spot_img
vineri, decembrie 2, 2022
spot_img

Încep lucrări de reparații la instalațiile SCB pe raza a trei regionale de cale ferată

Pe raza a trei dintre cele opt regionale de cale ferată vor începe lucrări de reparații la instalațiile SCB, în valoare cumulată de peste 450.000 de euro. Licitațiile au fost lansate, iar pentru a participa firmele interesate trebuie să demonstreze experiența similară în domeniu.

Regionala CF Galați a postat în sistemul electronic de achiziții publice anunțul de licitație ce are ca obiect „Reparații la cablurile şi reţelele de cabluri ale instalaţiilor SCB pe raza Secţiilor CT1 Galaţi, CT2 Buzău – 2 loturi”.

Contractul presupune executarea lucrărilor de reparaţii la cablurile şi reţelele de cabluri ale instalațiilor SCB conform cerinţelor din caietele de sarcini, antemăsurători şi listele cu cantităţile de lucrări, lucrările preponderente fiind lucrările de înlocuire a cablurilor în plumb de tip CSHPbI cu cabluri de tip CSYEAlAbY (realizarea subtraversărilor de cabluri, pozarea cablurilor, introducerea capetelor de cablu în dulapuri sau picheţi, formarea capetelor de cablu, realizarea mufelor termocontractabile). De asemenea, sunt necesare înlocuirea a două dulapuri de la instalaţiile SAT cu dulapuri securizate antiefracţie, înlocuirea unui distribuitor tip D4-28 din fontă cu distribuitor D4-28 tip PAFS; montarea unor canale metalice pentru protecţia cablurilor pe podeţe, mutarea şi înlocuirea unor picheţi autostop tip vechi cu picheţi autostop tip PAFS, montarea reperelor de cablu, verificarea funcţionării elementelor de instalaţii la care s-au executat lucrări de reparaţii.

Reparații la instalațiile SCB pe raza Regionalei Galați, împărțite în două loturi

reparații la instalațiile SCBValoarea totală estimată a contractului este de 978.050 de lei. Procedura este împărțită în două loturi, după cum urmează:

  1. Reparații la cablurile şi reţelele de cabluri ale instalațiilor SCB în staţiile CED Lacu Sărat şi Traian Sat

Valoarea estimată fără TVA: 508.050 de lei

  1. Reparații la cablurile şi reţelele de cabluri ale instalațiilor SCB de pe distanţa Săhăteni – Mizil

Valoarea estimată fără TVA: 470.000 de lei.

Se solicită experiență similară pentru participarea la licitație. Ofertantul trebuie să demonstreze că în ultimii cinci ani până la data limită de depunere a ofertei a executat lucrări de natură sau complexitate similare cu obiectul procedurii, în valoare individuală/cumulată de minimum 500.000 de lei fără TVA pentru Lotul 1 și de 450.000 de lei fără TVA pentru Lotul 2, la nivelul unui contract sau mai multor contracte. Lucrări similare acceptate vor fi lucrări de construcţii montaj sau reparaţii la instalaţiile de centralizare şi semnalizare feroviară.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 11 octombrie 2021, ora 15:00.Reparații la instalațiile SCB pe raza Regionalei Iași

Și Regionala Iași a publicat un anunț de licitație în SEAP, cu titlul ”Reparații curente la instalaţiile SCB pe raza secţiei CT3 Suceava: instalația BLA pe distanța Coșna – Grădinița”.

Lucrările ce se vor executa în cadrul contractului sunt pe linia 511 Gura Humorului – Ilva Mică, intervalul de stație Coșna – Grădinița, constau în principal în lucrări de înlăturare a cablurilor sau porțiunilor de cablu din plumb deteriorate sau care prezintă rezistență de izolație sub limita admisă de instrucția de serviciu în vederea asigurării unei funcționări normale și neîntrerupte în condiții de siguranță a circulației transporturilor feroviare. De asemenea, este vorba de lucrări de defrișare, protejare cabluri pe poduri sau podețe, realizarea de subtraversări cu liniile de cale ferată, montarea de repere de cablu, lucrări de vopsitorie a instalațiilor exterioare etc. Lucrările menționate vor fi făcute doar de către personalul calificat din cadrul societăților specializate, autorizate și agrementate AFER în acest scop.

Valoarea totală estimată a contractului, care trebuie dus la bun sfârșit în termen de 60 de zile, este de 582.500 de lei.

Pentru participarea la procedură, ofertanții trebuie să demonstreze că în ultimii cinci ani  (calculați până la data limită de depunere a ofertelor), au executat lucrări de natură sau complexitate similare cu obiectul procedurii în valoare cumulată de cel puțin 582.500 lei (fără TVA), în cadrul unuia sau mai multor contracte. Prin lucrări de natură sau complexitate similare cu obiectul procedurii în domeniul feroviar se înțeleg lucrări de construcție/modernizare/reparații capitale/reparații curente aferente instalațiilor SCB (CED sau BLA).

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 21 octombrie 2021, ora 15:00.

Licitație lansată și de Regionala Brașov

întreținere și reparații pe M300 Trenurile Zăpezii 2021 reabilitarea stației Predeal
FOTO mapio.net

Și Regionala Brașov a CFR SA a lansat, în urmă cu o săptămână, o licitație similară, cu titlul „Reparaţii la cablurile şi reţelele de cabluri ale instalaţiilor SCB în staţiile: Brașov Triaj, Predeal, Timișul de Sus, Dârste și distanțele BLA Predeal-Timișul de Sus, Timișul de Sus-Dârste”. Valoarea totală estimată a contractului este de 700.464,42 lei.

Ofertantul va prezenta ca dovada experienţei necesare pentru executarea contractului o listă a principalelor lucrări similare cu obiectul procedurii din ultimii cinci ani. Prin “lucrări similare” cu cele dorite a se achiziționa se înțeleg lucrările care fac parte din următoarele domenii: lucrări de reparații la instalațiile interioare de centralizare, semnalizare și bloc (SCB) și lucrări la instalațiile exterioare fixe de siguranță feroviară de semnalizare, centralizare și bloc (SCB), montate la liniile ferate de circulație, lucrări pe terenul aferent pe care sunt acestea construite, lucrări pe terenurile situate de o parte și de alta a axei căii ferate, care constituie zona de siguranță a infrastructurii feroviare.

Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 4 octombrie 2021, ora 15:00.

Ultimele Articole