sâmbătă, iunie 3, 2023
spot_img

TPF Inginerie SRL vine cu o ofertă de 11 posturi de inginer la Târgul de Carieră Feroviară în România

TPF Inginerie

TPF Inginerie SRL, al cărei domeniu de activitate principal este reprezentat de activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică, este Partener al Târgului de Carieră Feroviară în România, ediția a III-a, 8-9 decembrie 2020, și vine cu o ofertă de unsprezece posturi de inginer:INGINER PROIECTANT LINIE DE CONTACT SI ENERGOALIMENTARE, INGINER PROIECTANT PODURI – SENIOR ( strict pentru proiectare), INGINER PROIECTANT PODURI – JUNIOR, COORDONATOR BIM -INFRASTRUCTURA CF, DIRIGINTE DE SANTIER – INSTALATII DE ELECTRIFICARE SI ENERGOALIMENTARE, DIRIGINTE DE SANTIER – TELECOMUNICATII FEROVIARE, DIRIGINTE DE SANTIER – SEMNALIZARE CED+CE+ERTMS, DIRIGINTE DE SANTIER – INSTALATII SANITARE, TERMICE CLADIRI, DIRIGINTE DE SANTIER – INSTALATII ELECTRICE CLADIRI, DIRIGINTE DE SANTIER – TRAFIC și DIRIGINTE DE SANTIER –CALITATE, CANTITĂŢI, MĂSURĂTORI, PROBE TESTE LABORATOR.

COMPANII PARTICIPANTE

Parteneri SILVER Parteneri BRONZE

TPF INGINERIE
„Building the world, better”

Compania TPF Inginerie SRL (fosta TPF CProject SRL, fosta Cinnamon Project SRL) a fost infiintata in luna Mai 2010.  Domeniul de activitate principal al Companiei, conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) il reprezinta cod CAEN 7112 – Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea.

După ce a construit o experiență solidă, în special în infrastructura de apă și apă uzată, infrastructura portuară și energia regenerabilă, TPF INGINERIE S.R.L. este un jucător puternic pe piața de consultanță din România, cu toate activele pentru a se extinde și mai mult.

Calitatea serviciilor pe care le oferim este întotdeauna susținută de clienții noștri, nu numai prin acordarea unor referințe bune, ci și prin solicitarea unor servicii și expertize suplimentare, întrucât suntem mândri că facem tot posibilul pentru activitățile noastre.

Principalele servicii oferite de TPF Inginerie SRL  includ :

 • STUDII DE FEZABILITATE, inclusiv studii de teren (studii topografice și geotehnice)
 • MONITORIZARE FACTORI DE MEDIU (aer, apă, sol si zgomot)
 • MASTER PLAN și APLICAȚII DE FINANȚARE
 • PROIECTE TEHNICE și DETALII DE EXECUȚIE și documentații tehnice pentru obținerea avizelor și acordurilor, a Certificatului de Urbanism ș.a.
 • DOCUMENTAȚII DE ATRIBUIRE pentru servicii, furnizare și lucrări
 • Asistență tehnică pentru MANAGEMENTUL PROIECTULUI și SUPERVIZAREA LUCRĂRILOR DE EXECUȚIE

TE AȘTEPTĂM ÎN ECHIPA TPF INGINERIE

Avantajul nostru puternic este capacitatea de a construi echipe active pentru a planifica, gestiona și implementa proiecte integrate și stimulatoare de la începuturi până la finalizare.

Oferim o gamă largă de servicii precum studii, proiecte detaliate, specificații tehnice, documente de licitație, supravegherea construcțiilor, managementul proiectelor, asistență tehnică și diverse analize tehnice și economice pentru investiții și lucrări de construcții. Serviciile noastre corespund sectoarelor legate de mediu, porturi, imobiliare și transporturi, dar suntem deschiși la orice alte activități care necesită cunoștințe de inginerie.

