spot_img
marți, noiembrie 29, 2022
spot_img

S-a stabilit asocierea care va face S.F. și proiectul modernizării Ilva Mică – Pojorâta

Compania națională CFR SA a desemnat asocierea TPF Inginerie – ISPCF – Baicons drept câștigătoare a licitație organizate pentru realizarea SF și proiect tehnic necesar modernizării Ilva Mică – Pojorâta.

Valoarea ofertei câștigătoare a fost de 49,3 milioane lei, in condițiile în care valoarea estimată era de 73 milioane lei.

Asocierea menționată a luat maximul de puncte, respectiv 100. Contractul se va semna după trecerea perioadei în care este posibilă contestarea rezultatului.Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A. a lansat în aprilie procedura de achiziţie publică de servicii pentru contractul ,,Studiu de Fezabilitate și Proiect Tehnic pentru modernizarea liniei de cale ferată Apahida – Suceava, Subsecțiunea 2: Ilva Mică- Pojorâta”.

Contractul de prestări servicii are ca obiectiv identificarea soluției optime pentru executarea lucrărilor de modernizare a căii ferate pe secțiunea Ilva Mică- Pojorâta, atât din punct de vedere tehnic, operațional, cât și economic și financiar, precum și al impactului asupra mediului și al schimbărilor climatice, conform cerințelor prevăzute în documentația de atribuire.

Proiectul contribuie la realizarea unui transport eficient şi rapid prin asigurarea interconectării cu rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T) Centrală, fiind parte a reţelei pe ruta feroviară Alba Iulia – Turda – Dej – Suceava – Pașcani – Iași, rută ce asigură legătura dintre ramura nordică a Coridorului Rin-Dunăre și traseul fostului Coridor Pan-european IX.Prin modernizarea tronsonului de cale ferată Ilva Mică- Pojorâta se urmăreşte îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie feroviară,creşterea vitezei pentru trenurile de călători şi cele de marfă, protecţia mediului, creşterea mobilităţii şi accesibilităţii în comunități și dezvotarea economică a zonelor traversate.

Criteriul de atribuire a contractului a fost cel mai bun raport calitate – preț conform componentelor stabilite: cea financiară, cu o cotă de 40% și componenta tehnică cu o cotă de 60%. Din valoarea estimată a contractului, 85% reprezintă valoarea eligibilă acordată din Fondul de Coeziune prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei – CEF Sector Transport. Diferenţa de 15% din costurile eligibile și TVA este asigurată de la Bugetul de stat. Perioada de implementare a contractului de servicii este de 23 luni.

Ultimele Articole