spot_img
duminică, decembrie 4, 2022
spot_img

Regionala Cluj a CFR SA lansează lucrări de reparații la instalațiile SCB, CED și BLA

Regionala Cluj a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA  a lansat o licitație pentru lucrări de reparații la instalațiile SCB, CED și BLA.

reparații la instalațiile SCB reparații curente la instalațiile SCB
FOTO cu rol pur ilistrativ, spiact.ro

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Reparații curente la instalațiile SCB pe raza Secției CT 1 Cluj – instalații CED în stația Boju și instalații BLA pe distanțele Călărași Turda-Câmpia Turzii, Câmpia Turzii-Valea Florilor, Tunel-Cojocna.

Lucrările de reparații curente la elementele instalațiilor SCB sunt impuse de necesitatea înlăturării uzurilor fizice și a deteriorărilor apărute în funcționarea acestora, în scopul asigurării unei funcționări normale și neîntrerupte, în condiții de siguranță a circulației transporturilor feroviare și urmăresc îmbunătățirea stării tehnice a instalațiilor SCB, reducerea efortului de întreținere, implementarea măsurilor și recomandărilor din rapoartele de investigare a evenimentelor, incidentelor și accidentelor produse și asigurarea instalațiilor SCB contra acțiunii răufăcătorilor. Lucrările presupun înlocuirea panourilor luminoase la semnalele repetitoare și de trecere BLA și a cablajelor aferente, repararea/înlocuirea cablurilor de rezistență de izolație scăzută.

Valoarea totală estimată a contractului este de 1.098.888,04, echivalentul a peste 220.000 de euro. Locul de executare este raza Districtului SCB Câmpia Turzii, mai exact în stația Boju și pe distanțele BLA: Câmpia Turzii-Valea Florilor, Câmpia Turzii-Călărași Turda și pe raza Districtului SCB Apahida, pe distanța BLA Tunel-Cojocna.Condiții de participare la licitația de reparații la instalațiile SCB

Pentru participarea la licitație se solicită experiență similară. Ofertanții vor prezenta lista lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani, însoțită de certificate de bună execuție pentru lucrările cele mai importante. Operatorii economici trebuie să facă dovada că au executat și dus la bun sfârșit lucrări similare, de natura și complexitatea celor supuse prezentei achiziții, sau superioare din punctul de vedere al complexității și/sau scopului, în valoare cumulată de minimum 1.090.000 de lei fără TVA, la nivelul unuia sau mai multor contracte.

Garanția de participare este de 10.900 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 4 mai 2021, ora 15,00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 4 septembrie 2021. (A.B.)

Ultimele Articole