spot_img
sâmbătă, ianuarie 29, 2022
spot_img

Regionala Craiova a CFR SA lansează lucrări de reparații în gara Târgu Jiu

Regionala Craiova a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA lansează în perioada următoare lucrări de reparații în gara Târgu Jiu.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Reparații curente la instalațiile SCB pe raza Secției CT 4 Tg. Jiu”. Valoarea totala estimată a contractului, care va trebui dus la bun sfârșit în termen de șase luni de zile, este de 862.009,87 lei, echivalentul a aproape 175.000 de euro.

În vederea îmbunătățirii condițiilor de funcționare și de siguranța circulației, se va interveni la rețeaua de cabluri în stația Târgu Jiu, se arată în anunț. Lucrările de reparații la rețeaua de cabluri a instalațiilor SCB sunt impuse de necesitatea înlăturări uzurilor fizice și a deteriorărilor apărute în funcționarea acestora, în scopul asigurării unei funcționare normale și neîntrerupte, în condiții de siguranță a circulației transporturilor feroviare. Executarea lor a fost amânată în anul 2017 și în anul 2020 din cauza fondurilor insuficiente. În cadrul acestor lucrări se va interveni la cablurile SCB cu rezistența de izolație scăzută sau pe care au fost montate mai multe mufe, prin înlocuirea lor.Condiții de participare la licitația pentru lucrări de reparații în gara Târgu Jiu

Pentru participarea la licitație se solicită experiență similară. Astfel, ofertantul (asocierea, în cazul în care ofertantul este o asociere) trebuie să prezinte o listă a lucrărilor realizate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani de zile, însoţită de certificate de bună execuţie pentru lucrările cele mai importante. Ofertantul trebuie să facă dovada că în ultimii cinci ani de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor a executat, la nivelul unui contract/mai multor contracte, lucrări similare a căror valoare individuală/valoare cumulată a fost de minimum 862.000 de lei fără TVA.

Ofertantul va constitui o garanţie de participare în valoare de 8.620 de lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 20 ianuarie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 20 mai 2022.

Ultimele Articole