marți, octombrie 3, 2023
spot_imgspot_img

Licitație pentru colectarea și ridicarea gunoiului din Gara de Nord și Gara Basarab

Regionala București a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA a lansat o licitație pentru colectarea și ridicarea gunoiului din Gara de Nord și Gara Basarab.

ridicarea gunoiului din Gara de Nord persoanele fără adăpost din gări Gara de Nord modernizarea Gării de Nord gunoi din Gara de Nord ora oficială de vară salubrizare în Gara de Nord mutarea Gării de Nord modernizarea Gării de Nord Euro 2020 pană de curent în gara de nord modernizarea Gării de Nord

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Colectare, transport și depozitare la groapa ecologică a deșeurilor din stația CF București Nord, grupa A și B”.

Serviciul ce va fi prestat pe baza contractului constă în ridicarea selectivă a deșeurilor rezultate în urma activității personalului CFR, a călătorilor. dar și a societăților comerciale, de la platformele de gunoi ale unității CF, transportul și depozitarea acestora la groapa ecologică prin agenți autorizați, conform prevederilor din caietul de sarcini.

Valoarea totală estimată a contractului este de 418.176  de lei, echivalentul a aproximativ 85.000 de euro.

Condiții de participare la licitația pentru ridicarea gunoiului din Gara de Nord și Gara Basarab

Pentru participarea la procedura de achiziție se solicită lista principalelor servicii prestate în ultimii trei ani de zile, conținând valori, perioade de prestare, beneficiari, indiferent dacă aceștia sunt autorități contractante sau clienți privați. Experiența similară se va demonstra prin prezentarea unui contract sau cumul de contracte din care să reiasă servicii similare prestate în ultimii trei ani cu o valoare individuală/cumulată de minimum 418.176 lei. Prin servicii similare se înțeleg servicii de evacuare a apelor reziduale, de eliminare a deșeurilor, de igienizare și servicii privind mediul.

De asemenea, se solicită garanție de participare în cuantum de 4.181,76 lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 14 iunie 2021, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 14 octombrie 2021. (A.B.)

Ultimele Articole