spot_img
duminică, decembrie 4, 2022
spot_img

Schimbare radicală a modului de împărțire a sute de milioane de euro – compensațiile către operatorii de transport de călători

Ministerul Transporturilor a publicat proiectul contractelor de servicii publice pe anul care vine. Principala modificare constă în alocarea compensației doar pe baza indicatorului tren-kilometru, cum era și în urmă cu câțiva ani, corectat însă cu factori ce țin de punctualitatea trenurilor, gradul de încărcare a acestora cu călători.

Rămân însă puncte slabe declarațiile pe proprie răspundere privind numărul de călători transportați în lipsa sistemului informatizat și lista trenurilor ce constituie serviciul public, tot din cauza nefinalizării contractului menit să indice acest pachet național.

Care va fi metodologia?

Potrivit notei de fundamentare publicate repartizarea compensației către fiecare operator de transport feroviar de călători se face de către Autoritatea Contractantă pe baza indicatorului tren-km, în funcție de îndeplinirea indicatorului cantitativ și a indicatorilor de performanță stabiliți prin contract.Grosul compensației va fi acordat cu condiția îndeplinirii indicatorului cantitativ (tren-km). Mai departe însă marja recunoscută de profit, de 3%, se va realiza în baza îndeplinirii:

  • indicatorului cantitativ (tren-km) și se acordă proporțional cu gradul de realizare al indicatorului, în limita unei cote de profit de maximum 1%;
  • indicatorilor de performanță (punctualitate, grad de ocupare, anulare trenuri, disponibilitate MR) și se acordă potrivit realizării fiecărui indicator în parte, în limita unei cote de profit de maximum 1%.
  • indicatorului privind veniturile minime obligatorii calculate pe baza veniturilor înregistrate în anul 2021, în limita unei cote de profit de maximum 1%.

Reamintim că inclusiv în acest an compensația s-a dat pe baza indicatorilor tren-km și călători-km. Astfel, în 2021:

  • valoarea compensației aferente indicatorului tren-km este de 16.069,6497 lei pe mia tren-km;
  • valoarea compensației aferente indicatorului călători-km pentru tren InterRegio este de 44,6922 lei pe mia călători-km;
  • valoarea compensației aferente indicatorului călători-km pentru tren Regio este 234,7214 lei pe mia de călători-km.

Revenind, pentru fiecare operator de transport feroviar de călători, compensația anuală de serviciu public, care cuprinde cota de profit de maximum 3%, se stabilește fără a depăși 60% din totalul costurilor eligibile pentru trenurile din categoria Interregio şi 87% din totalul costurilor eligibile pentru trenurile din categoria Regio.

Nerealizarea veniturilor minime obligatorii calculate pe baza veniturilor înregistrate în anul 2021, în perioada stărilor de urgență sau alertă, instituite conform legislației în vigoare, nu va conduce la penalizarea operatorului. Valoarea unitară a indicatorului tren-km se va calcula prin raportarea valorii compensației de serviciu public la numărul total de tren-km.

Compensația, plătită lunar

Acordarea compensației operatorilor se va face lunar, fără a depăși valoarea stabilită prin Actele Adiționale la contractele de servicii publice ce se vor încheia anual după adoptarea legii bugetului de stat, în urma rectificărilor bugetare sau în alte cazuri necesare și vor fi aprobate prin Ordin de ministru.

Compensația necuvenită, ca urmare a nerealizării indicatorilor cantitativi (tren-km), precum și neîncadrarea în ponderile indicatorilor de performanță, va fi regularizată cu bugetul de stat până la data de 31 ianuarie a anului următor, cu încadrarea în cota de profit de maximum 3%.

Operatorii de transport feroviar de călători vor calcula și vor restitui la bugetul de stat, cel mai târziu, la data depunerii situaţiilor financiare conform prevederilor legale în vigoare și fără nici o notificare prealabilă din partea Autorității Contractante, sumele rezultate cu depăşirea pragului de rentabilitate, având în vedere declaraţia pe propria răspundere privind realizările anului anterior şi încadrarea în cota de profit de maximum 3%. Totodată, vor ține o evidențiere detaliată în balanța de verificare a veniturilor ce reprezintă facilitățile de călătorie pe care le-a acordat potrivit legislației în vigoare.

Operatorii de transport feroviar de călători vor utiliza lunar sumele primite drept compensație, pentru achitarea obligațiilor curente către administratorul infrastructurii feroviare publice, a tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare, precum și plata contravalorii energiei electrice de tracțiune aferente lunii anterioare.

Ultimele Articole