spot_img
vineri, martie 24, 2023
spot_img

Contract de închiriere pentru rețeaua de telecomunicații CFR. Ce chirie va încasa CFR SA

Rețeaua de telecomunicații CFR va face obiectul unui contract de închiriere între Compania Națională de Căi Ferate CFR SA, în a cărei concesiune se află, și societatea Telecomunicații CFR SA. Este vorba de 2.536 km de trasee aeriene, 5.637 km de cablu telefonic interurban și 2,587 km de cablu telefonic urban.

Adrian Bărbulescu

rețeaua de telecomunicații CFR licitație pentru fibră optică

Pe site-ul Ministerului Transporturilor a fost pus luni după-amiază în dezbatere publică un proiect de Ordin al ministrului privind aprobarea condițiilor de închiriere a rețelei de telecomunicații CFR, cu excepția rețelei GSM-R, cu echipamentele aferente, parte a infrastructurii feroviare publice aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR SA.

Contractul de închiriere pentru rețeaua de telecomunicații CFR se va încheia pe cinci ani

În anexa la proiectul de act normativ se prevede faptul că va fi încheiat în acest sens un contract cu valabilitatea de cinci ani de zile, cu posibilitatea prelungirii succesive a duratei de închiriere. Tot aici se stipulează că nivelul chiriei este de 25% din veniturile obținute de societatea Telecomunicații CFR SA din asigurarea serviciilor aferente surplusului de capacitate rezultat din exploatarea rețelei, cu echipamentele aferente, parte a infrastructurii feroviare publice.

Bunurile care se vor închiria se vor stabili pe bază de protocol de predare-primire încheiat între părțile contractante și va constitui o anexă la contractul de închiriere care se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului aflat acum în dezbatere publică.

Banii obținuți din chirie vor merge către reparații la infrastructura feroviară

Banii obținuți din chiria percepută societății Telecomunicații CFR SA vor fi utilizați de CNCF CFR SA pentru lucrări şi servicii de reparaţii capitale/reînnoire, reabilitare şi modernizare la infrastructura feroviară publică, pentru lucrări de intabulare a terenurilor proprietate publică a statului primite prin concesionare şi pentru acoperirea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare a infrastructurii.

La rândul ei, Telecomunicații CFR SA va utiliza restul de bani rămas după plata chiriei exclusiv pentru lucrări şi servicii de reabilitare şi modernizare la infrastructura feroviară publică de telecomunicații feroviare.

Două sisteme distincte în rețeaua de telecomunicații CFR

În sistemul feroviar, comunicațiile se realizează prin intermediul a două infrastructuri distincte: cea analogică și cea digitală.

Societatea Telecomunicații CFR SA a fost înființată în 2002, prin Hotărâre de Guvern, iar capitalul social inițial subscris a fost integral vărsat de CFR SA, în calitate de acționar unic. În cadrul protocoalelor de predare-primire a fost trecută în capitalul societății întreaga infrastructură de comunicații feroviare analogice.

Infrastructura de comunicații feroviare digitale a fost constituită în temeiul H.G. nr. 511/2009, privind înregistrarea în domeniul public al statului a mijloacelor fixe „Reţele fixe de telecomunicaţii feroviare” și a fost realizată având la bază instalarea unor elemente concrete ale acestei rețele (magistrale de cabluri optice, centrale telefonice, echipamente de acces și transport de date etc).

Rețelele de comunicații asigură siguranța circulației feroviare

Cele două rețele (analogice și digitale) sunt cele pe care sunt furnizate toate serviciile de comunicații pentru siguranța circulației feroviare și a operațiunilor de manevră, conform reglementărilor naționale și internaționale necesar a fi îndeplinite în domeniul feroviar, precum și în ceea ce privește interoperabilitatea sistemului feroviar național și internațional.

Echipamentele analogice, aparținând Telecomunicații CFR SA, sunt specializate pentru sistemul feroviar, fără corespondență în piața de comunicații, și sunt instalate în toate stațiile de cale ferată și regulatoarele de circulație. La nivel național sunt 102 posturi aparținând Telecomunicații CFR SA instalate în cadrul regulatoarelor de circulație feroviară, care asigură comunicațiile în legătură cu siguranța circulației pentru 1.323 posturi secundare. De asemenea, sunt asigurate comunicațiile pentru Dispecerul Energetic Feroviar, prin intermediul a 38 de posturi centrale și 636 de posturi secundare.

Rețeaua de telecomunicații CFR, în cifre

Telecomunicații CFR SA realizează comunicațiile feroviare prin intermediul a 2.536 km de trasee aeriene, 5.637 km de cablu telefonic interurban, 2,587 km de cablu telefonic urban și 287 instalații terminale si repetoare.

Totodată, sunt asigurate radiocomunicațiile prin cca 5.200 de radiotelefoane și sonorizările din incintele stațiilor de cale ferată, prin intermediul a 455 stații de amplificare, 350 linii de sonorizare și 422 stații de amplificare pentru avizarea călătorilor. Pe de altă parte, toate comunicațiile din complexele feroviare (depouri, triaje etc) privind activitatea de manevră și tranzit feroviar sunt asigurate prin rețele de comunicații complexe, utilizând sisteme de amplificare, coloane de convorbiri și megafoane care aparțin Telecomunicații CFR SA.

Conectarea rețelei de comunicații digitale cu terminalele de utilizare pentru asigurarea comunicațiilor feroviare se face prin cabluri instalate în subteran între clădirile aparținând CFR SA și imobilele societății Telecomunicații CFR SA.

Ultimele Articole