duminică, decembrie 3, 2023
spot_img

Regionala Iași a CFR SA lansează lucrări de reparații pe linia ferată Verești-Bucecea

Regionala Iași a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA lansează lucrări de reparații pe linia ferată Verești-Bucecea, secția de circulație 511. Mai întâi trebuie însă făcute expertiza și documentul de avizare a lucrărilor de intervenție.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Reparații Linia 509 Verești-Leorda-Botoșani interval Verești-Bucecea (expertiză și DALI)”. Valoarea totală estimată a contractului este de 918.078,03 lei, echivalentul a aproximativ 185.000 de euro.

În cadrul contractului se vor efectua servicii de expertizare şi elaborare a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) pentru reparațiile liniei CF 509 Verești-Leorda-Botoșani, interval Bucecea-Leorda, în vederea punerii în siguranţă a căii ferate pe porţiunea cuprinsă de la km 0+740 până la km 18+070, zonă unde se înregistrează restricţii mari de viteză din cauza deficiențelor constatate la linia CF, care pot pune în pericol siguranţa traficului feroviar și a călătorilor pe reţeaua de cale ferată, pot duce la creşterea timpilor de rulare a trenurilor și pot conduce la creşterea riscului accidentelor feroviare. Durata contractului este de 340 de zile, din care: 150 de zile elaborare expertiză + studii de teren, 70 de zile elaborare DALI și 120 de zile obținerea avizelor și acordurilor plus aprobarea documentațiilor de către beneficiar.

În conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, serviciile ce se vor presta sunt: ETAPA I: Elaborare studii și expertiză tehnică • Tema de proiectare • Studii topografice • Studii geotehnice • Studiu de trafic și circulație • Studii privind identificarea/protejarea/relocarea utilităților/instalațiilor • Studii de Mediu • Alte studii necesare privind indeplinirea obiectivului de investitii • Expertiză tehnică. ETAPA II: Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) • Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) • Documentație tehnică pentru obținere avize, acorduri și plata taxelor aferente, inclusiv obținerea tuturor avizelor, acordurilor și autorizațiilor solicitate prin Certificatul de urbanism.Condiții de participare la licitația pentru reparații pe linia ferată Verești-Bucecea

Pentru participarea la licitație, se cere experiență similară. Ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii trei ani (calculați până la data limită de depunere a ofertelor) au prestat servicii de natură sau complexitate similare cu obiectul procedurii, de proiectare lucrări de construcții/ modernizare/ reabilitare/ reparare/ consolidare la infrastructura feroviară, în valoare cumulată de minimum 910.000 de lei (fără TVA). Îndeplinirea acestui nivel valoric va fi demonstrată prin însumarea valorilor serviciilor prestate în cadrul unuia sau a cel mult trei contracte, dintre care cel puțin unul să includă si proiectare lucrări de consolidare terasamente de cale ferată.

De asemenea, se solicită și certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calității. Ofertantul va prezenta dovada implementării unui sistem de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001 sau echivalent pentru activităţile principale ce fac obiectul contractului, fie prin prezentarea unui certificat emis de un organism de certificare acreditat, fie prin alte mijloace de probă ce pot fi furnizate.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 28 noiembrie 2023, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 28 martie 2024.

Ultimele Articole