spot_img
miercuri, februarie 8, 2023
spot_img

Secții CF abandonate de privați. CFR Călători n-are bani și mecanici să respecte legea

Pe rețeaua feroviară din România sunt zeci de secții CF abandonate de operatori privați de transport de călători, care s-au retras fie pentru că nu au mai avut resursa umană disponibilă, fie pentru că nu mai erau rentabile. Potrivit legii, CFR Călători era obligată să reia operarea pe aceste secții, însă nu întotdeauna a făcut-o, chiar dacă a fost somată de Autoritatea pentru Reformă Feroviară. Motivele pentru care operatorul feroviar de stat nu a respectat legea sunt complexe (le vom expune pe larg mai jos în acest articol), însă ele pot fi rezumate astfel: nu are bani, nici mecanici și nici material rulant.

Din toată această pasare a răspunderii, cei mai mari perdanți sunt locuitorii din zonele cu secții CF abandonate. Și nu puțini. Așa apar peste noapte comunități condamnate la izolare – oameni care nu se mai pot duce la serviciu, elevi care nu mai pot ajunge la școală.

Secții CF abandonate de OTF privați în ultimii ani

secții CF abandonate accident la Doicești mașină a fost lovită de tren Închirierea materialului rulant tren direct București-Mangalia noi trenuri de la TFC anulări de trenuri TFC cumpără automotoare
FOTO cu rol pur ilustrativ

Fără pretenția de a prezenta o situație exhaustivă, Club Feroviar a întocmit o listă a secțiilor de circulație feroviară abandonate în ultimii ani de operatori de transport feroviar (OTF) privați și pe care trenurile CFR Călători nu au revenit.

Secția   Traseu                                        Operator privat

109      Alexandria-Zimnicea                      Regio Călători*

108      Turnu Măgurele-Roșiori Nord          Regio Călători*

309      Oradea-Băile Felix                         Transferoviar Călători

316      Ciumeghiu-Holod-Vașcău               Interregional Călători

207      Simeria-Hunedoara                       Regio Călători*

123      Oravița-Berzovia                           Regio Călători*

318      Ineu-Cermei                                 Regio Călători*.

(*În funcție de anul abandonării secției, operatorul se numea fie Regiotrans, fie Regio Călători).

Legea este clară: CFR Călători trebuie să preia operarea secțiilor abandonate

Ceea ce are de făcut CFR Călători în atari situații este legiferat prin Hotărârea de Guvern nr. 643 din 22 iunie 2011 pentru aprobarea Condiţiilor de închiriere de către Compania Naţională de Căi Ferate ”C.F.R.” S.A. a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi gestionarea acestora.

La articolul 22 al Anexei 1 a Hotărârii se precizează: „În situaţia în care operatorul economic care preia în exploatare secţii de circulaţie aparţinând infrastructurii feroviare neinteroperabile încetează oricare dintre serviciile asumate prin contractul de închiriere a secţiei/secţiilor de circulaţie, C.F.R. va prelua secţia/secţiile respective, iar C.F.R. Călători va prelua operarea trenurilor de călători din pachetul minim social pe secţia/secţiile respectivă/respective”.

În cazul secțiilor menționate mai sus, CFR Călători nu a preluat însă operarea lor.

ARF a solicitat în mod repetat conducerii CFR Călători să reia operarea

Instituția statului român pusă să vegheze la respectarea regulilor în domeniu este Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Club Feroviar a întrebat oficial ARF ce a făcut pentru a se asigura că se repectă legea.

secții CF abandonate trenuri Timișoara Nord-Lovrin Trenul Iași-Dorohoi s-a defectat trenuri anulate
FOTO cu rol pur ilustrativ

„În concret, având în vedere prevederite Anexei 1 de ta HG nr.643/2011, din anul 2019 şi până la ora actuală (ultima dată, în 18.01.2022), ARF a solicitat în mod repetat conducerii SNTFC CFR Călători S.A. să adopte urgent măsurile care se impun pentru operarea trenurilor de călători pe toate secţiile neinteroperabite, de pe care s-au retras OTF cu capital privat în ultimii ani, după cum urmează: Hunedoara-Simeria, Berzovia-Oraviţa, Slobozia Veche-Ţăndărei, Ciumeghiu – Holod – Vaşcău, Oradea – Băile Felix, Turnu Măgurele – Roşiori Nord, Alexandria – Zimnicea şi Ineu Cermei. Astfel, ultima situaţie de acest gen cu care ne-am confruntat a fost pentru secţia Ineu-Cermei, unde SC Regio Călători SRL a operat, până la data de 10.12.2021, patru perechi de trenuri/zi. Din păcate, din cauza lipsei de resursă umană, în zona punctului de lucru Arad, OTF nu a mai solicitat, pentru Mersul de Tren 2021/2022, capacitate de infrastructură pentru rutele din zonă. Totodată, gestionarul de infrastructură RC-CF Trans SRL ne-a informat că, la data de 23.02.2022, va preda înapoi administratorului de infrastructură secţia de circulaţie Sântana – Ineu – Cermei, din cauza faptului că la acea dată contractut încheiat cu CNCF CFR – S.A. va înceta de drept”, a răspuns ARF.

Situația înregistrată pe secția Arad-Ineu-Cermei a fost relatată pe larg de Club Feroviar:

CITEȘTE  și An nou, scenariu vechi. Încă o cale ferată abandonată de Regio Călători, oamenii sunt disperați

Operatorii privați se retrag ad-hoc. CFR Călători nu poate angaja mecanici peste noapte

Primul tren Arad-Brad
În stația CF Brad au revenit trenurile CFR Călători

În replică, conducerea CFR Călători a comunicat, la solicitarea Club Feroviar, că nu poate respecta legea, în special din cauza faptului că operatorii privați nu-și anunță din vreme retragerea de pe secțiile respective.

