spot_img
miercuri, iulie 6, 2022
spot_img

Se lansează lucrări de reparații feroviare pe București Triaj-Ramificația Pajura

Regionala București a Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA lansează lucrări de reparații feroviare pe București Triaj-Ramificația Pajura.

În sistemul electronic de achiziții publice a fost postat anunțul de licitație ce are ca obiect ”Reparația căii fară joante și sudură electrică CF”. Valoarea totală estimată a contractului, care va trebui dus la bun sfârșit în termen de patru luni, este de 945.378,15 lei, echivalentul a aproximativ 190.000 de euro.

Locul de executare este linia 301M, București Triaj-Ramificația Pajura, km 1+025 – 2+150.Condiții de participare la licitația pentru reparații feroviare pe București Triaj-Ramificația Pajura

Procedura de atribuire se desfășoară sub incidența unei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului este condiționată de asigurarea sursei de finanțare, respectiv creditele de angajament și/sau bugetare, după caz.

Pentru participarea la procedura de achiziție, se solicită lista lucrărilor executate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii cinci ani, însoţită de certificări de bună execuţie pentru lucrările cele mai importante. Respectivele certificări indică beneficiarii, indiferent dacă aceştia sunt autorităţi contractante sau clienţi privaţi, valoarea, perioada şi locul execuţiei lucrărilor şi precizează dacă au fost efectuate în conformitate cu normele profesionale din domeniu şi dacă au fost duse la bun sfârşit.

Experiența similară se va demonstra prin prezentarea unui contract sau cumul de contracte din care să reiasă lucrări similare executate în ultimii cinci ani cu o valoare individuală/cumulată de minimum 945.378,15 lei fară TVA. Lucrări similare acceptate: execuția de lucrări de construcții și/sau reparații infrastructură CF (linii CF) sau modernizare/reabilitare infrastructură CF (linii CF) care să includă și realizarea căii fară joante, respectiv sudura electrică.

Valoarea garanției de participare este de 9.453,78 lei. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este data de 29 iunie 2022, ora 15:00. Oferta trebuie să fie valabilă până la data de 29 octombrie 2022.

Ultimele Articole