miercuri, mai 1, 2024
spot_img

Șinele lungi vor putea fi transportate și noaptea

Ministerul Transporturilor propune abrogarea interdicției de transport a șinelor lungi în timpul nopții, după ce Club Feroviar a explicat faptul că această măsură este inactuală și de natură a provoca întârzieri lucrărilor de reparare a căii ferate.

Un proiect de Ordin de ministru, disponibil aici, propune modificarea Ordinului Ministrului Transporturilor nr.103/2008 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru admiterea și expedierea transporturilor excepționale pe infrastructura feroviară – nr. 328. Proiectul este o inițiativă a Organizației Patronatelor Societăților Feroviare Private din România (OPSFPR) ce a beneficiat de sprijinul ASFR (Autoritatea pentru Siguranță Feroviară din România) și CFR SA.

După cum a arătat aici Club Feroviar, OMT 103/2008 în anexa 12, art.1. aliniat 7 impune transportul șinelor de până la 120 metri lungime doar la lumina zilei. „La șinele cu lungimi de peste 36 m până la 120 m, în afara condițiilor de mai sus, se va respecta și condiția circulației și manevrării acestor transporturi numai la lumina zilei”, impune vechiul Ordin de ministru.

Interdicția va fi anulată prin noul Ordin, dacă proiectul va fi aprobat.

În plus, noua prevedere stabilește înlocuirea sintagmei AFER cu ASFR și a siglei AFER cu cea a ASFR.

Cum justifică MT măsura

În nota de fundamentare ce însoțește proiectul, autorii acestuia explică și rațiunile:

În contextul efectuării lucrărilor la infrastructura feroviară, lucrări ce conduc la crearea spațiului unic european și la ridicarea nivelului de interoperabilitate, pe lângă multe alte operațiuni adiacente lucrărilor există necesitatea transportului șinei de cale ferată de la producători până la locul de executare pe teren a acestor lucrări, respectiv pe șantierele de infrastructură feroviară.

În cazul României, respectiv a lucrărilor efectuate pe rețeaua feroviară națională, acești producători de șină sunt localizați în mare parte în afara țării. Acest fapt impune efectuarea unor transporturi de șină și pe distanțe care depășesc 1.000 de kilometri.

”Având în vedere termenele stabilite pentru finalizarea lucrărilor la infrastructura feroviară, este necesar ca transportul șinei de la producători către șantiere să se efectueze într-un timp rezonabil, astfel încât să nu fie influențate în mod negativ termenele de finalizare a lucrărilor”, spun autorii propunerii.

Șinele lungi, soluția modernă

Unul din principalele aspectele specifice în lucrările de modernizare a infrastructurii feroviare îl constituie introducerea pe scară largă a soluției denumite „cale fără joante” sau C.F.J. Pentru o punere eficientă în practică a acestei soluții apare necesitarea fabricării încă din stadiul de laminare a unor șine de cale ferată în cupoane cu lungimi mari, care pot depăși 100 de metri.

Urmare a lungimii șinelor necesar a fi transportate pe calea ferată și a condițiilor de asigurare a încărcăturii pentru aceste transporturi, în cazul rețelei feroviare CFR respectivele operațiuni întră sub incidența transporturilor excepționale pe infrastructura feroviară”.

Se prevede faptul că: „La șinele cu lungimi de peste 36 m până la 120 m, în afara condițiilor de mai sus, se va respecta și condiția circulației și manevrării acestor transporturi numai la lumina zilei”.

Raportat la această prevedere, se menționează faptul că:

  • unele prevederi ale actului normativ în cauză nu au mai fost actualizate sau completate de la data intrării inițiale în vigoare, respectiv 08 iunie 2008;
  • ulterior intrării în vigoare a acestei reglementări, au apărut soluții noi și moderne de transport pe calea ferată a șinelor lungi. Aceste soluții constau în vagoane platformă specializate pentru acest tip de transport, echipate cu dispozitive adecvate de prindere și de asigurare a încărcăturii contra fugirii. Astfel de soluții sunt utilizate la scară largă la nivelul rețelei feroviare a Uniunii Europene;
  • lucrările programate la infrastructura feroviară, indiferent de categoria acestora și care presupun închideri de linie sau scoateri din funcțiune a instalațiilor, se efectuează în preponderent pe timpul zilei;
  • intensitatea traficului pentru trenurile de călători pe rețeaua feroviară este mai mare în timpul zilei decât în timpul nopții;
  • pe rețelele feroviare ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene, trenurile încărcate cu șine de cale ferată circulă atât ziua, cât și noaptea;
  • numărul ridicat de șantiere existente pe rețeaua națională reduce semnificativ capacitatea de circulație a unor secții de cale ferată pe care sunt amplasate aceste șantiere;
  • prevederea respectivă produce întârzieri și cheltuieli suplimentare în procesul de transport al șinelor către șantierele de lucrări pe infrastructura feroviară din România, fapt care poate induce întârzieri inclusiv în termenele de finalizare a lucrărilor.

Responsabilitatea este a întreprinderii feroviare

În Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/773 al Comisiei din 16 mai 2019 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la subsistemul exploatare și gestionarea traficului al sistemului feroviar din Uniunea Europeană și de abrogare a Deciziei 2012/757/UE, punctul 4.2.2.4.1 siguranța încărcăturii, se menționează faptul că „Întreprinderea feroviară trebuie să se asigure că vehiculele de marfă sunt încărcate în condiții de siguranță și de securitate și rămân astfel de-a lungul întregii călătorii”. Responsabili pentru transportul în condiții de siguranță și securitate a mărfurilor sunt operatorii de transport feroviar, care trebuie să se asigure că toate cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/773 devin o parte importantă a sistemului de management prpopriu al siguranței (SMS).

Niciun accident în ultimii 20 de ani

În ultimii 20 de ani nu au fost înregistrate accidente sau incidente feroviare, așa cum sunt definite în Hotărârea Guvernului nr. 117/2010 pentru aprobarea Regulamentului de investigare a accidentelor și a incidentelor, de dezvoltare și îmbunătățire a siguranței feroviare pe căile ferate și pe rețeaua de transport cu metroul din România, cauzate de deplasarea sau căderea încărcăturii în circulația trenurilor care au transportat șine de cale ferată mai lungi de 36 m.

Astfel, se impune abrogarea alin. (7) de la art. 1 din Anexa Nr. 12 la Instrucțiunile pentru admiterea și expedierea transporturilor excepționale pe infrastructura feroviară – nr. 328, aprobate prin Ordinul ministrului Transporturilor nr. 103/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.180 și 180 bis din 10 martie 2008.

 

IN THE SPOTLIGHT

ARIC 25 de ani: Basm/Real. Ţinta comună – Realizarea proiectului

ARIC a organizat ieri, 18 aprilie, o Conferință aniversară la hotel Novotel București pentru a celebra 25 de ani de la înfiinţare. Evenimentul, intitulat „Basm/Real...

Ultimele Articole