sâmbătă, septembrie 23, 2023
spot_imgspot_img

Sexul candidatului, criteriu la alegerea membrilor Consiliilor de Administrație la companii de stat

Noile norme metodologice de aplicare a OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice prevăd posibilitatea introducerii „criteriilor de gen” la selecția managerilor companiilor publice. Adică persoanele ce fac recrutarea vor putea impune ca membrii sau o parte a acestora să fie de un anumit gen sau altul. Alegerea membrilor Consiliilor este acum detaliată.

Pentru a evita orice neînțelegeri reluăm din Dicționarul explicativ al limbii române definiția substantivului „sex”: „Totalitatea caracteristicilor morfologice și fiziologice care deosebesc animalele și plantele în două categorii distincte, masculi și femele”.

Mai recent acesta a fost înlocuit cu termenul de „gen” care era folosit până de curând doar în gramatică. Noile prevederi vorbesc astfel de gen și de criterii de gen care pot fi impuse la selecția administratorilor, conform HG 639/2023 publicată în MOnitorul Oficial Partea I nr. 697 din 28 iulie 2023, potrivit juridice.ro.

Alegerea membrilor Consiliilor se face unitar

Prin aceste norme metodologice se aprobă un cadru normativ unitar în ceea ce priveşte:
– stabilirea procedurii privind numirile finale ale membrilor consiliilor de administraţie/supraveghere ale întreprinderilor publice, a criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post în consiliul de administraţie, a clasamentului acestora;
– stabilirea indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari şi a componenţei variabile privitoare la remunerația membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere a întreprinderii publice, precum şi a directorilor, respectiv a membrilor directoratului;
– regulile generale pentru redactarea scrisorii de aşteptare şi a declarației de intenție, precum şi elementele ce trebuie cuprinse în contractele de mandat încheiate de autoritățile publice tutelare cu administratorii întreprinderilor publice;
– detalieri în ceea ce priveşte rolul Agenției pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) în monitorizarea şi evaluarea performanțelor întreprinderilor publice;
– stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016.

Totodată, actul normativ prevede abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 722/2016.

Ultimele Articole