spot_img
luni, martie 20, 2023
spot_img

CFR Călători reia după un an licitația pentru construcția unei hale la Revizia de Vagoane Galați

La mai bine de un an de zile după ce precedenta procedură a fost anulată, Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA a reluat licitația pentru construcția unei hale la Revizia de Vagoane Galați. De această dată, valoarea estimată a contractului este cu aproape 75% mai mare.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație, în procedură simplificată, ce are ca obiect ”Hală reparaţii material rulant Revizia Vagoane Galaţi”.

Valoarea totală estimată este de 3.718.787 de lei, echivalentul a aproximativ 750.000 de euro. La precedenta procedură, lansată pe 3 august 2020 și care a fost anulată din lipsă de ofertanți, valoarea era estimată la 2.130.465,56 lei, echivalentul, la acea dată, a 440.000 de euro.Condiții de participare la licitația pentru construcția unei hale la Revizia de Vagoane Galați

Pentru participarea la licitație, persoanele juridice române trebuie să dețină următoarele documente:

– Autorizaţie de furnizor feroviar AFER pentru construcţii, reparaţii întreţinere clădiri cu specific feroviar, inclusiv instalaţii aferente;

– Agrement tehnic feroviar pentru construcţii, reparaţii întreţinere clădiri cu specific feroviar, inclusiv instalaţii aferente;

– Autorizaţie de furnizor feroviar AFER pentru construcţii, reparaţii, întreţinere linii CF în executie manuală sau pentru refacţii linii CF;

– Agrement tehnic feroviar pentru construcţii, reparaţii, întreţinere linii CF în execuție manuală sau pentru refacţii linii CF,

– Documente eliberate şi vizate de AFER Bucureşti privind admiterea tehnică a produselor şi/sau serviciilor destinate utilizării în activitatea de construire, modernizare, întreţinere şi reparare a infrastructurii feroviare şi a materialului rulant pentru transportul feroviar şi cu metroul, valabile la data prezentării.

Pentru persoanele juridice străine sunt necesare certificate sau alte documente echivalente, pentru obiectul contractului, emise de organisme abilitate în acest sens în ţara de rezidență a ofertantului, valabile la data prezentării, însoţite de traducerea autorizată în limba română.

Garanția de participare este de 37.180 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 3 noiembrie 2021, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 3 februarie 2022.

Ultimele Articole