităţi mari şi pentru care este mai adecvat transportul cu trenul.

transportul feroviar de marfă

Transportul feroviar de marfă, afectat de distorsiunile pieței

Una dintre principalele cauze ale acestui declin al transportului feroviar de marfă în România o constituie existenţa unor distorsiuni economice pe piaţa transporturilor terestre. Consecinţa principală a acestor distorsiuni o reprezintă pierderea aproape integrală de către calea ferată a potențialilor clienţi interesaţi de expediţiile de dimensiuni mici (de dimensiunea unui vagon sau container). Toţi aceşti clienţi au migrat către transportul rutier, atrași de preţurile mai bune oferite de acest mod de transport.

transportul feroviar de marfă

Și migrația a fost una masivă, care a dus la dispariția aproape completă a transportului intermodal şi a transportului în vagoane izolate. Pe cale de consecință, s-a produs degradarea facilităţilor sistemului feroviar destinate susţinerii acestor tipuri de servicii: terminale intermodale, parcuri de containere, staţii de triaj şi facilităţi de triere în staţiile tehnice.

Autorii documentului recunosc faptul că viteza comercială redusă a trenurilor de marfă, care reprezintă o consecinţă a stării avansate de degradare a infrastructurii feroviare, a avut o contribuţie la scăderea atractivităţii serviciilor de transport intermodal şi a serviciilor de transport în vagoane izolate.

Trebuie reabilitat transportul intermodal și cel în vagoane izolate

”Orice strategie de recâştigare a clientelei pierdute de sistemul feroviar în ceea ce priveşte transportul mărfurilor trebuie să se axeze pe reabilitarea transportului intermodal şi a transportului în vagoane izolate. Potenţialul de creştere în aceste domenii este foarte mare, spre deosebire de transportul în trenuri complete unde spaţiul de creştere este redus”, se menționează în Strategie. Aceasta deoarece piața expedițiilor de mari dimensiuni este practic închisă, fără posibilitatea de a atrage noi clienţi către calea ferată, iar competiţia a vizat doar partajarea cotelor de piaţă între operatori.

Trebuie precizat faptul că înainte de 1990, traficul de vagoane izolate era prepondenrent între serviciile de transport feroviar al mărfurilor, fapt care a permis transportului feroviar să aibă o cotă modală de peste 60% pe piaţa transportului terestru de marfă. Atunci însă, această situație era generată de prevederi legislative de constrângere, prin care era interzis transportul mărfurilor și persoanelor pe șosele în paralel cu calea ferată pe distanțe mai mari de 50 km. Acum, recâștigarea pieței nu mai este posibilă prim măsuri coercitive, ci doar prin oferirea de avantaje.

În condiţiile în care transportul feroviar urmăreşte recâştigarea cotei modale pe piaţa internă a transporturilor de marfă, principala provocare o constituie integrarea acestui mod de transport în lanţurile logistice ale expediţiilor de mici dimensiuni. Aceasta înseamnă înlocuirea lanţului logistic actual, care constă în transport exclusiv rutier, cu unul de transport intermodal care include şi transportul feroviar.

Sunt necesare stimulente financiare din partea statului

Autorii documentului sunt de părere că în perioada următoare este necesară fundamentarea unei

strategii detaliate privind promovarea transportului intermodal feroviar-auto containerizat. Dincolo de reabilitarea şi/sau modernizarea terminalelor intermodale, care ar trebui să treacă de la CFR Marfă la CFR SA, pentru a putea accesa fonduri europene, se impune și un stimulent financiar. Concret, trebuie pregătit cadrul legislativ privind implementarea unui mecanism de compensare din fonduri publice a costurilor aferente serviciilor care contribuie la transportul intermodal feroviar-auto containerizat.

Studiile recente privind soluţiile de promovare a transportului feroviar de marfă cu vagoane izolate, realizate sub coordonarea Comisiei Europene, recomandă o abordare care include tratarea ca obligaţie de serviciu public a serviciilor de colectare/dispersare cu ajutorul trenurilor locale a vagoanelor izolate de la expeditori, respectiv către destinatari. Se pune inclusiv problema de a compensa din fonduri publice diferenţa dintre costurile şi veniturile aferente serviciilor prestate, similar cu abordarea deja legiferată la nivel european în domeniul transportului feroviar de călători.

”Alocarea de fonduri publice în acest scop este justificată prin beneficiile generate economiei naţionale de transferul către calea ferată a unor fluxuri de marfă transportate în prezent pe infrastructura rutieră”, se arată în strategie. Rămâne de văzut dacă se va face într-adevăr ceva pentru a revigora transportul feroviar de marfă.

Ultimele Articole