spot_img
duminică, februarie 5, 2023
spot_img

Se majorează tarifele pentru investigarea accidentelor feroviare percepute de AGIFER

Ministerul Transporturilor vrea să majoreze tarifele pentru investigarea accidentelor feroviare percepute de AGIFER.

Pe site-ul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a fost postat, în dezbatere publică, proiectul de Ordin al viceprim-ministrului, ministrul Transporturilor și Infrastructurii pentru modificarea Anexei la Ordinul Ministrului Transporturilor nr. 60/2016 privind aprobarea modului de calcul și a nivelului tarifar, pe tip de activitate, pentru activitățile de investigare a accidentelor și incidentelor feroviare, efectuate de Agenția de Investigare Feroviară Română – AGIFER.

Propunerea de modificare a tarifelor unice privind activitățile de investigare a accidentelor/incidentelor feroviare a fost aprobată de către Consiliul de Conducere al AGIFER în ședința din data de 19.10.2022. Motivațiile care au stat la baza acestei decizii sunt legate de mai multe aspecte.

Conform prevederilor legale în vigoare, AGIFER este instituție publică a cărei activitate este finanțată integral din venituri proprii, realizate pe baza contractelor încheiate cu administratorul/gestionarii de infrastructură feroviară, operatorii feroviari de marfă și călători și furnizorii feroviari. Veniturile astfel obținute trebuie să asigure atât funcționarea structurilor din cadrul AGIFER, care se ocupă direct cu activitățile de investigare a accidentelor și incidentelor feroviare, cât și a structurilor de sprijin cu responsabilități în activitatea financiar-contabilă, juridică, logistică și de resurse umane.

Realizarea obiectivelor stabilite conform Strategiei de dezvoltare și modernizare a AGIFER este direct dependentă de singura  sursă de finanțare, respectiv veniturile proprii, venituri care au la bază tarifele pentru activitățile de investigare a accidentelor și incidentelor feroviare. Actualele valori ale tarifelor aplicate de către AGIFER au fost stabilite prin Ordinul ministrului Transporturilor nr.60/2016. De la momentul stabilirii tarifelor actuale (2 februarie 2016) și până la data 1 septembrie 2022, indicele prețurilor de consum (IPC) total, conform Institutului Național de Statistică, este de 137%. Totodată, indicele de creștere a euro în raport cu leul este de 108,62% (de la valoarea de 4,5320 lei în februarie 2016, la valoarea 4,9226 lei în septembrie 2022). În această perioadă au avut loc și o serie de creșteri ale costurilor legate de energie electrică, gaze, combustibili, consumabile, utilități, servicii conexe aferente activităților AGIFER, culminând cu creșterile semnificative înregistrate în ultimele opt luni.

Număr tot mai mare de la an la an al accidentelor și incidentelor feroviare investigate

Numărul de accidente și incidente pentru care AGIFER a avut obligația de a iniția acțiuni de investigare în perioada 2016 – 2021 a urmat un trend crescător (creștere cuprinsă între 25-40% de la un an la altul, cu excepția anului 2020, an în care numărul de accidente/incidente a fost influențat de pandemia de coronavirus).

Cheltuielile de personal prognozate pentru anul 2022 reprezintă 89,64% din totalul veniturilor estimate a se încasa prin aplicarea tarifelor actuale. Calculul a fost făcut având în vedere  prevederile Legii nr.153/2017 aplicabile instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și a celorlalte acte normative care au amânat aplicarea acestui act normativ și au plafonat salariile sub nivelul celui prevăzut de Lege, pentru anul 2022.

Amânarea aplicării Legii nr.153/2017 (privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice) prin actele normative emise ulterior a creat și creează probleme în atragerea la AGIFER a specialiștilor din domeniul feroviar, unde salariile personalului cu pregătire și experiență similare sunt cu cel puțin 40% mai mari. În condițiile în care s-ar aplica prevederile Anexei nr. VII din Legea nr.153/2017 și salariile ar fi calculate utilizând valoarea și coeficienții prevăzuți în Lege pentru anul 2022, salariile personalului de specialitate al AGIFER ar fi în continuare  cu 25-30% mai mici decât cel al angajaților din domeniul feroviar de stat care au pregătire și experiență similară. Chiar și în aceste condiții, aplicarea legii ar conduce la un necesar de venituri mai mari față de cele obținute din aplicarea actualelor tarife, în condițiile în care cheltuielile sunt reduse la maxim.

Tarifele pentru investigarea accidentelor feroviare cresc cu 25%

Pe cale de consecință, ministerul propune majorarea cu 25% a tarifelor pe tip de activitate, pentru activitățile de investigare a accidentelor şi incidentelor feroviare, efectuate de AGIFER, după cum urmează:

NR. CRT. COD TARIF ACTIVITATE TARIF ACTUAL TARIF PROPUS
1.              TUGA

 

prestațiile de activități specifice efectuate de AGIFER, aplicabil administratorilor și gestionarilor de infrastructură feroviară 58,9 euro/km secție de circulație 73,62 euro/km secție de circulație
2.              TUOC prestațiile de activități specifice efectuate de AGIFER, aplicabil operatorilor de transport feroviar de călători 6,27 euro/1.000 tren km 7,84 euro/1.000 tren km
3.              TUOM prestațiile de activități specifice efectuate de AGIFER, aplicabil operatorilor de transport feroviar de marfă 12,28 euro/1.000 tren km 15,35 euro/1.000 tren km
4.              TUME prestațiile de activități specifice efectuate de AGIFER, aplicabil operatorilor de transport feroviar cu metroul 0,5 euro X nr. mii călători 0,62 euro X nr. mii călătorii
5.              TUFU prestațiile de activități specifice efectuate de AGIFER, aplicabil operatorilor de transport feroviar cu metroul 0,15% din valoarea lunară a producției fizice, fără TVA aferentă produselor/ serviciilor furnizate în domeniul feroviar 0,19 % din valoarea lunară a producției fizice, fără TVA aferentă produselor/ serviciilor furnizate în domeniul feroviar

 

 

 

Ultimele Articole