luni, aprilie 29, 2024
spot_img

Situația arieratelor CFR Marfă, subiect în ședința de Guvern

Situația arieratelor companiei, alături de cea a altor  companii publice, a făcut obiectul unei dări de seamă a Ministerului Finanțelor Publice analizată zilele trecute în Guvern. În cazul CFR Marfă situația s-a degradat față de anul trecut.

Ministerul Transporturilor a beneficiat în anul ce a trecut de cele mai mari subvenții acordate de la bugetul de stat, potrivit Raportului privind activitatea întreprinderilor publice pe anul 2018 ce a fost discutat în urmă cu câteva zile în sedința Executivului. Un astfel de raport este preezentat și discutat annual de către Executiv.

Raportul menționează faptul că 85% din subvențiile de exploatare au fost direcționate către companii publice subordonate Ministerului Transporturilor. Faptul este cumva explicabil dacă luăm în calcul că MT are în coordonare transportul feroviar (inclusiv metrou) și naval, servicii printre cele mai subvenționate din România. „Au beneficiat de cele mai mari subvenții pentru exploatare și pentru investiții întreprinderile publice centrale aflate sub autoritatea Ministerului Transporturilor în sumă de 5,1 miliarde lei, reprezentând o pondere de 85% din totalul de  miliarde lei al subvențiilor acordate”.

Plățile restante au crescut an la an cu 10%. Dacă la începutul anului trecut nivelul acestora era de 4 miliarde lei,  la finele lui 2018 atinseseră 4,4 miliarde lei.

Cum raportul nu are rolul de a prezenta in detaliu situația fiecărei companii și este menit să descrie peisajul global al companiilor publice, documentul nu precizează natura plăților, respectiv dacă acestea sunt datorii sau elemente de activ.

Restanțele CFR Marfă au crescut cu 50 milioane lei. Potrivit documentului există o creștere de 200 de milioane lei  la societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. și 50 milioane lei  la Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR – MARFĂ” SA. Operatorii din industria de apărare (Romaero, Uzina Mecanică Orăștie și Avioane Craiova, precum și filiale Romarm) au înregistrat o creștere de 60 milioane lei.

Situația arieratelor are toate șansele să se degradeze și în acets an în condițiile în care bugetul unor companii este mai slab decât anul trecut. Printre aceste companii se găsește și CFR Marfă.

Bugetul CFR Marfă pe 2019 aprobat în iunie 2019 prevede o pierdere echivalentă cu 21,38 milioane de euro. Documentul prevede pentru acest an venituri totale de 811,8 milioane de lei, echivalentul a 172,7 milioane de euro. În schimb, cheltuielile totale ale operatorului național de transport feroviar de marfă sunt estimate la 911,7 milioane de lei, adică aproape 194 milioane de euro. Cheltuielile cu personalul se ridică la 339,6 milioane de lei în 2019, potrivit proiectului de buget.

Făcând diferența între venituri și cheltuielile totale ale societății de stat, rezultă o pierdere de 100,5 milioane de lei prevăzută în Bugetul CFR Marfă pe 2019, echivalentă cu 21,38 milioane de euro. Deși societatea programează creșterea veniturilor totale cu 7,53% și a cheltuielilor totale cu 0,73%, la finele anului 2019 este prevăzută o pierdere de 100,5 milioane lei, redusă cu 50,21 milioane lei față de cea preliminată pe anul 2018 (150,71 milioane lei). Pierderea provine, în principal, din scăderea volumului de transport marfă, respectiv scăderea cu 53% a veniturilor din traficul de cărbune energetic, care reprezintă 56% din veniturile societății”, potrivit proiectului de buget.

Raportul discutat zilele trecute de către Guvern menționează existența a 1.475 de intreprinderi publice, centrale și locale, care au acumulat în anul 2018 datorii totale de 29,8 miliarde lei (circa 6,3 miliarde de euro), din care plăți restante în valoare de 7,1 miliarde lei. Potrivit documentului analizat luni, rezultatele economice înregistrate în 2018 de companiile de stat au fost mai slabe decât cele înregistrate în 2017, fiind înregistrate o creștere a cheltuielilor totale și o scădere a rezultatului brut.

IN THE SPOTLIGHT

ARIC 25 de ani: Basm/Real. Ţinta comună – Realizarea proiectului

ARIC a organizat ieri, 18 aprilie, o Conferință aniversară la hotel Novotel București pentru a celebra 25 de ani de la înfiinţare. Evenimentul, intitulat „Basm/Real...

Ultimele Articole