Operatorul feroviar de stat amintește faptul că a preluat, de-a lungul ultimilor ani, operarea circulației trenurilor de călători pe mai multe secții de pe care operatorii privați s-au retras, de cele mai multe ori ad-hoc, cum ar fi: Timișoara Nord-Periam-Lovrin, Arad-Gurahonț-Ineu-Brad, Sighișoara-Odorhei, Sărmășag-Săcuieni Bihor.

„Conform HG 1696/2006 privind aprobarea Regulamentului pentru alocarea capacităților de infrastructură feroviară, cu șase luni înainte de punerea în aplicare a noului plan de mers, operatorii de transport feroviar de călători, în cazul de față, CFR Călători, transmit către administratorul infrastructurii feroviare, CFR SA, cererea de alocare a capacității de infrastructura feroviară, în fapt OTF solicită alocarea de trase indicând printre altele: ruta, rangul de tren, opririle comerciale, tipul de remorcare, perioada de circulație. Astfel, fiecare operator feroviar, în funcție de cerințele de piață și de logistica de care dispune (materialul rulant și starea tehnică a acestuia, resursele umane – în special în cazul funcțiilor critice -mecanic locomotivă, revizor tehnic vagoane, șef tren, dispunerea și dotarea tehnică a subunităților de mentenanță etc), își stabileste, în limitele resurselor financiare, volumul de activitate și transmite solicitarea de alocare a capacității de infrastructură către CFR SA. Dacă în perioada aferentă elaborării și transmiterii cererii în conformitate cu metodologia de alocare a capacității de infrastructură feroviară pentru un plan de mers, operatorul național de transport feroviar de călători nu are informații cu privire la intenția operatorilor privați de a opera sau nu pe anumite secții, orice modificare ulterioară a elementelor avute în vedere la momentul formulării și transmiterii cererii de alocare de capacitate este de natură a produce pentru CFR Călători un dezechilibru financiar proporțional cu gradul modificării și momentul în care aceasta survine”, se arată în răspunsul CFR Călători la solicitarea Club Feroviar.


reconversie profesională la Tarom cursuri de calificare la CENAFER angajări la Thales Systems


Operatorul de stat nu are nici automotoare și nici dormitoare pentru personalul de tren

inelul de la Făurei automotor diesel românesc
Automotorul diesel produs de Electroputere VFU Pașcani ar putea fi o soluție pentru circulația pe secțiile neinteroperabile

În continuare, conducerea operatorului de stat explică faptul că pentru operarea pe secțiile la care operatorii privați au renunțat și pe care CFR Călători nu le-a prevăzut în BCV la elaborarea planului de mers tren, compania nu dispune de logistica necesară.

Concret, este vorba de unități de mentenanță arondate zonei, spații în care să se realizeze odihna personalului de tren la capăt de secție, material rulant și personal din zona funcțiilor critice, „cu atât mai mult cu cât tipul de material rulant care trebuie a fi utilizat este de cele mai multe ori de tip automotor, conform caracteristicilor și condițiilor secției”. De cele mai multe ori, necesitatea preluării operării survine după ce CFR Călători și-a stabilit deja un buget și un volum de activitate.

Chiar dacă răspunsul CFR Călători nu specifică acest lucru, trebuie menționat faptul că una dintre principalele cauze pentru care operatorul de stat nu are suficiente automotoare este tocmai că ARF nu a cumpărat nici măcar unul, chiar dacă are la dispoziție fonduri europene în acest sens.Ce inconveniente implică operarea pe aceste secții „păguboase”

Din stația Alexandria plecau trenurile spre Zimnicea

Potrivit conducerii CFR Călători, operarea pe aceste secții produce un deficit financiar semnificativ având în vedere că:

–  sunt secții cu un trafic de călători redus, înfundate și/sau marginale, care necesită un turnus complex și foarte costisitor al materialului rulant şi al resursei umane ce presupune utilizarea ineficientă a materialului rulant și a personalului în situația în care acest lucru se face după punerea în aplicare a programului anual de circulație.

– vitezele de circulație sunt reduse pe fondul stării tehnice a infrastructurii după ce aceasta a fost predată către CFR SA;

– implică costuri suplimentare înregistrate pentru deplasarea materialului rulant la şi de la subunitățile în care se efectuează mentenanța acestora, pe fondul actualei amplasări a subunităților faţă de aceste secţii. CFR Călători, odată cu alocarea acestor secții către alți operatori, își optimizează necesarul de parc pe respectiva zonă;

– implică costuri semnificative înregistrate cu odihna personalului la capetele de secție, atât prin efectuarea de ore suplimentare, cât și prin costurile înregistate pentru închirierea unor imobile pentru odihna  reglementată prin instrucțiile specifice pentru personalul de tren.CFR Călători cere fond de relocare pentru personalul feroviar

În atari condiții, CFR Călători susține că ar trebui să i se acorde un fond de relocare având în vedere logistica și resursa umană suplimentară pe care este necesar să o pună în acțiune și care, de fapt, nu este disponibilă și nici nu poate fi disponibilă într-o perioadă scurtă de timp, fără o programare anterioară și fără o alocare de costuri.

Conducerea operatorului feroviar de stat arată cu degetul către ARF, care ar fi în măsură să înceapă acțiuni prin care să obțină sprijinul autorităților locale pentru compensarea corespunzătoare a acestor servicii de transport. „În măsura în care acestea se vor realiza, se vor putea apoi încheia contracte de servicii distincte pentru aceste secții, în condiții de echilibru financiar astfel încât să se acopere printr-o compensație corespunzătoare diferența dintre venituri și costuri”, se mai arată în răspunsul CFR Călători.

Ultimele Articole