miercuri, iunie 26, 2024
spot_img

Grindeanu preia o idee a lui Cuc. Drepturi sporite pentru subcontractorii proiectelor CFR

Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a preluat o idee mai veche a predecesorului său Răzvan Cuc, coleg de partid cu el. Astfel, potrivit unui proiect de act normativ elaborat de minister, subcontractorii proiectelor CFR ar urma să aibă drepturi sporite.

Să facem mai întâi o scurtă incursiune în istoria recentă. În iunie 2019, Răzvan Cuc declara că va înființa o linie verde pentru subcontractorii români care nu au primit banii pentru lucrări de la firmele străine pe loturile de cale ferată. ”Am primit foarte multe sesizări și voi lua o măsură la nivelul ministerului, voi face un fel de linie verde ca toți subcontractorii români care nu au contracte declarate la minister – pentru că aici este și greșeala lor că decid să lucreze fără să declare la minister ca noi să putem plăti. Noi putem plăti doar ce declară firma care a câștigat licitația”, spunea cel care la acea vreme ocupa fotoliul de ministru al Transporturilor.

El declara atunci că există mai mulți subcontractori români neplătiți de firmele străine: ”Eu am aflat că existau undeva la cinci – șase subcontractori români neplătiți care nu erau nici declarați la statul român. M-am dus pe lotul de cale ferată. Când am ajuns acolo am înțeles că firma respectivă le interzisese să vină la punctul unde mi-am dat eu întâlnire cu constructorul să inspectez lucrările”.



Subcontractorii proiectelor CFR s-au plâns autorităților

Revenind în prezent, pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost postat, în consultare publică, proiectul de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și a Legii nr. 99/2016 privind achizițiil sectoriale.

În Nota de fundamentare a proiectului de act normativ se arată că mai multe de companii naționale din subordinea MTI ”au raportat că, pe parcursul implementării contractelor de achiziție publică/ sectoriale/ acordurilor-cadru, subcontractanții au notificat anumite conduite ale contractanților care ar intra în contradicție cu voința generală și specială a legiuitorului în materia ajustărilor, prin care s-a urmărit o distribuire echitabilă a impactului crizelor și fluctuațiilor economice, respectiv pe lanțul obligațional extins și în raport cu totalitatea actorilor implicați în realizarea unui proiect de investiție publică”.

În esență, subcontractorii proiectelor CFR au reclamat faptul că antreprenorii au beneficiat de ajustări ale preșurilor contractelor, însă aceste ajustări nu s-au făcut simțite și la nivelul lor. Mai exact, contractorii proiectelor au luat mai mulți bani de la stat, dar subcontractorii au rămas cu aceleași prețuri.



Gabriel Garcia Marquez din subordinea lui Sorin Grindeanu

”În raport cu notificările și susținerile subcontractorilor, într-o fază preliminară, companiile naționale s-au adresat Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene în vederea obținerii unei îndrumări metodologice sau a unei interpretări legale cu privire la regimul juridic general și special al instituției de drept a ajustării prin actualizare a prețului acordurilor cadru/contractelor de achiziție publică și sectoriale, în raport cu efectele acestui remediu legal sau contractual față de subcontractanți. În fundamentare, companiile naționale au arătat că, având în vedere că pentru lucrările executate – indiferent dacă sunt executate de contractant sau de subcontractant -, Autoritatea Contractantă/Beneficiarul plătește ajustări de preț, atunci când lucrările sunt executate, chiar și în parte, de subcontractori, ajustările de preț trebuie să se reflecte și în sumele achitate de contractor către subcontractori, în raport cu ponderea lucrărilor executate și certificate, întrucât legiuitorul a urmărit reechilibrarea financiară a obiectivelor de investiții, în vederea evitării unor consecințe negative care ar fi decurs din scenariile în care, din cauza riscurilor generate de evoluțiile prețurilor, s-ar fi ajuns în situația încetării contractelor aflate în derulare, aspect care, ar fi impietat grav asupra realizării obiectivelor de investiții și, pe cale de consecință, a angajamentelor față de Uniunea Europeană”, se arată în Nota de fundamentare, întocmită pesemne de un fan al lui Gabriel Garcia Marquez.

