duminică, mai 28, 2023
spot_img

Sindicatele și patronatele transportatorilor cer eliminarea speculanților din energie și profituri controlate

Organizația Patronală a Societăților Feroviare Private din România împreună cu federațiile sindicale din domeniul transportului feroviar și Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România au remis luni un comunicat de presă în care cer cer eliminarea traderilor în sectorul energiei, vinovați pentru umflarea prețurilor, și profituri reglementate la niveluri acceptabile.

Semnatarii scrisorii adresate luni cer „luarea unor măsuri urgente de amendare a OUG 119/2022, astfel încât prețurile și tarifele la energie electrică și gaze să fie reglementate și reduse substanțial, prin aplicarea modalităților de calcul prevăzute în cursurile și studiile științifice referitoare la stabilirea acestora, în condițiile unei piețe concurențiale”.

Semnatarii spun că firmele pe care ei le reprezintă au reușit an de an să supraviețuiască și să genereze contribuții importante la buget, în pofida unui mediu de activitate complet nefavorabil și discriminatoriu. Redăm comunicatul cu precizarea că intertitlurile ne aparțin „Industria feroviară din România se confruntă de peste 30 de ani cu lipsa totală de sprijin și interes manifestat de autoritățile de resort, ducând la un adevărat dezastru în infrastructura feroviară, iar transportul rutier din țara noastră a suferit din cauza lipsei unei infrastructuri adecvate, fapt ce a determinat creșterea necontrolată a cheltuielilor. Această situație este cauzată de nealocarea fondurilor necesare pentru mentenanță și reparații, sau pentru construirea de infrastructură nouă, situație care a dus la o scădere a competitivității transporturilor în general – altădată sector emblemă pentru România, acum la coada clasamentului European.

Atât OPSFPR, UNTRR, cât și Federațiile sindicale din domeniul feroviar au semnalat în repetate rânduri aceste probleme și au propus o serie de măsuri concrete la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, dar și la Guvernului României, fără succes însă, în condițiile în care discursul public rămâne, aproape fără excepție, concentrat pe problemele și investițiile care lipsesc din cauza lipsei banilor la Buget și neacordarea unor ajutoare de stat pentru sprijinirea activității de transport.

Dezinteres total față de sectorul feroviar

Cifrele date publicității de către Institutul de Statistică la sfârșitul lunii septembrie a.c. arată cel mai bine cât de puțină atenție a acordat Guvernul Ciucă transporturilor feroviare în primele luni ale anului.

În primele șase luni ale anului, indicatorul “mii tone transportate național” a scăzut cu 6 procente. Exprimat în mii tone-kilometru, scăderea parcursului feroviar a fost de 7,4 puncte procentuale cu cea mai mare contracție la segmentul național, de 15,5%.

După cum se poate constata, transportul feroviar, atât de marfă cât și cel pentru călători, este în continuare neglijat. Comportamentul Guvernului denotă o totală iresponsabilitate și o lovitură dură dată acestui sector de activitate.

În ultimele luni, transportatorii rutieri și feroviari au suportat creșteri de prețuri succesive, importante, ajungând până la majorări de preț de 100% la carburanți, fără a putea transfera în tarifele de transport aceste creșteri, ceea ce a condus la decapitalizarea firmelor.

Toate aceste șocuri financiare au provocat închiderea a sute de firme de transport rutier,
fapt ce a generat disponibilizarea a peste 5000 de angajați care au devenit asistați social, de la începutul anului până în prezent.

Legea concurenței oferă instrumente legale de control

În același timp, în ultima perioadă, în “Piața energiei electrice și a gazelor” care este de o importanță deosebită pentru economia românească, deci implicit și pentru sectorul transporturilor în general, evoluția prețurilor și tarifelor din aceste domenii au avut implicații deosebite asupra dezvoltării economiei românești în ansamblu, precum și pentru scăderea activității în acest sector al economiei în care ne desfășuram activitatea. De aceea, cerem o intervenție fermă și responsabilă pentru reglementarea domeniului energiei și al gazelor.

Nu înțelegem de ce nu este aplicat în cazul de față, când există o creștere nejustificată a tarifelor practicate la gaze și energie electrică, articolul 4 din Legea concurenței, Lege Organică de reglementare a concurenței în domeniul economic, mai ales că în cazul producerii-transportului-distribuției de gaz este vorba de un monopol.