Inginer proiectant linie de contact si energoalimentare

Responsabilitati

 • Proiectare de instalatii si sisteme de energoalimentare, linie de contact si protectii.
 • Participa la toate fazele de proiectare, respectiv PTH, DDE si As Build
 • Elaborare de documentatie tehnica de energoalimentare, linie de contact si protectia instalatiilor
 • Asigurarea consultantei tehnice pe parcursul derularii proiectului.
 • Elaborare planuri de situatie.
 • Elaborare de planuri de provizorat
 • Elaborare detalii tehnice de executie
 • Elaborare de liste a echipamentelor si a materialelor necesare pentru planurile de proiectare
 • Elaborare fise de montaj necesare executarii lucrarilor
 • Elaborare fiselor longitudinale
 • Realizarea calculelor specific de zig-zag, gabarit, tensiuni, clearance electric si mecanic. etc
 • Elaborarea fiselor de montaj a Separatoarelor si transformatoarelor (preferabil 3d)
 • Verificare documente tehnice venite din exteriorul companiei
 • Elaborare documentatie pentru testari / verificari in vederea receptive
 • Efectuare vizite in teren si elaborare de solutii tehnice
 • Respecta deadline-urile impuse si task-urile primite pe linie ierarhica;

Cerinte necesare

 • Experienta profesionala – minim 3 ani pe un post similar
 • Absolvent studii superioare de specialitate –Universitatea Politehnica, de preferat Facultatea de Transporturi, Energetica, Electrotehnica sau IMST.
 • Cunoasterea limbii engleze
 • Bune cunostinte Autocad si alte programe specifice, Cunoasterea Autocad 3d prezinta un avantaj.
 • Capacitatea de a citi schite tehnice;
 • Disponibilitatea de deplasare in tara
 • Simt al raspunderii,respectarea termenelor limita, adaptabilitate, flexibilitate, seriozitate, putere de concentrare, gandire creativa, profesionist, atent la detalii;
 • Cunoasterea standardelor si a normativelor aflate in vigoare, precum si a legislatiei in domeniu;
 • Abilitati profesionale: cunostinte tehnice dobandite in domeniul de specializare, legislatie specifica domeniului tehnic
INGINER PROIECTANT PODURI – SENIOR ( strict pentru proiectare )

Responsabilitati:

 • Organizarea departamentului de Poduri din cadrul companiei TPF;
 • Planificarea proiectelor din cadrul departamentului in stransa corelare cu planificarea facuta la nivelul celorlalte departamente;
 • Intocmirea diferitelor detalii necesare proiectului (Ex: breviare de calcul, extrase de armatura, liste de cantitati, etc.);
 • Colaboreaza cu managerul de proiect si cu persoanele implicate in proiect, astfel incat acesta sa fie livrat in timp util;
 • Respecta deadline-urile impuse si task-urile primite pe linie ierarhica;
 • Se prezinta la sedintele la care ii este solicitata prezenta;
 • Asigura activitatea de proiectare pentru proiecte în conformitate cu activitatile atribuite de managerul de proiect / seful de proiect,
 • Colecteaza informatii si documente relevante pentru buna derulare si finalizare a proiectului,
 • Intocmeste temele de proiectare pentru subproiectantii de specialitate din cadrul companiei sau din afara acesteia, cu sprijinul specialitatilor tehnice implicate in proiect,
 • In calitate de membru al echipei de proiect, participa la planificarea proiectului impreuna cu seful de proiect;
 • Participa la avizarile interne, cat si la avizarile externe (beneficiar si foruri de avizare),
 • Respecta actele normative in vigoare, aplicabile domeniului pentru care sunt oferite serviciile proiectare,
 • Asigura coordonarea generala a solutiilor de specialitate,
 • Raspunde de corectitudinea solutiilor tehnice si calitatea documentatiilor elaborate în toate etapele de derulare a lucrarii,
 • Raspunde de respectarea temelor, avizelor si aprobarilor obtinute la fazele de proiectare elaborate anterior,
 • Raspunde de respectarea termenului de depunere a ofertelor si a termenelor de predare a documentatiilor contractate;
 • Raspunde de asigurarea evidentei tuturor modificarilor proiectului aparute pe perioada executiei si prezentarea în CTE a dispozitiilor de santier ce modifica solutiile proiectate initial,
 • Raspunde de asigurarea prezentei proiectantului la etapele de urmarire a executiei conform graficelor din documentatie,
 • Raspunde de calitatea si termenele de elaborare a lucrarilor si documentatiilor tehnice de proiectare si urmaresc ca efectuarea acestora sa se faca in conformitate cu specificatiile contractuale, ale temelor de proiectare si cu prevederile reglementarilor tehnice aplicabile;

Cerinte:

