spot_img
luni, martie 20, 2023
spot_img

S-a stabilit câștigul mediu pe 2022 la Informatică Feroviară

Ministerul Transporturilor a publicat proiectul de buget al companiei Informatică Feroviară pe 2022. Rezultatul brut va fi mai mic decât cel de anul trecut, ca urmare a preluării în 2022 a unor cheltuieli efectuate în 2021, după ce anul trecut bugetul a fost aprobat târziu, iar unele cheltuieli nu au putut fi efectuate.

Pe partea de venituri ale salariaților, proiectul de buget prevede un câștig mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat, în valoare de 7.807,90 lei/persoană, în creștere cu 0,70% fată de câștigul preliminat al anului 2021.

Productivitatea muncii în unități valorice, recalculată conform Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2022 – legea nr. 317/2021, în valoare de 169,33 mii lei/persoană, este în creștere cu 0,92% față de productivitatea muncii realizată la data de 31.12.2021.

Nivelul cheltuielilor de natură salarială a fost estimat în creștere cu 6,84% față de nivelul cheltuielilor de natură salarială programate și aprobate în anul 2021 și în creștere cu 16,29% față de valoarea preliminată la 31.12.2021, respectiv în valoare de 24.035,89 mii lei.

Creșterea cheltuielilor de natură salarială în cuantum de 1.538,77 mii lei se datorează :

– creșterii cheltuielilor de natură salarială, aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor de 6,5% prognozat pentru anul 2022, cu suma de 1.462,31 mii lei;

– creșterii cheltuielilor cu tichetele de masă în anul 2022, în sumă de 76,46 mii lei, în urma creșterii valorii tichetului de masă.

Numărul de personal prognozat la finele anului 2022 este de 258 salariați, la fel ca nivelul programat pentru anul 2021, aprobat prin ordinul comun MTI/MF/MMPS nr. 1071/1238/813/2021, iar numărul mediu de salariați estimat pentru anul 2022 este de 235 de salariați.Care sunt principalii indicatori economici

Rezultatul pe 2021- Societatea a înregistrat la data de 31.12.2021, un rezultat brut pozitiv în valoare de 6.337,33 mii lei, în creștere cu 89,53% față de cel programat în anul 2021, în valoare de 605,29 mii lei, aprobat în data de 08.10.2021.

„Datorită aprobării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 în trim. IV al anului 2021, anumite categorii de cheltuieli programate în anul 2021 nu au fost efectuate integral, ceea ce a determinat creșterea rezultatului brut preliminat/realizat la data de 31.12.2021 față de cel programat (…)

Creșterea cheltuielilor preconizate pentru anul 2022 și implicit rezultatul brut pozitiv programat în scădere pentru anul 2022, în valoare de 270,97 mii lei, sunt influențate de preluarea unor cheltuieli de realizat în anul 2022, cheltuieli care nu au fost efectuate în exercițiul financiar al anului 2021 la nivelul programat”, spune proiectul.

Pierderea contabilă reportată din anii precedenți, în valoare de 5.169,21 mii lei, va fi acoperită în întregime din profitul anului 2021, în urma aprobării situațiilor financiare anuale pentru anul 2021 de către adunarea generală a acționarilor.

Nivelul veniturilor totale a fost estimat în proiectul de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2022, în valoare de 40.049,41 mii lei, în creștere cu 8,34% față de cele preliminate/realizate la data de 31.12.2021, iar nivelul veniturilor din exploatare a fost estimat pe anul 2022, în valoare de 39.792,35 mii lei, în creștere cu 8,29% față de cele preliminate/realizate la data 31.12.2021 și au o pondere în structură de 99,36% din totalul veniturilor estimate a se realiza în anul 2022, iar veniturile financiare în valoare de 257,06 mii lei au o pondere de 0,64%.

Nivelul cheltuielilor totale a fost estimat pe anul 2022, în valoare de 39.778,44 mii lei, în creștere cu 29,87% față de cele preliminate/realizate la data 31.12.2021.

Cheltuielile de exploatare sunt în valoare de 39.768,24 mii lei, cu o pondere în structură de 99,97% din nivelul cheltuielilor totale, iar cheltuielile financiare sunt în valoare de 10,20 mii lei, în pondere de 0,03% .

În anul 2022, indicele de creștere a veniturilor totale este de 8,34%, iar indicele de creștere al cheltuielilor totale este de 29,87%.

Investiții. Sumele necesare finanțării investițiilor pentru anul 2022 au fost estimate la nivelul de 5.549,94 mii lei, în creștere cu 1221,23 mii lei față de nivelul realizat în anul 2021, surse asigurate din amortizarea anuală în valoare de 5.547,18 mii lei și 2,76 mii lei din profitul nerepartizat care constituie sursă proprie de finanțare.

Cheltuielile pentru investiții estimate pentru anul 2022, în valoare de 5.253,45 mii lei, sunt în creștere cu 74,15% față de valoarea realizată în anul 2021.

Cheltuielile totale la 1.000 de lei venituri totale, au fost estimate la valoarea de 993,23 lei, în creștere cu 19,87% față de cele realizate la data de 31.12.2021.

Ultimele Articole