A fost publicat proiectul de OUG privind Statutul personalului feroviar și gratuitățile studenților

15 februarie 2021

Ministerul Finanţelor a publicat luni seara proiectul de OUG privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, care se referă la Statutul personalului feroviar și gratuitățile studenților pe calea ferată.

Statutul personalului feroviar proiecte feroviare prioritare

Documentul prevede toate măsurile pe care le-a anunţat anterior premierul – neacordarea voucherelor de vacanţă, prorogarea termenului de aplicare a Legii privind Statutul feroviarilor şi limitarea călătoriilor studenţilor pe calea ferată.

Documentul este prezent pe site-ul Minsterului Finanţelor şi rămâne în consultare publică timp de zece zile. ”Politica fiscală prociclică practicată  de România în ultimii ani, a condus la epuizarea spaţiului fiscal necesar pentru stimularea economiei în perioadele de recesiune şi poate constrânge sever politica fiscal-bugetară  în perioadele economice dificile, cum este cea generată de pandemie. (…) Deficitele înalte devin greu de gestionat în perioadele de criză din cauza creşterii aversiunii la risc a investitorilor externi de care depinde finanţarea acestora. În prezent, în ceea ce priveşte politica bugetară, pentru România a fost declanşată procedura de deficit excesiv (EDP) întrucât deficitul ESA a depăşit pragul stabilit de reglementările europene de 3% din PIB în anul 2019”, se arată în Nota de fundamentare a documentului.

proiectougmodifmasuri-15022021 (1)

Statutul personalului feroviar se amână până în aprilie 2022

Proiectul prevede prorogarea până la 1 aprilie 2022 a datei de  intrare în vigoare a Legii nr. 195/2020 privind Statutul personalului feroviar. Această lege aprobă pentru personalul feroviar, atât din cadrul instituţiilor publice, cât şi din cadrul operatorilor economici cu capital majoritar de stat, drepturi de natură salarială şi de asistenţă socială cu impact asupra bugetului de stat generat, în principal, de creştere a compensaţiei serviciului public de transport feroviar de călători şi a cheltuielilor cu administrarea infrastructurii feroviare de circa 978 milioane lei.

Se elimină gratuitatea pe calea ferată pentru studenți

Studenții rămân fără călătorii gratuite pe calea ferată. Prin proiect se propune modificarea art. 205 alin. (2) din 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul stabilirii dreptului studenţilor înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior acreditate, în vârstă de până la 26 de ani, să beneficieze, pe parcursul anului calendaristic, de tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local în comun, cu metroul, precum şi pentru transportul intern auto, transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a şi transport intern naval.

Se creează posibilitatea ca sumele rămase în sold pentru facilităţile de transport destinate utilizării pentru studenţi să poată fi alocate în anii următori pentru acordarea de burse tot pentru studenţi, ca măsuri de protecţie socială şi în sprijinul acestora, avându-se astfel în vedere necesitatea utilizării acestor sume în mod judicios şi ţinând cont de principiul autonomiei universitare. (A.B.)