sâmbătă, iunie 3, 2023
spot_img

Tehmin Braşov continuă seria inovațiilor care reduc poluarea şi consumul de motorină ale motoarelor Locomotivelor Diesel Electrice

După cele 4 componente ale Sistemului de exploatare economică a locomotivei Diesel de 2100CP, inginerii firmei brașovene propun pieţei feroviare: Metoda optimizată de acţionare a regulatorului instalaţiei hidrostatice de pe vehicule feroviare motoare.

Sistemul a fost montat experimental pe o LDE de 2100CP în anul 2019 şi funcţionează şi în prezent fără avarii. Deutsche Bahn Cargo România a început aplicarea soluţiei la întregul parc de LDE.

Soluția este proprietatea intelectuală a SC TEHMIN-BRAŞOV SRL

Situaţia din exploatarea instalaţiei hidrostatice de pe vehiculele feroviare motoare a arătat că termoelemenţii regulatorului hidrostatic au fiabilitate redusă, motiv pentru care motoarele diesel funcţionează neeconomic din punct de vedere al consumului de combustibil.

Regulatorul hidrostatic, în situaţia defectării unuia sau a ambilor termoelemenţi este reglat manual cu ajutorul unui şurub de reglare corespunzător unei situaţii date. Când se modifică condiţiile de funcţionare ale motorului diesel, instalaţia hidrostatică nu mai are capacitatea să se conformeze noilor condiţii. Din această cauză motorul diesel este exploatat la temperaturi reduse sub valoarea optimă, care conduc la supraconsum de motorină, dar şi la uzuri mecanice mari.

Supraconsumul de motorină duce şi la poluare puternică a atmosferei, dar şi la producerea calaminei care provoacă uzuri mari la segmenţi, cămăşuieli, cuzineţi, infestarea uleiului de ungere şi colmatarea filtrului fin de ulei.

Regulatorul hidrostatic are rolul să regleze turaţia ventilatorului, respectiv a debitului de aer care circulă prin radiatoare pentru răcirea lichidului de răcire a motorului diesel şi totodată să închidă sau să deschidă jaluzelele cuvei de răcire a radiatoarelor, astfel ca motorul diesel să funcţioneze la regimul termic optim stabilit de constructorul acestuia.

Datorită efectelor negative produse asupra motorului diesel, fabricanţii de material rulant modern au renunţat la folosirea sistemului de reglare a instalaţiei hidrostatice cu regulator cu termoelemenţi.

Consultă broșura de prezentare pentru mai multe detalii

Inovația TEHMIN reduce consumul de motorină, poluarea și uzura motorului diesel şi ca efect scad costurile de exploatare ale locomotivei

Noua metodă de acţionare a regulatorului hidrostatic are ca scop refolosirea acestuia şi adaptarea la noile cerinţe de optimizare a consumului de motorină cu efecte pozitive directe asupra poluării şi a uzurii motorului diesel, dar cu costuri relativ reduse.

Sistemul de acţionare este identic, indiferent de mărimea regulatorului.

Pe carcasa regulatorului hidrostatic s-a montat rigid un actuator care acţionează regulatorul hidrostatic şi jaluzelele, funcţie de temperatura lichidului de răcire.Actuatorul este comandat să acţioneze pistoanele regulatorului de către un automat, pe baza valorilor temperaturii lichidului de răcire, primite de la un senzor de temperatură montat pe conducta instalaţiei de răcire dintre ieşirea din motorul diesel şi intrarea în radiatoarele de răcire.

Acţiunea sistemului de comandă asupra regulatorului hidrostatic, realizat în funcţie de temperatura lichidului de răcire al motorului diesel, prin ansamblul actuator cu pârghiile de acţionare, automat de comandă şi senzor de temperatură este identică, din punct de vedere funcţional, cu sistemul cu termoelement de comandă.

Noul sistem păstrează toate funcţiile şi valorile de reglare a temperaturii lichidului de răcire şi de funcţionare a întregii instalaţii hidrostatice, fără alte modificări funcţionale sau de construcţie.

Marele avantaj al noului sistem constă în precizia cu care sunt asigurate reglajele temperaturii.

Softul după care funcţionează sistemul cu actuator asigură reglarea turaţiei ventilatorului hidrostatic după o funcţie liniară nv (t) în limitele stabilite de constructorul motorului diesel, care în cazul motorului tip 12 LDA 28 de pe LDE de 2100CP este între valorile de 60°C ÷ 70°C.

Un avantaj deosebit al sistemului este că permite înlocuirea cilindrilor hidrostatici, care au marele dezavantaj că pierd ulei şi afectează capacitatea de răcire a radiatoarelor, cu actuatoare electrice pentru acţionarea jaluzelelor cuvei radiatoarelor.

Sistemul permite şi aplicarea unui sistem de jaluzele interioare în cuva de radiatoare, acţionate cu actuatoare, care au avantajul că înlătură pierderile de căldură din radiatoare când temperatura lichidului de răcire t < 60°C. Sistemul este avantajos că reduce consumul de energie în special când motorul diesel trebuie să fie menţinut cald pe timp rece.

Ansamblul regulator – actuator este de mici dimensiuni şi se montează în acelaşi loc în care a fost înainte de adaptare fără să fie necesare modificări constructive.

Consultă broșura de prezentare pentru mai multe detalii

Trebuie reţinut faptul că la baza supraconsumului de motorină a motorului diesel stau două cauze: mersul în gol care reprezintă cca 60-70% din timpul total de funcţionare şi exploatarea motorului la temperaturi reduse la care consumul de motorină creşte cu peste 100% (sunt locomotive la care MDT este exploatat în sarcină şi la temperaturi de 30-40°C).

Pentru ambele situaţii, compania SC TEHMIN BRAŞOV SRL a elaborat şi a aplicat soluţii adaptate strict la necesităţile din exploatarea locomotivelor.

Ultimele Articole