Efectele negative ale inechităților în distribuirea banilor

Tot aici se precizează, mai succint de această dată, că această distribuire inechitabilă a banilor poate avea implicații multiple și negative, care se pot concretiza în:

–           riscul creșterii costurilor, întrucât subcontractanții, neprimind ajustări proporționale cu contribuția lor, pot fi nevoiți să își mărească prețurile în contractele viitoare pentru a compensa pierderile, ceea ce ar putea duce la creșterea generală a costurilor pentru proiectele de infrastructură;

–           impact asupra calității lucrărilor, întrucât subfinanțarea poate conduce la scăderea calității lucrărilor executate;

–           instabilitate în sectorul construcțiilor, întrucât discrepanța în compensații poate duce la instabilitate financiară pentru subcontractanți;

–           diferende și litigii, întrucât inechitatea în decontările financiare poate genera un număr crescut de dispute legale între contractanți și subcontractanți, care pot afecta derularea și finalizarea proiectelor.

Ce se modifică în legislație

Să vedem acum ce schimbări legislative sunt propuse în acest context, prin proiectul de OUG.

În primul rând, se propune modificarea Legii nr. 98/2016 și Legii nr. 99/2016, prin completarea textelor legale cu teza finală, care este necesară pentru a include în regimul de protecție și mecanismul de ajustare/actualizare din contractul de subcontractare. În acest fel, orice modificare a mecanismului de ajustare/actualizare va fi cunoscută și de atoritatea contractantă.

În al doilea rând, aceleași dispoziții legale vor și completate cu două alieneate noi, prin care se urmărește stabilirea unei obligații de natură legală cu privire la ajustarea/actualizarea din contractul de subcontractare, care va permite o reglementare mai suplă a raporturilor de pe lanțul de subcontractare. Astfel, declarând dreptul la ajustare al subcontractantului, se realizează un regim normativ clar și de la care părțile nu pot deroga.

Concret, în Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale se va introduce următoarea prevedere: ”Pentru serviciile/lucrările subcontractate, în măsura în care în contractul sectorial/acordul-cadru este reglementat un mecanism de efectuare a plăților directe către subcontractanți și dacă în contractul de achiziție sectorială/acordul-cadru se aplică de către entitatea contractantă clauze de ajustare/actualizare, contractantul are obligația de a aplica aceleași clauze existente în contractul sectorial/acordul-cadru privind ajustarea/actualizarea prețurilor în  relația cu subcontractantul, pentru serviciile prestate/lucrările executate de către acesta din urmă”.

Pe de altă parte, statuarea expresă a clauzelor din lanțul de subcontractare va face posibilă prevenirea abuzurilor de poziție ale contractorilor și consolidarea instituției subcontractării. ”Reglementarea corectă și transparentă a relațiilor de subcontractare în cadrul contractelor de achiziție publică/sectorială nu numai că răspunde necesității de ajustare și actualizare a contractelor de subcontractare, ci contribuie esențial la consolidarea principiilor de legalitate și economicitate financiară în utilizarea fondurilor publice, principii fundamental ancorate atât în directivele europene, cât și în legislația națională” se arată în proiect.

Trebuie menționat faptul că noile modificări legislative se vor aplica nu doar la procedurile de achiziție publică și sectoriale viitoare, dar și la cele aflate în desfășurare la momentul intrării în vigoare a actului normativ.

De asemenea, sunt reglementate și efectele aplicabilității noilor dispoziții în cazul contractelor aflate în desfășurare, acestea constând în regularizarea sumelor cu titlu de ajustare, neachitate de contractori către subcontractorii proiectelor CFR până la momentul intrării în vigoare a ordonanței.

IN THE SPOTLIGHT

FOTO-VIDEO. Cum se lucrează la modernizarea căii ferate Poieni-Agireș

La o lună distanță, Asociația Pro Infrastructura a publicat o nouă filmare și un set de fotografii din care se poate vedea cum se...

Ultimele Articole