 • Experienta profesionala – minim 5 ani pe un post similar;
 • Absolvent studii superioare de specialitate – Facultatea de cai ferate, drumuri si poduri;
 • Cunoscator Autocad si/sau alte programe specifice
 • Cunoasterea standardelor si a normativelor aflate in vigoare, precum si a legislatiei in domeniu;
 • Abilitati profesionale: cunostinte tehnice dobandite in domeniul de specializare, legislatie specifica domeniului tehnic.
 • Experienta profesionala pe santier reprezintă un avantaj dar nu obligatoriu
 • Cunostiinte generale privind infrastructura caii ferate este un plus.
 • Abilitati bune de relationare, comunicare si lucru in echipa;
 • Simtul datoriei si al responsabilitatii;
 • Capacitate de organizare a timpului, a sarcinilor si a locului de munca;
 • Cunoasterea limbii engleze
 • Permis categoria B reprezinta un avantaj
INGINER PROIECTANT PODURI – JUNIOR

Responsabilitati:

 • Intocmirea diferitelor detalii necesare proiectului (Ex: breviare de calcul, extrase de armatura, liste de cantitati, etc.);
 • Respecta deadline-urile impuse si task-urile primite pe linie ierarhica;
 • Elaboreaza proiecte de poduri, respectiv planuri de situatii, sectiuni transversale, profile, memorii tehnice, caiete de sarcini, liste de cantitati;
 • Elaboreaza calculele de dimensionare: structuri, elemente de beton armat, etc., dupa schite, planuri si alte informatii utilizand softurile de specialitate din activitatea sa;
 • Acorda asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executarii lucrarilor respectiv participarea la faze determinante, elaborarea de modificari ale proiectelor si intocmirea dispozitiilor de santier;
 • Efectueaza vizite la amplasamente, in diferite faze ale proiectului;
 • Gestioneaza in mod adecvat corespondenta electronica si pe suport de hartie aferenta activitatii desfasurate si arhiveaza documentatiile aferente activitatii sale: proiecte incheiate, proiecte in desfasurare si viitoare.

Cerinte:

 • Experienta profesionala – 0-3 ani pe un post similar;
 • Absolvent studii superioare de specialitate – Facultatea de cai ferate, drumuri si poduri;
 • Cunoscator Autocad si/sau alte programe specifice
 • Abilitati profesionale: cunostinte tehnice dobandite in domeniul de specializare, legislatie specifica domeniului tehnic. Reprezinta un avantaj
 • Experienta profesionala pe santier reprezintă un avantaj dar nu obligatoriu
 • Cunostiinte generale privind infrastructura caii ferate este un plus.
 • Abilitati bune de relationare, comunicare si lucru in echipa;
 • Simtul datoriei si al responsabilitatii;
 • Capacitate de organizare a timpului, a sarcinilor si a locului de munca;
 • Cunoasterea limbii engleze
 • Permis categoria B reprezinta un avantaj
DIRIGINTE DE SANTIER – TELECOMUNICATII FEROVIARE

Responsabilitati:

 • Respectarea responsabilitatilor ce ii revin conform ordinului pentru aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier.
 • Verificarea executiei lucrarilor in conformitate cu legislatia in vigoare, calitativ si cantitativ.
 • Verifica, efectueaza masuratori si avizeaza stadii de lucrari in cadrul proiectelor in care a fost nominalizat ca diriginte de santier
 • Pregateste rapoarte periodice cu privire la stadiul lucrarilor proiectelor in care fost nominalizat ca diriginte de santier.
 • Gestioneaza relatia cu tertii, in interesul companiei, in cadrul proiectelor in care fost nominalizat ca diriginte de santier.

Cerinte:

 • Autorizatie Diriginte de santier domeniul: telecomunicatii feroviare;
 • Alte certificari in domeniul constructiilor constituie un avantaj (RTE, Expert tehnic, Auditor energetic, Verificator de proiecte, Manager de proiect, etc.);
 • Studii superioare in domeniu.
 • Cunostinte utilizare calculator;
 • Cunostinte word, excel, email;
 • Permis de conducere
DIRIGINTE DE SANTIER – INSTALATII SANITARE, TERMICE CLADIRI

Responsabilitati:

 • Respectarea responsabilitatilor ce ii revin conform ordinului pentru aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier.
 • Verificarea executiei lucrarilor in conformitate cu legislatia in vigoare, calitativ si cantitativ.
 • Verifica, efectueaza masuratori si avizeaza stadii de lucrari in cadrul proiectelor in care a fost nominalizat ca diriginte de santier
 • Pregateste rapoarte periodice cu privire la stadiul lucrarilor proiectelor in care fost nominalizat ca diriginte de santier.
 • Gestioneaza relatia cu tertii, in interesul companiei, in cadrul proiectelor in care fost nominalizat ca diriginte de santier.

