spot_img
sâmbătă, iulie 2, 2022
spot_img

România are patru luni la dispoziție pentru proiecte verzi și legături lipsă în finanțarea CEF a UE

Comisia Europeană a lansat apelul de proiecte pe Infrastructură – TEN-T – Conectarea Europei Transport, cu o valoare de șapte miliarde de euro.

Finanțarea nerambursabilă va merge pentru proiecte cheie de infrastructură: legături cheie lipsă și transport ecologic. Cererea de propuneri lansată la 16 septembrie în cadrul programului „Conectarea Europei (CEF – Connecting Europe Facility)” pune la dispoziție 7 miliarde de euro pentru proiectele care vizează infrastructura de transport europeană nouă, modernizată și îmbunătățită.

Majoritatea proiectelor finanțate în cadrul acestei cereri vor contribui la creșterea durabilității rețelei generale de transport, punând UE pe drumul cel bun pentru a îndeplini obiectivul acordului european de reducere a emisiilor de transport cu 90% până în 2050.

Infrastructură durabilă, inteligentă și solidă

Apelul susține viziunea Comisiei Europene privind mobilitatea durabilă, inteligentă și solidă. „Pe măsură ce sectorul se recuperează de la pandemia COVID-19, acesta trebuie să se reconstruiască mai bine, folosind oportunitatea de a dezvolta în continuare moduri și tehnologii de transport durabile și de a exploata pe deplin oportunitățile oferite de tehnologiile digitale. UE are nevoie de un sistem de transport multimodal eficient și interconectat atât pentru pasageri, cât și pentru marfă. Aceasta trebuie să includă o rețea feroviară accesibilă de mare viteză, o infrastructură abundentă de reîncărcare și alimentare cu combustibil pentru vehiculele cu emisii zero și o automatizare sporită pentru eficiență și siguranță mai mari.

Apelul se adresează fiecăruia dintre aceste puncte cu:

  • 5.175 miliarde EUR pentru proiecte de infrastructură pentru TEN-T de bază și cuprinzătoare (căi ferate, căi navigabile interioare, porturi maritime și interioare, drumuri, terminale feroviare și platforme logistice multimodale, hub-uri multimodale pentru pasageri, aplicații inteligente și interoperabile pentru transport sigur, mobilitate și infrastructură rezistentă);
  • 1,575 miliarde EUR pentru o nouă facilitate de infrastructură pentru combustibilii alternativi implementată printr-un apel continuu până în 2023 (inclusiv încărcarea rapidă a energiei electrice și infrastructura de alimentare cu hidrogen pe rețeaua rutieră TEN-T);
  • 330 de milioane EUR pentru adaptarea TEN-T la dubla utilizare a apărării civile (pachet de mobilitate militară). Cine poate aplica? Cererile sunt binevenite de la: unul sau mai multe state membre; organizații internaționale sau organisme publice sau private stabilite într-un stat membru al UE, cu acordul statului (statelor) membru (e) în cauză.

Propunerile, până la 19 ianuarie

Solicitanții ar trebui să-și prezinte propunerea pe cale electronică prin intermediul sistemului electronic de depunere a portalului de finanțare și licitații înainte de 19 ianuarie 2022 la ora 17:00 CET.

Propunerile vor fi evaluate de către Comisia Europeană/ CINEA, asistată de experți externi preluați dintr-o bază de date independentă de experți. Solicitanții vor primi rezultatele evaluării la cel mult șase luni de la data limită de depunere, iar acordurile de subvenționare vor fi semnate în termen de nouă luni. Pentru a-și extinde baza de date de experți, Comisia a lansat o cerere pentru experți într-o serie de domenii. Pentru a fi considerați evaluatori de propuneri, solicitanții trebuie să se înscrie prin portalul pentru participanți.

Programul CEF Transport este instrumentul cheie de finanțare UE pentru dezvoltarea rețelelor transeuropene de transport performante, durabile și interconectate, cu accent pe cele nouă coridoare ale rețelei centrale. Programul cofinanțează proiecte care sporesc multimodalitatea, îmbunătățesc infrastructura și avansează inovarea și noile tehnologii. În cadrul programului CEF, 25,8 miliarde EUR sunt disponibile pentru subvenții din bugetul UE 2021-2027 pentru cofinanțarea proiectelor rețelei transeuropene de transport (TEN-T) în statele membre ale UE.

CEF (2014-2020) a susținut până acum peste 1.000 de proiecte, cu un total de 23,29 miliarde EUR în sectorul transporturilor. Cererea de propuneri susține acțiunile din cadrul pachetelor generale, de coeziune și de mobilitate militară ale Facilității. Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA) gestionează promovarea și evaluarea apelului și supraveghează implementarea proiectelor.

Ultimele Articole