vineri, februarie 16, 2024
spot_img

Risc de incapacitate de plată la CFR SA și la Metrorex. Grindeanu îi cere bani lui Ciolacu

Există risc de incapacitate de plată la CFR SA și Metrorex la final de an, dacă premierul Marcel Ciolacu nu aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor, așa cum îi cere Sorin Grindeanu. Informația apare în notele de fundamentare a două acte normative inițiate de Transporturi.

Pe site-ul Ministerului Transporturilor au fost postate, în consultare publică, două proiecte de acte normative care prevăd suplimentarea bugetului instituției pe anul în curs, din Fondul de rezervă al Guvernului. Unul face referire la Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, celălalt la Metrorex. Ambele poartă aceeași denumire: proiect de Hotărâre de Guvern privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Să le luăm pe rând.

Se cere alocarea a 170 de milioane de lei pentru CFR SA

incapacitate de plată la CFR șpaga dată de Swietelsky mita dată de Swietelsky contract atribuit fără licitație la Regionala Timișoara Josef Hornegger Bugetul CFR Călători pe 2023 operator feroviar român PNRR pentru Magistrala 4 de metrou rectificarea bugetară pe 2022 acciză motorina pentru locomotive taxa de solidaritate transportul refugiaților Ajutorul de stat pentru CFR Călători CFR Călători vrea credite bancare prima tranșă din PNRR amendă pentru StrabagPrimul se referă la situația de la CNCF CFR SA și a fost inițiat ”în vederea asigurării continuității desfășurării activității de întreținere și exploatare a infrastructurii feroviare publice, precum și a diminuării înregistrării de arierate”.

Concret, se propune suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2023 cu suma de 170 de milioane de lei, la capitolul 84.01 „Transporturi“, subcapitolul 84.01.04 „Transport feroviar“, paragraf 84.01.04.01 „Transport pe calea ferată“, titlul VI „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, alineatul 51.01.55 „Întreţinerea şi funcţionarea/exploatarea infrastructurii feroviare publice“.

CNCF CFR SA, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare publice, va utiliza suma respectivă pentru plata obligaţiilor către bugetul general consolidat și asigurarea cheltuielilor stabilite de lege, aferente activităţii de întreţinere şi funcţionare a infrastructurii feroviare publice. De asemenea, banii vor fi utilizați pentru finanțarea lucrărilor în execuție, plata materiilor prime, materialelor, energiei electrice și gazelor naturale.


reconversie profesională la Tarom cursuri de calificare la CENAFER angajări la Thales Systems


Risc de incapacitate de plată la CFR SA, din cauza sumelor insuficiente de la buget

Cum s-a ajuns însă în această situație? ”Din cauza sumelor insuficiente alocate pentru anul 2023 la titlul bugetar 51.01.55 <Întreţinerea şi funcţionarea/ exploatarea infrastructurii feroviare publice>, Compania Națională de Cai Ferate “CFR” – S.A. nu poate asigura în luna decembrie 2023 plata integrală a obligațiilor către bugetul general consolidat, a obligațiilor salariale aferente personalului care își desfășoară activitatea în secțiile de întreținere și reparații linii cf., instalații cf, utilaje cf., precum și achitarea furnizorilor de lucrări/ servicii aflate în execuție, plata materiilor prime, materialelor, energiei electrice și gazelor naturale”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Club Feroviar a avertizat în mai multe rânduri că administratorul infrastructurii feroviare riscă să rămână fără bani la finele anului, iar acum acest risc este confirmat oficial.

Bani pentru subvenții și majorarea capitalului social la Metrorex

electricitate la MetrorexCel de-al doilea proiect face referire la societatea de transport cu metroul bucureștean Metrorex.

 

În textul proiectului se arată că se propune alocarea din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Ministerul Transporturilor și Infrastructurii 87,2 milioane de lei la Capitolul 84.01 ”Transporturi”, Subcapitolul 84.01.04 ”Transport Feroviar”, Paragraful 84.01.04.02 ”Transport cu metroul”, Titlul 40 ”Subvenții”, Articolul 40.05 ”Subvenţii pentru transportul călătorilor cu metroul”, reprezentând reținerea de 10% din cuantumul subvenției alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2023, pentru acoperirea parțială a deficitului de finanțare.

