Licitație la Regionala Cluj pentru reparații pe linia Sărățel-Deda, în valoare de 250.000 de euro

16 septembrie 2020

O licitație pentru reparații pe linia Sărățel-Deda, în valoare de 250.000 de euro, a fost lansată de Regionala Cluj a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA.

reparații pe linia Sărățel-Deda

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Lucrări de reparații linii CF pe linia 418, între stațiile Șieu-Monor Gledin, linia III stația Șieu, km 18+540-27+905 și între stațiile Râpa de Jos-Deda, km 44+380-45+138”. Valoarea totală estimată a contractului este de 1.210.215,6 lei, echivalentul a aproximativ 250.000 de euro. Graficul de execuție a lucrării este de 100 de zile calendaristice.

Linia 418 Sărățel-Deda, între stațiile Șieu-Monor Gledin și Râpa de Jos-Deda, inclusiv linia 3 din stația Șieu, este linie electrificată, refacționată în anul 1984, șină tip 60, traverse lemn + beton T17, iar ultima lucrare de reparații a fost executată în anul 1997. Există un număr mare de traverse din lemn putrede și crăpate, material mărunt (tirfoane și clești) cu uzuri pronunțate, plăci metalice cu găuri ovalizate, uzură laterală în grifa, tirfoane gâtuite și săltate, care nu mai asigură prinderea corespunzătoare, șină uzată în curbă. Sunt necesare lucrări de înlocuire a 1.609 traverse T17W14 cu supralărgire 0 mm și 963 de bucăți cu supralărgire variabilă 0-10 mm. Pentru menținerea vitezei de 70 km/oră și evitarea introducerii restricției de viteză sunt necesare lucrările de înlocuire a traverselor de lemn cu traverse de beton T17W14, atât cu supralărgire de 0 mm, cât și cu supralărgire variabilă până la +10 mm. Se vor înlocui traversele din lemn și beton cu prinderea indirectă tip K cu traverse cu prindere elastică directă T17W14-60. Traversele vor fi achiziționate de executantul lucrărilor.

Condiții de participare la licitația pentru reparații pe linia Sărățel-Deda

Ofertanții vor face dovada experienței similare prin prezentarea unei liste cu principalele contracte de lucrări similare cu cele care fac obiectul acestei achiziții, realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani, în valoare cumulată de minim 1,2 milioane de lei fără TVA.

Cuantumul garanției de participare este de 12.100,00 lei, iar valabilitatea ei trebuie să fie pentru o perioadă de cel puțin 120 de zile. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 1 octombrie 2020, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 1 februarie 2021.