spot_img
marți, iunie 28, 2022
spot_img

Regionala Constanța lansează lucrări de reparații la instalațiile CED în patru stații

Regionala Constanța a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA lansează lucrări de reparații la instalațiile CED în patru stații.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație, în procedură simplificată, ce are ca obiect ”Reparații curente la instalațiile SCB pe raza Secției CT-2 Fetești – instalații CED în stațiile Slobozia Veche, Andrășești, Căzănești, Sărățuica”. Valoarea totală estimată a contractului este de 800.000 de lei, echivalentul a aproximativ 160.000 de euro.

Se vor executa lucrări de reparaţii curente la instalațiile SCB pe raza Secției CT-2 Fetești, constând în lucrări de demontare parțială a pieselor și a subansamblurilor componente ale instalațiilor cu uzuri frecvente, înlăturarea jocurilor care depăşesc limitele admise, repararea, recondiționarea sau înlocuirea celor nereparabile, înlocuirea/repararea cablurilor cu rezistenţă de izolaţie scăzută, vopsirea instalaţiei etc., conform specificațiilor caietului de sarcini.Condiții de participare la licitația pentru lucrări de reparații la instalațiile CED

Pentru participarea la procedura de achiziție, se solicită experiență similară. Ofertantul va declara în DUAE principalele lucrări similare realizate într-o perioadă care acoperă cel mult ultimii cinci ani, din care să reiasă executarea de lucrări similare în valoare individuală/cumulată de minimum 800.000 de lei fără TVA, la nivelul a maximum trei contracte.

Valoarea garanției de participare este 8.000 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 4 mai 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 4 august 2022.

Ultimele Articole