spot_img
luni, noiembrie 28, 2022
spot_img

Regionala Timișoara contractează lucrări de reparații și sudură a șinelor pe M100

Regionala Timișoara a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA lansează lucrări de reparații și sudură a șinelor pe M100.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Reparația căii fără joante și sudură electrică CF linia 100 Căvăran-Jena și stația Jena linia 1 directă km 493+726 – 497+853”. Valoarea totală estimată a contractului, care va trebui dus la bun sfârșit în termen de 60 de zile, este de 945.378,15 lei, echivalentul a peste 190.000 de euro.

Pentru eliminarea problemelor cauzate de şinele defecte și rupte din cale, se impune executarea următoarelor servicii: înlocuirea la rând a şinelor defecte (cu şina pusă la dispoziție de către beneficiar), înlocuirea joantelor izolante lipite, a plăcuţelor de cauciuc şi a materialului mărunt de cale, introducerea cupoanelor de tranziție şi refacerea continuităţii căii fără joante, pe linia 100, între staţiile Căvăran – Jena și stația Jena linia I, de la km 493+726 la km 497+853, pe 4,033 km de cale ferată. Realizarea serviciului se va face în conformitate cu procesele tehnologice stabilite în caietul de sarcini și trebuie să îndeplinească condițiile de siguranță a circulației feroviare impuse prin regulamente, instrucțiuni și norme de specialitate ale CNCF CFR SA privind circulația trenurilor. Prestatorul serviciului asigură materialele necesare.Condiții de participare la licitația de reparații și sudură a șinelor pe M100

Pentru participarea la licitație, ofertantul va prezenta ca dovadă a experienţei necesare pentru executarea contractului o listă a principalelor servicii similare duse la bun sfârşit în cadrul perioadei de trei ani. Lista va conţine minimum un contract sau mai multe contracte, valori, perioade de execuție, beneficiari, din care să rezulte ca a executat servicii similare cu obiectul procedurii (de reparaţie a căii fără joante şi sudură electrică CF) în domeniul feroviar în valoare individuală/ cumulată de minimum 900.000 de lei cu TVA.

Garanţia pentru participare este de 9.453,78 lei fără TVA pentru o perioadă de valabilitate de șase luni.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 19 aprilie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 19 octombrie 2022.

Ultimele Articole