Cerinte:

 • Autorizatie Diriginte de santier domeniul: semnalizare instalatii sanitare, termice cladiri;
 • Alte certificari in domeniul constructiilor constituie un avantaj (RTE, Expert tehnic, Auditor energetic, Verificator de proiecte, Manager de proiect, etc.);
 • Studii superioare in domeniu.
 • Cunostinte utilizare calculator;
 • Cunostinte word, excel, email;
 • Permis de conducere
COORDONATOR BIM -INFRASTRUCTURA CF

Responsabilitati:

 • Sprijina managerul de proiect si echipa de proiectare in activitatile de implementare BIM
 • Furnizeaza actualizari de progres pentru leader-ul ierarhic
 • Inregistreaza, stocheaza si mentine toate corespondentele oficiciale legate de activitatile BIM
 • Sprijina implementarea (hardware si software) si ofera instruire BIM pentru membrii echipei de proiectare.
 • Realizarea si coordonarea modelelor BIM si dezvoltarea de biblioteci  2d si 3d.
 • Supravegheaza si dezvolta acolo unde este cazul, modele de analiza si proiectare 3D.
 • Asigura calitatea pentru toate pachetele BIM

Cerinte:

 • Experienta profesionala – minim 3 ani pe un post similar;
 • Absolvent studii superioare de specialitate
 • Experienta vasta in modelare 3D.
 • Cunoasterea sistemului de proiectare multi-disciplinare si intelegerea procesului de coordonare 3D
 • Cunostiinte generale privind infrastructura caii ferate este un plus.
 • Capacitate de a dezvolta rapoarte si prezentari.
 • Abilitati bune de relationare, comunicare si lucru in echipa;
 • Simtul datoriei si al responsabilitatii;
 • Capacitate de organizare a timpului, a sarcinilor si a locului de munca;
 • Cunoasterea limbii engleze.
 • Permis categoria B reprezinta un avantaj.
DIRIGINTE DE SANTIER – SEMNALIZARE CED+CE+ERTMS

Responsabilitati:

 • Respectarea responsabilitatilor ce ii revin conform ordinului pentru aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier.
 • Verificarea executiei lucrarilor in conformitate cu legislatia in vigoare, calitativ si cantitativ.
 • Verifica, efectueaza masuratori si avizeaza stadii de lucrari in cadrul proiectelor in care a fost nominalizat ca diriginte de santier
 • Pregateste rapoarte periodice cu privire la stadiul lucrarilor proiectelor in care fost nominalizat ca diriginte de santier.
 • Gestioneaza relatia cu tertii, in interesul companiei, in cadrul proiectelor in care fost nominalizat ca diriginte de santier.

Cerinte:

 • Autorizatie Diriginte de santier domeniul: semnalizare CED+CE+ERTMS;
 • Alte certificari in domeniul constructiilor constituie un avantaj (RTE, Expert tehnic, Auditor energetic, Verificator de proiecte, Manager de proiect, etc.);
 • Studii superioare in domeniu.
 • Cunostinte utilizare calculator;
 • Cunostinte word, excel, email;
 • Permis de conducere
DIRIGINTE DE SANTIER – TRAFIC

Responsabilitati:

 • Respectarea responsabilitatilor ce ii revin conform ordinului pentru aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier.
 • Verificarea executiei lucrarilor in conformitate cu legislatia in vigoare, calitativ si cantitativ.
 • Verifica, efectueaza masuratori si avizeaza stadii de lucrari in cadrul proiectelor in care a fost nominalizat ca diriginte de santier
 • Pregateste rapoarte periodice cu privire la stadiul lucrarilor proiectelor in care fost nominalizat ca diriginte de santier.
 • Gestioneaza relatia cu tertii, in interesul companiei, in cadrul proiectelor in care fost nominalizat ca diriginte de santier.

Cerinte:

 • Autorizatie Diriginte de santier domeniul: trafic;
 • Alte certificari in domeniul constructiilor constituie un avantaj (RTE, Expert tehnic, Auditor energetic, Verificator de proiecte, Manager de proiect, etc.);
 • Studii superioare in domeniu.
 • Cunostinte utilizare calculator;
 • Cunostinte word, excel, email;
 • Permis de conducere
DIRIGINTE DE SANTIER –CALITATE, CANTITĂŢI, MĂSURĂTORI, PROBE TESTE LABORATOR

Responsabilitati:

 • Respectarea responsabilitatilor ce ii revin conform ordinului pentru aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier.
 • Verificarea executiei lucrarilor in conformitate cu legislatia in vigoare, calitativ si cantitativ.
 • Verifica, efectueaza masuratori si avizeaza stadii de lucrari in cadrul proiectelor in care a fost nominalizat ca diriginte de santier
 • Pregateste rapoarte periodice cu privire la stadiul lucrarilor proiectelor in care fost nominalizat ca diriginte de santier.
 • Gestioneaza relatia cu tertii, in interesul companiei, in cadrul proiectelor in care fost nominalizat ca diriginte de santier.

