spot_img
luni, ianuarie 30, 2023
spot_img

Se lansează lucrări de reparații la liniile din Depoul București Călători. Cât vor dura

Operatorul feroviar de stat lansează lucrări de reparații la liniile din Depoul București Călători, în valoare de aproximativ 33.000 de euro.

În sistemul electronic de achiziții publice a a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Lucrări de reparații pe placa turnantă a liniilor radiale de la linia 1 la linia 12, de la linia 15 la linia 17 și de la linia 20 până la linia 30 din Depoul București Călători”. Valoarea totală estimată a contractului este de 160.870,99 lei.

Sunt necesare 1.777,951 ore de manoperă, plus traverse normale de stejar – 142 de bucăți, tirfoane tip B2 – 1.136 de bucăți, tirfoane tip B5 – 316 bucăți, dibluri – 316 bucăți, piatră spartă – două tone. Lucrarea este programată să dureze două luni.

Lungimea constructivă a liniilor radiale 1-12, 15-17 și 20-30 este de 1.326 m. În cadrul acestor lucrări, operațiunile care se vor executa constau în: aducerea nivelului transversal și longitudinal și a poziției corecte a liniei în plan, înlocuirea traverselor de lemn în linie, înlocuirea, verificarea și asigurarea strângerii buloanelor și a tirfoanelor, asigurarea scurgerii apelor de pe platforma căii sau din șanțuri.

Condiții de participare la licitația pentru reparații la liniile din Depoul București Călători

Pentru participarea la procedura de achiziție se solicită Autorizație de Furnizor Feroviar și Agrement Tehnic Feroviar pentru întreținere și reparații linii CF valabile, conform OMT nr. 290/2000 în termen de valabilitate. În cazul în care pe perioada de derulare a contractului acestea expiră, va prezenta declarație că le va reînnoi.

De asemenea, se va prezenta dovada personalului angajat, respectiv echipă formată din minimum patru lucrători, precum și personal autorizat AFER conform legislației în vigoare, responsabil cu siguranța circulației în cadrul societății care va supraveghea lucrările. Se va prezenta copie după autorizarea AFER a personalului. Ofertanții persoanele juridice străine vor prezenta certificate sau alte documente echivalente, pentru obiectul contractului sectorial, emise de organisme abilitate în acest sens în țara de origine a ofertantului, valabile la momentul prezentării.

Garanția de participare este de 1.608 lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 12 decembrie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până pe 12 februarie 2023.

Ultimele Articole