spot_img
duminică, noiembrie 27, 2022
spot_img

România riscă excluderea din CAER-ul feroviar

România nu și-a plătit de câțiva ani cotizațiile la Organizația de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF), entitate ce reunește căile ferate din aproape 30 de țări din Europa Centrală și de Est (foste comuniste) și Asia. Consecința poate fi excluderea țării noastre de la masa deciziilor, dar și o decredibilizare a noastră în UE, căci în OCCF, ca țară membru, avea datoria de a reprezenta interesele Uniunii Europene.

doru.cireasa@clubferoviar.ro

acorduri Republica Moldova-Turcia

Situația a fost prezentată miercuri pe larg într-un proiect de act normativ realizat de către Ministerul Transporturilor pentru îndreptarea situației.

Ce este OCCF

Organizația de Cooperare a Căilor Ferate (OCCF) a fost înființată în anul 1957 ca fiind echivalentul la acel moment al Uniunii Internaționale a Căilor Ferate (UIC). Scopul organizației formate din state comuniste era îmbunătățirea transportului feroviar internațional. În ceea ce privește în special transporturile dintre Europa și Asia, aceasta a contribuit la dezvoltarea cooperării între companiile feroviare și cu alte organizații internaționale. Membrii acestei organizații au creat o legislație internațională privind transporturile.

OCCF a fost una dintre puținele organizații care au supraviețuit dispariției sistemului comunist și care, dimpotrivă, s-a dezvoltat. OCCF a fost înființată de către Albania, Bulgaria, Ungaria, Vietnam, Germania de Est, China, Coreea de Nord, Mongolia, Polonia, România, URSS și Cehia. Ulterior, odată cu extinderea relațiilor economice între Europa și Asia organizația și-a extins rândurile incluzând și alte state, precum Iran, Cuba sau Coreea de Sud.

Ministerul Transporturilor, structura ce a reprezentat inițial România

Inițial, calitatea de membru al OCCF a fost deținută de Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor potrivit Hotărârii Consiliului de Miniștri nr.1707 din 19 octombrie 1957. Începând cu 1 ianuarie 1993, Societatea Națională a Căilor Ferate Române ”SNCFR” a preluat obligațiile și drepturile de membru OCCF. În urma reorganizării Societății Naționale a Căilor Ferate Române ”SNCFR” în anul 1998 și în corelare cu principiul adoptat în cadrul OCCF „o ţară – un vot”, obligațiile și drepturile ce decurg din calitatea de membru OCCF au fost preluate de sistemul național feroviar reprezentant de Compania Națională de Căi Ferate „CFR” S.A, Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR Marfă” S.A. și Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” S.A.

Un Ordin de ministru stabilea în 2005 modul de reprezentare a sistemului de transport feroviar din România în organismele internaționale din domeniul transportului feroviar (UIC, CER, OCCF) și de plată a contribuției la acestea de către cele trei companii, având în vedere faptul că, atât în formula de calcul a cotizației la UIC, cât și în cea de calcul a cotizației OCCF, se ia în considerare lungimea rețelei feroviare naționale.

Companiile nu își plătesc datoriile

Înlocuirea Ministerului Transporturilor cu companiile de cale ferată în relația cu OCCF nu a fost de bun augur, căci acestea au uitat să își plătească contribuțiile. Actul normativ menționat indică următoarele obligații de plată ale României la 31 octombrie 2020. Suma totală este de 565,23 mii franci elvețieni (CHF) împărțită astfel:

  • 358.312,26 CHF valoarea totală a cotizațiilor restante (2016-2019) la  31 decembrie 2019,
  • 36.704,85 CHF penalități calculate până la  31 decembrie 2019 aferente cotizațiilor restante,
  • 109.263,93 CHF cotizația restantă aferentă anului 2020,
  • 60.958,23 CHF Rată I reprezentând 30% din cotizația aferenta anului 2021, scadentă la 30 noiembrie 2020, conform statutului în vigoare .

Riscurile României

Ce riscă România dacă nu își achită obligațiile? În cadrul ultimelor două sesiuni ale Consfătuirii Miniștrilor OCCF de la Tașkent, 4-7 iunie 2019, dar și în sesiunea on-line din 28 – 30 septembrie 2020, au fost adoptate Hotărâri care prevăd că, în cazul neachitării obligațiilor financiare de către membrul OCCF, până la data de 31 decembrie 2020, vor fi aplicate două sancțiuni, respectiv retragerea reprezentantului în Comitetul OCCF de la Varșovia începând cu data de 1 ianuarie 2021 și a dreptului membrului de a adopta hotărâri în toate organele OCCF începând cu data de 1 ianuarie 2022.

Ambele sancțiuni generează prejudicierea interesului de reprezentare a Uniunii Europene în negocierile aflate în derulare pentru Convenția privind traficul internațional feroviar de tranzit, organizată sub auspiciile Organizației de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF). Excluderea României va slăbi puterea de vot a statelor membre UE participante la activitatea OCCF.

În conformitate cu regulile de procedură, hotărârile cu privire la toate problemele cu excepția problemelor procedurale, se adoptă cu o majoritate de 3/4 din numărul participanților la vot. Aceasta ar duce și la decredibilizare a imaginii României, avertizează autorii proiectului.

Obligația, preluată de Ministerul Transporturilor

Proiectul de ordonanță de urgență are în vedere aprobarea preluării, de către Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicațiilor, a drepturilor şi obligațiilor, inclusiv a obligațiilor de plată a cotizației anuale de membru al Organizației de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF), dar și achitarea obligațiilor de plată restante, reprezentând cotizații restante la 31.12.2019, cotizația aferentă anului 2020 și penalități calculate până la 31.12.2019, în valoare totală de 565,23 mii CHF din bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.

Ultimele Articole