miercuri, septembrie 27, 2023
spot_imgspot_img

BREAKING Se introduc noi reguli pentru suspendarea permisului de mecanic de locomotivă

În contextul tot mai deselor incidente și accidente feroviare din ultima perioadă, Ministerul Transporturilor vrea să impună noi reguli pentru suspendarea permisului de mecanic de locomotivă.

Pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost postat, în consultare publică, proiectul de Ordin al ministrului Transporturilor și Infrastructurii privind modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Transporturilor nr. 615 /2015 privind aprobarea Procedurii pentru obținerea permisului de mecanic de locomotivă, Cerinţelor privind procedurile de eliberare şi actualizare a certificatului şi Cerinţelor şi procedurii de recunoaștere a persoanelor şi organismelor.

CITEȘTE și Mecanicul beat de la Toporu mai fusese dat afară de două ori pentru băutură

În nota de fundamentare a proiectului de act normativ se arată că în cursul acestui an pe infrastructura feroviară publică din România s-au produs mai multe accidente/incidente feroviare care au pus în pericol siguranța feroviară şi care au avut drept cauze eroarea umană manifestată prin nerespectarea unor prevederi din normele naționale aplicabile domeniului feroviar, după cum urmează:

a) punerea în circulaţie a locomotivei cu instalaţia de la bord de semnalizare şi control automat al vitezei indiferent de tipul acestei instalaţii şi/sau dispozitivul de siguranţă şi vigilență scoase din funcțiune fără respectarea reglementărilor specifice în vigoare;

b) depăşirea semnalelor fixe sau mobile care „ordonă oprirea” ori „manevra interzisă”, a indicatoarelor care interzic trecerea ori a mărcilor de siguranţă de către convoaiele de manevră, locomotiva izolată sau alte vehicule feroviare la manevră, fără respectarea prevederilor din reglementările specifice;

c) efectuarea serviciului în legătură directă cu siguranţa circulaţiei, după depăşirea serviciului continuu maxim admis pe locomotivă;

d) nerespectarea opririlor trenurilor de călători stabilite în livretele de mers sau în mersul întocmit cu ocazia punerii în circulaţie a trenurilor suplimentare;

e) nerespectarea condiţiilor prevăzute în reglementările specifice privind remizarea locomotivelor.


reconversie profesională la Tarom cursuri de calificare la CENAFER angajări la Thales Systems


Nouă noi motive pentru suspendarea permisului de mecanic de locomotivă

În atari condiții, inițiatorul proiectului consideră că se impune luarea unor măsuri preventive de urgență. În acest sens, se vor extinde cazurile în care pot fi suspendate permisele de mecanic de locomotivă, fapt ce ar putea contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea siguranţei feroviare.

O primă măsură dispusă este ca mecanicii să participe la cursuri de formare profesională privind siguranţa feroviară, obținând certificarea periodică a acestora. Rezultatul evaluării periodice a competențelor profesionale generale este notificat către ASFR în termen de o zi lucrătoare şi va fi înscris în RNP.

De asemenea, așa cum spuneam, se introduc noi situații în care se va trece la suspendarea permisului de mecanic de locomotivă pentru trei luni, după cum urmează:

– conducerea locomotivei cu instalaţia de la bord de semnalizare şi control automat al vitezei indiferent de tipul acestei instalaţii şi/sau dispozitivul de siguranţă şi vigilență scoase din funcțiune fără respectarea reglementărilor specifice în vigoare;

– nerespectarea condiţiilor înscrise în ordinul de circulaţie, privind circulaţia trenurilor şi manevrarea vehiculelor feroviare;

– ieșirea convoiului de manevră, a locomotivei la manevră sau a altor vehicule feroviare dincolo de limita stației ori a postului de mişcare în linie curentă, fără respectarea prevederilor din reglementările specifice;

– depăşirea semnalelor fixe sau mobile care „ordonă oprirea” ori „manevra interzisă”, a indicatoarelor care interzic trecerea ori a mărcilor de siguranţă de către convoaiele de manevră, locomotiva izolată sau alte vehicule feroviare la manevră, fără respectarea prevederilor din reglementările specifice;

– depăşirea de către convoaiele de manevră, locomotivele izolate sau alte vehicule feroviare la manevră a vitezelor maxime admise de linie, a treptelor restricţiilor de viteză, a vitezelor maxime stabilite la manevră prin reglementări specifice, prin planul tehnic de exploatare al stației sau prin ordinul de circulaţie;

– efectuarea serviciului în legătură directă cu siguranţa circulaţiei, după depăşirea serviciului continuu maxim admis pe locomotivă;

– părăsirea locomotivei de către mecanicul de locomotivă, fără respectarea reglementărilor specifice în vigoare;

– nerespectarea opririlor trenurilor de călători stabilite în livretele de mers sau în mersul întocmit cu ocazia punerii în circulaţie a trenurilor suplimentare;

– nerespectarea condiţiilor prevăzute în reglementările specifice privind remizarea locomotivelor;

– punerea în serviciu a locomotivei fără efectuarea operațiunilor prevăzute în reglementările specifice în vigoare sau cu defecte care nu permit circulaţia locomotivei.

OTF sau gestionarul de infrastructură trebuie să notifice ASFR

În aceste cazuri, operatorul de transport feroviar, operatorul care face numai manevră feroviară sau administratorul/gestionarul de infrastructură va trebui să notifice ASFR în termen de cel mult 48 de ore de la data luării la cunoştinţă despre producerea acestor fapte şi va propune suspendarea/retragerea imediată a permisului.

După primirea acestei notificări, ASFR va aproba suspendarea sau retragerea permisului mecanicului de locomotivă în cauză şi va notifica de îndată mecanicul şi angajatorul. Mecanicul de locomotivă pentru care angajatorul a făcut propunerea de suspendare/retragere a permisului, după primirea notificării, este obligat să transmită permisul la ASFR, în maximum două zile lucrătoare.

De asemenea, personalul ASFR posesor al legitimației speciale de control şi inspecție de stat, atunci când constată existenţa unor cazuri precum cele enumerate anterior, va dispune suspendarea/retragerea permisului prin nota de constatare încheiată în acest sens şi adusă la cunoştinţa angajatorului. În maximum 48 de ore de la momentul luării la cunoştinţă a notei de constatare, angajatorul solicită ASFR, suspendarea sau retragerea permisului. După primirea solicitării prevăzute la alin. (2), conducerea ASFR aprobă suspendarea sau retragerea permisului mecanicului de locomotivă în cauză şi notifică de îndată mecanicul şi angajatorul.

Ultimele Articole