miercuri, noiembrie 29, 2023
spot_img

CFR Călători lansează lucrări de reparații la vagoanele etajate seria 8416

Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA lansează lucrări de reparații la vagoanele etajate seria 8416.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat duminică după-amiază anunțul de licitație ce are ca obiect ”Servicii de reparaţie planificată tip RP, rebandajarea osiilor montate, refacere protecție anticorozivă și vopsire integrală în sistem poliuretanic, reparații/ recondiționări/ înlocuiri de subansamble/ piese/ materiale constatate pe fluxul de reparație ca necesar a fi efectuate la vagonul de călători seria 8416”. Valoarea totală estimată a contractului este de 9.540.599,09 lei, echivalentul a aproximativ 1,9 milioane de euro și sunt vizate 12 vagoane.

Durata contractului sectorial va fi de 12 luni de la data semnării acestuia şi se va încheia după finalizarea procedurii de atribuire.Condiții de participare la licitația pentru reparații la vagoanele etajate seria 8416

La evaluarea ofertelor, prețul (componenta financiară) va conta în proporție de 90%, restul urmând a fi acordat pentru termenul de garanţie. Se vor puncta ofertele tehnice care prevăd termene de garanție mai mari de șase luni, conform caietului de sarcini, sau până la maximum 12 luni. Ofertele cu termenul de garanție egal cu șase luni vor fi considerate conforme, dar nu se acordă punctaj.

Pentru participarea la procedura de achiziție se solicită certificate emise de organisme independente cu privire la standardele de asigurare a calității. Operatorii economici persoane juridice române sau străine ce depun oferte vor face dovada implementării unui sistem de management al calității în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 27 noiembrie 2023, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 27 februarie 2024.

Ultimele Articole