spot_img
vineri, decembrie 9, 2022
spot_img

Licitație pentru tăierea copacilor din gabaritul CF la Regionala Timișoara

Regionala Timișoara a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA a lansat o licitație pentru tăierea copacilor din gabaritul CF și a celor care se pot prăbuși peste linii.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Tăiere arbori periculoși”. Valoarea totală estimată a contractului ce se vrea a fi încheieat este de 256.914 lei, echivalentul a peste 50.000 de euro.

Pe raza SRCF Timişoara au fost inventariate zonele cu potenţiale pericole din cauza existenței unor arbori înalţi în zona de siguranță feroviară, care la precipitații abundente, vânt intens sau furtuni pot cădea în gabaritul liniilor CF sau chiar peste trenurile în circulaţie. Pentru prevenirea efectelor pe care le poate genera, se impun tăierea și toaletarea arborilor din vecinătatea căii ferate cu potențial pericol de cădere în gabaritul căii și afectare a elementelor infrastructurii feroviare.

Serviciul va cuprinde tăierea arborilor, depozitarea materialului lemnos rezultat în stive amplasate în vecinătatea liniilor, încărcarea în mijloace de transport pe calea ferată puse la dispoziție de Secțiile L și descărcarea în locurile stabilite, efectuarea demersurilor pentru marcarea copacilor și obținerea avizelor necesare. Pe timpul execuției și la terminarea activităților se va urmări evacuarea deşeurilor rezultate din zona secţiunii de scurgere a șanțurilor, podurilor şi podeţelor existente în amplasamentele arborilor eliminați. Tăierea arborilor se va face după obținerea avizelor necesare de la ocoalele silvice. Prestatorul va obţine toate avizele necesare prestației.

Prin realizarea serviciului contractual, vor fi tăiați/eliminați din zona căii ferate 467 de arbori periculoși, această cantitate fiind luată în considerare la estimarea valorii contractului (antemăsurătoare/deviz).

Condiții de participare la licitația pentru tăierea copacilor din gabaritul CF

Pentru participarea la licitație se solicită experiență similară. Ofertanţii vor prezenta o listă a principalelor servicii similare cu obiectul procedurii prestate în ultimii trei ani calculați de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Lista va conține valori, perioade de execuție, beneficiari, din care să rezulte că a executat unul sau mai multe contracte similare cu obiectul procedurii în domeniul feroviar în valoare individuală/cumulată de minimum 250.000 de lei.

Garanţia pentru participare este de 2.569,14 lei fără TVA pentru o perioadă de valabilitate de șase luni. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 21 octombrie 2021, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 21 aprilie 2022.

Ultimele Articole