joi, noiembrie 30, 2023
spot_img

Sute de vagoane CFR Marfă licitate la Ploiești de către Fisc

319 vagoane de marfă care aparțin Societății Naționale de Transport Feroviar de Marfă CFR Marfă au fost scoase la licitație la Ploiești.

Potrivit anunțului de executare publicat de ANAF, licitația va avea loc în data de 27 aprilie, la ora 12.00, la sediul instituției din Ploiești, strada Aurel Vlaicu, nr. 22, potrivit observatorulph.ro.

Vagoanele scoase la vânzare au prețuri de pornire cuprinse între 19.792 de lei și 173.184 de lei.

Cei interesați în cumpărarea bunurilor sunt invitați să se prezinte la termenul de vânzare la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferta de cumpărare.

Pentru participarea la licitaţie, ofertanţii depun, cu cel putin o zi înainte de data licitaţiei, următoarele documente:

– oferta de cumpărare;

– dovada plăţii taxei de participare sau a constituirii garanţiei sub forma scrisorii de garanţie, reprezentând 10% din preţul de pornire a licitaţiei;

– împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

– pentru persoanele juridice române, copie după certificatul unic de înregistrare eliberat de
oficiul registrului comerţului;

– pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

– pentru persoanele fizice române, copie după actul de identitate;

– pentru persoanele fizice străine, copie după actul de identitate/ paşaport;

– declaraţia pe proprie răspundere a ofertantului prin care certifică faptul că nu este persoană interpusă cu debitorul.

Ultimele Articole