Licitație pentru reparații RR la locomotivă, organizată de Regionala Brașov a CFR SA

11 februarie 2021

Regionala Brașov a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA a lansat o licitație pentru reparații RR la locomotivă, în valoare de aproape 100.000 de euro.

reparații RR la locomotivă
FOTO cu rol pur ilustrativ

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat joi anunțul de licitație ce are ca obiect ”Reparație programată de tip RR la locomotiva LDH 1250 CP SRCF Brașov”.

Valoarea totală estimată a contractului este de 480.133 de lei, echivalentul a aproximativ 98.000 de euro.

Sucursala Regională C.F. Brașov are în utilizare, pentru activitatea de întreţinere, reparaţii și intervenţii la linii, locomotiva DHC 1250CP nr. 92530800192-2 RO-Cod CNFRM. Pentru a fi aptă de circulație și serviciu, locomotiva trebuie supusă periodic unui ciclu de revizii și reparații care respectă prevederile OMTI nr. 315/2011 (Normativ feroviar vehicule de cale ferată. Tipuri de revizii și reparații planificate.) modificat și completat cu OMTI nr. 1359/2012. Pentru exploatarea în condiții corespunzătoare a locomotivei LDH 1250 CP (aptă de circulație și serviciu), în vederea respectării programelor de lucrări de întreţinere-reparaţii linii și pentru operativitatea intervenţiilor, este necesară achiziționarea serviciului de reparație programată de tip RR, la unități reparatoare de material rulant autorizate AFER şi care au omologat (prin certificate ERI) acest tip de reparaţie.

Remorcarea trenurilor de lucru şi a trenurilor formate din vagoane seria Faccpps destinate transportului de piatră spartă la şantierele unde se desfăşoară lucrări de întreţinere şi reparaţii ale liniilor de cale ferată, administrate de către CNCF CFR SA cu locomotiva proprie realizeaza economii semnificative faţă de situaţia când remorcarea acestor trenuri s-ar efectua cu mijloace de tracţiune închiriate de la alţi operatori de transport feroviar. Lucrările efectuate în cadrul acestui tip de reparație trebuie să asigure, din punct de vedere calitativ, funcționarea și exploatarea acesteia în condiții optime și de siguranța circulației.

Condiții de participare la licitația pentru reparații RR la locomotivă

Pentru participarea la licitație, se solicită experiență similară. Ofertantul trebuie sa prezinte o listă a serviciilor similare prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii trei ani de zile, din care sa reiasă prestarea de servicii similare. Prin servicii similare se întelege: activitățile de revizie și reparație la materialul rulant de cale ferată cum ar fi locomotive, automotoare, vagoane de marfă, vagoane de uz administrativ, pluguri de zăpadă.

Cuantumul garanției de participare este de 4.801,33 lei. Termenul limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 1 martie 2021, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 1 iunie 2021.