”Există pericolul iminent de executare silită, blocarea conturilor și inclusiv blocarea activității”

O altă sumă, de 112,800 de milioane de lei va fi alocată la Capitolul 84.01 ”Transporturi” pentru Titlul 72 ”Active financiare”, Articolul 72.01 ”Active financiare”, Alineatul 72.01.01 ”Participare la capitalul social al societăților comerciale”, pentru majorarea capitalului social al societății Metrorex S.A. Operațiunea este necesară, explică inițiatorii, în vederea reîntregirii fondurilor de exploatare, diminuate ca urmare a plății despăgubirilor, înregistrate în intervalul 2018-2023, ca datorii către furnizorii de investiții patrimoniu public, stabilite prin hotărâri definitive ale instanțelor de judecată și plății despăgubirilor datorate furnizorilor de investiții – patrimoniu public, stabilite de instanțele de judecată prin sentințe definitive, ”sumă pentru care există pericolul iminent de executare silită, blocarea conturilor și inclusiv blocarea activității cu repercusiuni directe în asigurarea serviciului de transport public de călători cu metroul”.

S-a ajuns aici pentru că bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Metrorex S.A. a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 448 din data de 17 mai 2023 cu un deficit de finanțare de 302.172,94 mii de lei. În primele 10 luni ale anului, Metrorex a utilizat deja suma de  640.957 mii lei, reprezentând 82% din subvenția/compensația pentru transport călători cu metroul alocată pe anul 2023. Rezultă deci un deficit de finanțare în cuantum de 280.354,93 mii de lei.

La momentul actual, Metrorex S.A. se confruntă cu lipsa disponibilităților bănești, înregistrând obligații de plată neachitate în sumă de 246.973,53 mii de lei, după cum urmează:

  • 844,50 mii de lei, reprezentând obligații la furnizori;
  • 500,00 mii de lei, reprezentând obligații la bugetul de stat;
  • 879,89 mii de lei, reprezentând drepturi de natură salarială;
  • 89,41 mii de lei, reprezentând taxă de timbru eșalonată până la data de 31.12.2023;
  • 659,73 mii de lei, reprezentând sentințe civile definitive și executorii.

Atitudinea lui Victor Ponta a costat bugetul Metrorex aproape 250 de milioane de lei

La data de 31 decembrie 2022, activul net al Metrorex avea o valoare negativă de 467.657 mii de lei (capital propriu pozitiv în sumă de 131.435 mii de lei pentru activitatea de exploatare și capital propriu negativ în sumă de 599.092 mii de lei pentru activitatea de investiții).

Capitalurile proprii negative sunt cauzate, în principal, disputelor juridice cu partenerii contractuali pentru construcția de infrastructură de metrou în cadrul activității de investiții. În perioada 2018 – 2022 societatea a fost obligată să plătească despăgubiri de 244.191 mii de lei către constructorii obiectivelor de investiții de infrastructură de metrou pentru care nu au fost asigurate surse de finanțare, plățile fiind suportate în principal din numerarul generat din activitatea de exploatare. Concret, este vorba de asocierea condusă de Astaldi (acum WeBuild), care a dat în judecată Metrorex pentru că fostul premier Victor Ponta a oprit timp de mai bine de un an de zile plata pentru lucrările la Magistrala 5 a metroului.

”Pentru depășirea situației în care se află Metrorex, considerăm imperios necesară efectuarea unei majorări de capital social în cel mai scurt timp, prin subscrierea sumei de 702.746,52 mii de lei, pentru reconstituirea activului net la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris și vărsat (467.657.726 lei + 470.177.588 lei/2 = 702.746.520 lei), pentru îndeplinirea cerințelor prevăzute la art. 153^24 din Legea societăților nr. 31/1990 precum și vărsarea în perioada imediat urmatoare a sumei de 112.800,00 mii lei”, se arată în Nota de fundamentare.

În concluzie, dacă cele două proiecte nu vor fi aprobate, vom ajunge la incapacitate de plată la CFR SA și Metrorex.

Ultimele Articole