În domeniul energiei electrice, din cauza faptului că Directiva UE 944/2019 nu a fost transpusă în totalitate (consumatorul neputând încheia contracte bilaterale cu producătorii de energie), se menține sistemul de cumpărare de la OPCOM – care este o filială a transportatorului național de electricitate, Transelectrica, agent economic care are rolul de administrator al pieței de energie electrică, conform prevederilor legislației primare și secundare în vigoare și care deține monopol pe piața cumpărării și revânzării energiei electrice.

În situația de față s-a trecut la liberalizarea abuzivă a pieței de gaze și de energie electrică, bazându-se pe faptul că există concurența la nivelul furnizorilor (cu toate că cererea era și este mai mare decât oferta, atât la gaze, cât și la energie electrică) și a urmat, prin apariția intermediarilor, o creștere rapidă a tarifelor atât pentru furnizarea gazelor naturale, cât și pentru furnizarea energiei electrice.

Piața „liberă” e prilej de speculă

Considerăm că liberalizarea pieței s-a făcut haotic și fără a fi respectată Legea care reglementează libera concurență și cerem trecerea, atât pentru gaze, cât și pentru energie, la o piață reglementată, până când Guvernul României va fi în stare să ia măsurile necesare pentru acoperirea necesarului de gaze și energie pentru piața națională.

De asemenea, solicităm eliminarea speculanților (așa-ziși traderi) din lanțul de producție-transport-distribuție și furnizare și trecerea la practicarea unor tarife bazate pe costurile reale și pe un profit rezonabil.

Mai mult, Parlamentul poate promova în sistem de urgență o Lege care să declare cele două sectoare „sectoare speciale” așa cum prevede Legea concurenței nr. 21, care să permită controlul MFP pentru prețurile și tarifele practicate în domeniul energiei și a gazelor.

Sectorul transportului de mărfuri și călători, feroviar și rutier cere să se stabilească un cadru legal normal și corect, bazat pe principii economice, iar tarifele și prețurile practicate în domeniul energiei electrice și a gazului să cuprindă numai cheltuielile directe și pe cele indirecte și un profit rezonabil pe care legiuitorul îl poate stabili.

De asemenea, solicităm eliminarea din lanțul de distribuție și furnizare a intermediarilor (traderilor) care sunt principalii vinovați pentru crearea acestei crize a energiei. Acest lucru se poate face prin Legea de aprobare a OUG 119/2022.

Prin demersul nostru, nu dorim să intervenim în politicile economice ale producătorilor, transportatorilor, distribuitorilor și furnizorilor de energie, atât timp cât acestea nu pun în pericol existențial sectorul transporturilor feroviar și rutier, dar cerem cu fermitate intervenția urgentă pentru respectarea legislației și luarea tuturor măsurilor necesare de către Parlamentul României pentru ieșirea cât mai urgentă din această criză provocată artificial și salvarea tuturor sectoarelor economice și sociale.

Piața liberă nu înseamnă profituri uriașe și junglă

Concurența și piața liberă nu înseamnă jungla și profituri uriașe în dauna consumatorilor de energie, ci înseamnă aplicarea corectă a legilor economice. Prețurile și tarifele în energie nu se pot stabili după bunul plac al fiecărui furnizor, ci pe baza costurilor și cheltuielilor reale de producție, transport, distribuție și furnizare, la care trebuie să se adauge un profit rezonabil. Toate guvernele europene aplică legi naționale pentru echilibrarea proceselor economice în situații de criză și salvarea tuturor sectoarelor economice, și nu prin alimentarea practicilor monopoliste și speculative în beneficiul celor care, conjunctural, ajung în poziții favorabile.

Solicităm toate aceste măsuri întrucât considerăm că domeniul energiei și gazelor este vital pentru întreaga economie a țării, în egală măsură și pentru sectorul transportului feroviar și rutier.

Din acest motiv, am depus la Parlamentul României, Camera Deputaților, o adresă prin care cerem amendarea OUG 119/2022 în sensul celor susținute în prezentul Comunicat de presă.

În cazul în care Parlamentul României nu va lua măsuri ferme pentru înlăturarea efectelor economice deosebit de grave, patronatele și sindicatele din sectorul Transporturi” vor organiza împreună proteste și greve, precum și alte acțiuni legale, până la rezolvarea problemei creșterii nejustificate a tarifelor la gaze și energie electrică.

Agenții economici și angajații din domeniul transporturilor nu doresc decât să își desfășoare activitatea într-o piață concurențială corectă și să își aducă aportul la dezvoltarea economică durabilă a României, ca stat membru al Uniunii Europene”.

Ultimele Articole