luni, iulie 1, 2024
spot_img

CFR Călători lansează reparații la trei vagoane seria 2829 din parcul propriu

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA lansează reparații la trei vagoane seria 2829 din parcul propriu.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Servicii de reparaţie planificată tip RP, rebandajarea roților osiilor montate, servicii de reparații/recondiționări/înlocuiri de subansamble/piese/materiale constatate pe fluxul de reparație ca necesar a fi efectuate, la vagonul seria 2829”.

Valoarea totală estimată a contractului ce se dorește a fi încheiat este de 1.119.217,7, echivalentul a aproximativ 225.000 de euro. Cum procedura vizează trei vagoane, care vor trebui reparate într-un an, rezultă un tarif unitar de 75.000 de euro pe vagon.Condiții de participare la licitație

Pentru participarea la procedura de achiziție, cerința minimă este ca media cifrei de afaceri pe anii 2021, 2022 și 2023 să fie de cel puțin 1.100.000 de lei.

Pentru demonstrarea îndeplinirii cerinței minime, ofertanții vor prezenta orice documente edificatoare care să confirme cifra de afaceri anuală prin prezentarea după caz, a unora sau mai multora dintre următoarele documente: declarații sau extrase bancare, prezentarea situațiilor financiare sau a extraselor din situațiile financiare, declarație privind cifra de afaceri pentru ultimele trei exerciții financiare disponibile (2021, 2022, 2023) sau alte documente relevante. Ofertanții nerezidenți în România vor prezenta traduceri autorizate/legalizate ale documentelor prezentate în susținerea îndeplinirii cerinței minime.

De asemenea, în cazul în care ofertantul participă la procedură împreună cu unul sau mai mulți subcontractanți, acesta are obligația de a preciza partea/părțile din contract/acord cadru pe care intenționează să o/le subcontracteze.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 5 august 2024, ora 15:00. Ofertele trebuie să fie valabile până pe 5 noiembrie 2024.

IN THE SPOTLIGHT

FOTO-VIDEO. Cum se lucrează la modernizarea căii ferate Poieni-Aghireș

La o lună distanță, Asociația Pro Infrastructura a publicat o nouă filmare și un set de fotografii din care se poate vedea cum se...

Ultimele Articole