Cerinte:

 • Autorizatie Diriginte de santier domeniul: calitate, cantităţi, măsurători, probe teste laborator
 • Alte certificari in domeniul constructiilor constituie un avantaj (RTE, Expert tehnic, Auditor energetic, Verificator de proiecte, Manager de proiect, etc.);
 • Studii superioare in domeniu.
 • Cunostinte utilizare calculator;
 • Cunostinte word, excel, email;
 • Permis de conducere
DIRIGINTE DE SANTIER – INSTALATII ELECTRICE CLADIRI

Responsabilitati:

 • Respectarea responsabilitatilor ce ii revin conform ordinului pentru aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier.
 • Verificarea executiei lucrarilor in conformitate cu legislatia in vigoare, calitativ si cantitativ.
 • Verifica, efectueaza masuratori si avizeaza stadii de lucrari in cadrul proiectelor in care a fost nominalizat ca diriginte de santier
 • Pregateste rapoarte periodice cu privire la stadiul lucrarilor proiectelor in care fost nominalizat ca diriginte de santier.
 • Gestioneaza relatia cu tertii, in interesul companiei, in cadrul proiectelor in care fost nominalizat ca diriginte de santier.

Cerinte:

 • Autorizatie Diriginte de santier domeniul: instalatii electrice cladiri;
 • Alte certificari in domeniul constructiilor constituie un avantaj (RTE, Expert tehnic, Auditor energetic, Verificator de proiecte, Manager de proiect, etc.);
 • Studii superioare in domeniu.
 • Cunostinte utilizare calculator;
 • Cunostinte word, excel, email;
 • Permis de conducere
DIRIGINTE DE SANTIER – INSTALATII DE ELECTRIFICARE SI ENERGOALIMENTARE

Responsabilitati:

 • Respectarea responsabilitatilor ce ii revin conform ordinului pentru aprobarea procedurii de autorizare a dirigintilor de santier.
 • Verificarea executiei lucrarilor in conformitate cu legislatia in vigoare, calitativ si cantitativ.
 • Verifica, efectueaza masuratori si avizeaza stadii de lucrari in cadrul proiectelor in care a fost nominalizat ca diriginte de santier
 • Pregateste rapoarte periodice cu privire la stadiul lucrarilor proiectelor in care fost nominalizat ca diriginte de santier.
 • Gestioneaza relatia cu tertii, in interesul companiei, in cadrul proiectelor in care fost nominalizat ca diriginte de santier.

Cerinte:

 • Autorizatie Diriginte de santier domeniul: Instalatii Electrificare si energoalimentare;
 • Alte certificari in domeniul constructiilor constituie un avantaj (RTE, Expert tehnic, Auditor energetic, Verificator de proiecte, Manager de proiect, etc.);
 • Studii superioare in domeniu.
 • Cunostinte utilizare calculator;
 • Cunostinte word, excel, email;
 • Permis de conducere

 

Pentru a susține atât nevoia companiilor de a acoperi pozițiile disponibile în această perioadă, cât și nevoia candidaților de a-și găsi un loc de muncă potrivit, Târgul de Carieră Feroviară în România se mută în mediul online.

CFiR, singura platformă de resurse umane care se ocupă strict de domeniul feroviar și cel al transportului urban pe șină, continuă seria Târgurilor de Carieră Feroviară în România cu ediţia a III-a, propunându-și să ofere șansa de a intra în contact direct cu angajatorii tuturor persoanelor interesate de a-și începe sau consolida o carieră în acest domeniu.

Participând la acest eveniment, vei găsi oferte atractive şi vei interacționa cu cei mai activi şi importanţi angajatori de pe piaţă.

COLABORATORI ȘI PARTENERI MEDIA

Colaboratori Parteneri Media
facultatea de transporturi UPB logo CFDP Colegiul Tehnic de Căi Ferate “Unirea” oferă un curriculum liceal pentru profilul Tehnic, Servicii și Teoretic CTT BRAŞOV - calificare în toate domeniile de transport

 

Ultimele Articole