spot_img
miercuri, noiembrie 30, 2022
spot_img

Regionala Galați a CFR SA vrea să scape de mizerie și de șobolanii din gări

Regionala Galați a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA vrea să scape de mizerie și de șobolanii din gări.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Salubrizări stații CF/obiective de pe raza SRCF Galaţi- 16 loturi și Deratizare şi dezinsecție spaţii din staţii CF şi clădiri cu specific feroviar pe raza de activitate a SRCF Galaţi supuse salubrizării”. Valoarea totală estimată a contractului ce se vrea a fi încheiat este de 5.899.583,36 lei, echivalentul a aproximativ 1,2 milioane de euro.

Serviciul de salubrizare va consta în următoarele operațiuni: salubrizare curentă – se execută 24 de ore din 24 sau zilnic în intervalul orar precizat, ori de câte ori este nevoie; salubrizare generală a spaţiilor – se execută semestrial la comanda achizitorului semestrial în staţiile CF şi la sediul administrativ al SRCF Galaţi + Corp E stația Galați; salubrizare periodică de tip I – se execută trei zile pe săptămână conform graficului de lucru sau ori de câte ori este nevoie pentru anumite spații în stații de cale ferată, altele decât cele salubrizate curent (zilnic); salubrizare periodică tip II (colectare deșeuri menajere) – se execută o dată pe lună, pentru anumite zone din stațiile CF: Galaţi, Brăila, Făurei, Buzău, Mizil, Rm.Sărat, Focşani, Mărășești, Adjud, Onești, Comănești, Tecuci, Ghimeș sau stațiile (haltele) CF afiliate acestora, ȋn suprafață totală de 10.000 mp/obiectiv.

Acțiuni pentru a stârpi șobolanii din gări, derulate o dată la șase luni

Dezinsecţia se va realiza numai în spaţii salubrizate corespunzător, la intervale prevăzute în metodologii, dar nu mai mari de trei luni. Deratizarea periodică se va face la intervale de maximum șase luni.

Cele 16 loturi ale proceduri de achiziție sunt următoarele: Lotul 1 – stația CF Buzău, Lotul 2 – stația CF Ramnicu Sărat, Lotul 3 – stația CF Brăila, Lotul 4 – Sediu Administrativ al SRCF Galaţi + Corp E- staţia Galaţi, Lotul 5 – stația CF Mizil, Lotul 6 – stația CF Făurei + Halta Ianca Sat, Lotul 7 – stația CF Galați, Lotul 8 – stația CF Barboși Călători+Halta Filesti, Lotul 9 – stația CF Focșani, Lotul 10 – stația CF Mărășești, Lotul 11 – stația CF Adjud, Lotul 12 – stația CF Salina+ hm Tg Ocna, Lotul 13 – stația CF Tecuci+ halta CF Tecuci Nord, Lotul 14 – stația CF Comănești, Lotul 15 – stația CF Onești+Borzești, Lotul 16 – stația CF Ghimeș.

Pentru participarea la licitație se solicită experienţă similară. Ofertantul (operator economic individual sau asociere de operatori economici) va demonstra că în ultimii trei ani până la data limită de depunere a ofertei a prestat servicii de natură sau complexitate comparabile celor supuse achiziției.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 9 martie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 9 iulie 2022.

Ultimele Articole